عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 66

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

جلبک قهوه‌ای (Sargassum angustifolium) و جلبک قرمز (Laurencia snyderia) از جمله جلبک‌های دریایی مهم خلیج فارس محسوب می‌شوند که منابع مهمی از پروتئین‌ها، ویتامین‌ها، مواد معدنی و رنگدانه‌ها می‌باشند، مهم‌ترین رنگدانه‌های موجود در جلبک‌های دریایی کاروتنوئیدها هستند. به منظور مطالعه‌ی اثربخشی جلبک‌های دریایی بر رشد و رنگ پوست ماهی زینتی ماکرو،210 قطعه ماهی به طور اتّفاقی به هفت گروه تقسیم شده (هر گروه حاوی 30 قطعه ماهی) و به مدت 60 روز برای انجام آزمایش، نگهداری و غذادهی گردیدند ...

در این تحقیق اثر پری بیوتیک اینولین و پودر گیاه مرزه و پودر پیاز بر شاخص های رشد، تغذیه، ترکیبات بیوشیمیایی بدن و فعالیت آنزیم‌های گوارشی ماهی جوان کپور معمولی (Cyprinus carpio) مورد مطالعه قرار گرفت. مراحل آزمایشی پروژه از اردیبهشت ماه 1393 آغاز و در تیرماه 1393 خاتمه یافت. پنج تیمار غذایی شامل تیمار شاهد یا یک (فاقد اینولین، پودر گیاه مرزه و پیاز)، تیمار دو حاوی1 درصد اینولین، تیمار سه حاوی 1درصد پودر گیاه مرزه، تیمار چهار حاوی 1 درصد پودر گیاه پیاز و تیمار پنج حاوی 5/0درصد ...
نمایه ها:
مرزه | 
پیاز | 
رشد | 
تغذیه | 

کفشک زبان گاوی درشت پولک (Cynoglossus arel) از جمله ماهیان کفزی با ارزش اقتصادی بالا می‌باشد که از جوامع کفزی تغذیه می‌کند. این ماهی در سراسر خلیج فارس و دریای عمان پراکنش دارد. در این مطالعه، به منظور بررسی زیست شناسی این ماهی، تعداد 287 نمونه از ایستگاه‌ها‌ی تعیین شده در سواحل شهر بوشهر نمونه گیری و مورد آنالیز قرار گرفتند. نمونه برداری با استفاده از روش صید ترال عمقی از دی ماه 1388 تا آذر ماه 1389 صورت پذیرفت. طول کل و وزن ماهیان به طور دقیق اندازه گیری شد. دامنه طولی ماهی ...

به منظور بررسی تأثیر سیستم‌های تغذیه‌ای و مقادیر مختلف نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفی دانه سویاGlycin maxL.)) و ضرایب کارائی نیتروژن، آزمایشی در سال زراعی 1389 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی باسه تکرار اجراء شد. سیستم‌های تغدیه‌ای به عنوانعامل اول در سه سطح (آلی، تلفیقی و شیمیائی) در نظر گرفته شد که در سیستم تغذیه آلی، نیتروژن از منبع کود آلی زئوپونیکس تأمین گردید و در سیستم تغذیه شیمیائی از کود شیمیائی ...

کنترل رشد یک نیاز اساسی برای سیستم‌های پرورش آبزیان بشمار می‌رود. یکی از روش‌های معتبر می‌تواند استفاده از مکانیسم رشد جبرانی باشد. به طور قطع، شناخت ماهیت رشد جبرانی می‌تواند منجر به طرح برنامه غذایی گردد که صرفه جویی در میزان غذای مصرفی و افزایش کارآیی تغذیه‌ای را به دنبال خواهد داشت. در این مطالعه اثرات اعمال دوره‌های مختلف محرومیت غذایی و تغذیه‌ی مجدد بر شاخص‌های رشد، تغذیه، ترکیب بیوشیمیای بدن و ترکیب کبد در 300 عدد بچه ماهی صبیتی با میانگین وزنی 0/24 ±28/47 گرم مورد بر ...

هدف از انجام این مطالعه بررسی اثرات ضد باکتریایی اسانس‌ها و عصاره های گیاهی علیه تعدادی از باکتری‌های بیماری‌زای آبزیان و انتخاب موثرترین اسانس و عصاره جهت ارزیابی اثرات تغذیه ای آنها بر رشد، ایمنی و مقاومت ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان در برابر استرس و بیماری بود. پس از تهیه اسانس و عصاره‌های گیاهان آلوئه‌ورا، سیر، شیرین‌بیان، گشنیز، زیتون، گون، مرزه، کاکوتی، اسطوخودوس، مریم‌گلی و مرزنجوش خواص ضد باکتریایی آنها به روش آزمون میکروبراث دایلوشن بررسی و حداقل غلظت مهارکنندگی (MIC) ...

این مطالعه با هدف بررسی اثر تغذیه‌‌ی داخل تخم‌مرغ و تغذیه‌ی اولیه با پروبیوتیک و عسل بر عملکرد، سیستم ایمنی و جمعیت میکروبی روده‌ی جوجه گوشتی در دو آزمایش انجام شد. آزمایش اول در قالب طرح کاملاً تصادفی با آرایش فاکتوریل (2×2) با دو سطح پروبیوتیک (صفر و 1/0 درصد در آب مقطر) و دو سطح عسل ( صفر و 16 درصد در آب مقطر) انجام شد. در روز 18 جوجه‌‌کشی در کیسه‌ی آمنیون هر یک از تخم‌مرغ‌های بارور 5/0 میلی لیتر از محلول‌های آزمایشی تزریق شد. پس از هچ، جوجه‌ها 48 ساعت به آب و غذا دسترسی ن ...

دو آزمایش به منظور بررسی اثرات تزریق درون تخم‌مرغی و تغذیه 1αOHD3به همراه فیتاز و همچنین اثرات تغذیه 1αOHD3با سوپردوزینگ فیتاز بر عملکرد و سلامت پا در جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با سطوح پایین کلسیم و فسفر تا پایان سن 28 روزگی انجام گرفت. تحقیق اول به صورت کاملاً تصادفی در قالب آزمایش فاکتوریل 2×2×2 (تزریق و عدم تزریق درون تخم‌مرغی محلول حاوی 0/5 میکروگرم 1αOHD3 به ازای هر تخم‌مرغ در روز 18 ام انکوباسیون، تغذیه و عدم تغذیه جیره‌ای 1αOHD3به میزان 5 میکروگرم در کیلوگرم دان، تغذیه ...

تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر مقادیر متفاوت تغذیه شیر بر رشد و عملکرد گوساله های شیرخوار انجام پذیرفت. به همین منظور تعداد 30 رأس گوساله نر و ماده هلشتاین در قالب طرح بلوک کاملا تصادفی به سه تیمار آزمایشی اختصاص یافتند(4 نر و 6 ماده در هر تیمار). تیمارهای آزمایشی به ترتیب شامل: 1) جیره شاهد ارائه شیر به میزان 4/5 کیلوگرم در روز، 2) میزان ارائه شیر در دهه اول تا پنجم آزمایش به ترتیب 4، 6 ، 8 ، 6 و 4 کیلوگرم در روز، 3) میزان ارائه شیر دردهه اول تا پنجم آزمایش به ترتیب 6، 8، 10 ...