عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 705

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از پژوهش حاضر مقایسه بین سطح فعالیت بدنی و وضعیت تغذیه ای و رابطه آن با وزن در دانش آموزان پسرمقطع ابتدایی سنین ۱۱- ۹ سال شهری و روستایی بود. بدین منظور۳۸۴نفر از دانش آموزان ۱۱-۹سال از دبستان های شهری و روستایی در تحقیق حاضر شرکت نمودند. نمونه گیری در دو مرحله انجام شد، در ابتدا نمونه گیری خوشه ای- تصادفی صورت گرفت و تعدادی از مدارس شهری و روستایی انتخاب شدند و سپس دانش آموزان از کلاس های چهارم ،پنجم و ششم به صورت تصادفی انتخاب و در تحقیق شرکت کردند. قد، وزن و شاخص توده ...

چکیده: این پژوهش به منظور ارزیابی اثرات همزمانی تخمیر شکمبه‌ای مواد مغذی جیره‌های با کنسانتره بالا بر عملکرد بره‌های پرواری انجام شد. در آزمایش اول، ترکیبات شیمیایی مواد خوراکی رایج در تغذیه دام اندازه‌گیری و مواد خوراکی در سه گروه غنی از الیاف، غنی از کربوهیدرات غیرالیافی و غنی از پروتیین خام طبقه‌بندی شدند. قابلیت انحلال در دمای 39 درجه سانتی‌گراد و به مدت 24 ساعت، توانایی تولید اسید در محیط کشت رقیق شده حاصل از تخمیر 24 ساعته در آزمایشگاه و تخمیر شش ساعته مواد خوراکی در سر ...

با هدف اطلاع یافتن از میزان آگاهیهای دختران سال آخر دبیرستانهای کرمان که در واقع بخش عمده‌ای از مادران تحصیل کرده آینده را تشکیل می‌دهند، از اصول تغذیه شیرخوار به انجام این طرح تحقیقاتی اقدام نمودیم علاوه بر این در جستجو رابطه بین رشته تحصیلی و معدل نمرات و تحصیلات والدین این دختران با آگاهیهای آنان در مورد تغذیه شیرخوار و نیز یافتن نقش منابع اطلاعاتی در جهت آگاهی رساندن به آنها در این زمینه بودیم. برای انجام این تحقیق پرسشنامه‌ای به 390 دختر سال آخر دبیرستانی کرمان که به عنو ...
نمایه ها:
کرمان | 
تغذیه | 
کودک | 
آگاهی | 
دختر | 

نارس بودن شایعترین علت پذیرش در واحدهای مراقبت ویژه می‌باشد، بطوریکه در طی 10-15 سال گذشته پذیرش آنان در این بخشها روزافزون افزایش داشته است . این نوزادان با مشکلات چندی از جمله اختلالات تنفسی، عصبی، قلبی، تغذیه‌ای، گوارشی، کلیوی، متابولیکی، تنظیم درجه حرارت بدن و ایمونولوژیکی دست به گریبان هستند و یکی از عوامل موثر بر این وضعیت عدم تکامل کافی دستگاه گوارش و اختلال در عمل مکیدن، بلع و نحوه تغذیه آنان یعنی تغذیه بینی - معدی است . در اینگونه نوزادان تغذیه لوله‌ای بک ...

دراین مطالعه که برروی کودکان و نوزادان (0-5) ومادرانشان انجام میشود علاوه بر بررسیهای اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی که عوامل موثر دررشد و نمو کودکان می باشد. نحوه تغذیه کودکان ،چگونگی استفاده از غذاهای تکمیلی و اندازه گیریهای آنتروپومتریک (اندازه های بدنی ) کودکان و بررسیهای بالینی ازجهت پیدا کردن فراوانی و نوع کمبودهای تغذیه ای شایع کودکان درمنطقه موردمطالعه و بررسی قرار خواهند گرفت . همینطور علاوه برکودکان و مادران آنها نیز شامل این طرح بوده و درآنها نیزیکسری ازعوامل و پارامتر ...

1 - گردآوری داده‌های پایه در باره چگونگی وضع تغذیه و ارائه خدمات اولیه بهداشتی به مادران و کودکان استان کرمان 2 - پایش تغذیه‌ای مادران و کودکان شیرخوار در کل استان کرمان 3 - ارزیابی دقیق وضع تغذیه مادران و کودکان زیر پنج سال 4 - مقایسه وضع تغذیه گروههای مورد بررسی با یکدیگر ، با یافته‌های به دست آمده از گروههای مشابه در سالهای گذشته در این استان 5 - کوشش در ریشه‌یابی علل سوء تغذیه و تدوین برنامه‌های در دست تغذیه در استان کرمان 6 - یافتن بهترین روش رساندن ید به ساکنان شهرهای ا ...
نمایه ها:
مادر | 
کودک | 
تغذیه | 

تغذیه نامناسب باعث بروز ناهنجاریهایی در انسان می‌شود که اگر به موقع مورد توجه قرار نگیرد علاوه بر صرف مخارج درمانی زیاد - موجب پایین آمدن قدرت تولید بازدهی کار می‌شود که این امر روی اقتصاد کشور هم تاثیر دارد. با توجه به این مسائل تغذیه کودکان روز به روز از اهمیت زیادی برخودار شده است و برنامه‌ها وتحقیقات بیشتری را ویژه خود می‌سازد. مادر در تغذیه کودک نقش اساسی و مهمی را اجرا می‌کند. از عوامل متعددی که در سوء تغذیه کودک دخالت دارند مهمترین آنها آگاهی مادر و اطلاعات او راجع به ...
نمایه ها:
رشد | 
کودک | 
تغذیه | 
مادر | 

این تحقیق بر روی 2258 کودک صفر تا 5 ساله انجام گرفت . نتایج نشان داد که Underweight (پائین بودن وزن بایسته برای سن) فرم غالب سوء تغذیه (9/6) درصد در بین کودکان مورد مطالعه بوده است . اگر چه 4 درصد کودکان Stunted (پایین بودن قد بایسته برای سن) و 2 درصد کودکان Waisted (پایین بودن وزن بایسته برای قد) بوده‌اند. روی هم رفته میزان شیوع تغذیه با توجه به سه شاخص مورد استفاده پائین بوده است . بیشترین میزان شیوع سوء تغذیه با توجه به سه شاخص مورد استفاده مربوط به 2 سال اول زندگی کود ...

بمنظور تهیه اطلاعات پایه جهت برنامه‌ریزیهای عمرانی بهداتشی، اجتماعی و بر اساس اعلام نیاز دفتر رسیدگی به مناطق محروم نهاد محترم ریاست‌جمهوری با همکاری جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی و انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذائی طرح جامعه بررسی وشع بهداشتی تغذیه‌ای مردم منطقه ماخونیک واقع در شهرستان بیرجند در استان خراسان به مورد اجرا درآمد. در این طرح وضعیت اقتصادی اجتماعی، فرهنگی موثر بر تغذیه بوسیله پرسشنامه و مصاحبه تعیین شد و الگوی مصرف مواد مغذی سرانه خانوار در مقایسه با مقا ...
نمایه ها:
تغذیه |