عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 22

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این رساله انواع سیستمهای تعیین هویت معرفی شده و به بررسی مراحل مختلف سیستمهای تعیین هویت خودکار که تشخیص آنها مبتنی بر علائم حیاتی است پرداخته شده است . در فصل اول به معرفی سیستم‌های تعیین هویت و مقایسه سطح امنیت آنها و اهمیت نیاز به یک سیستم تعیین هویت با سطح امنیت مناسب می‌پردازیم. در فصل دوم تاریخچه سیستم تعیین هویت از طریق اثر انگشت که یکی از سیستمهای تعیین هویت بر پایه علائم حیاتی است تشریح می‌شود. معرفی انواع سیستمهای خودکار موجود در رابطه با تشخیص اثر انگشت از مطالب ...

دراین مقاله روشی برای تعیین هویت نویسنده براساس متون دستنویس فارسی ارایه نموده ایم دراین روش بعدازپیش پردازش ازبانک فیلترگابور چندکانالی برای استخراج ویژگی سپس با استفاده ازروش K- نزدیکترین همسایگی KNN برای تعیین هویت نویسنده استفاده شده است این روش را برروی دستخط 40نفرتست کرده ایم و باروشهای موجود مقایسه کرده ایم روش پیشنهادی ازدقت بالایی برخوردار است ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:
هویت | 

علیرغم واکسیناسیون وسیعی که تاکنون علیه بیماری نیوکاسل در فارمهای مختلف پرورش‌دهنده مرغ (گوشتی و تخمی) در ایران انجام می‌گردد، متاسفانه باز هم وقوع مواردی از بیماری نیوکاسل باعث تلفات شدید و در نتیجه خسارات اقتصادی سنگینی میگردد. در طی این پروژه ضمن شناسایی کانونهای آلوده در استان کردستان نسبت به خونگیری و تهیه سرم جهت آزمایشات سرولوژیکی و متعاقبا" کالبدگشایی و نمونه‌برداری از موارد مشکوک به بیماری اقدام و نمونه‌های اخذشده جهت جداسازی و شناسایی سویه‌های محلی ویروس نیوکاسل و ت ...

امروزه شناسایی عنبیه بعنوان یک روش کارآمد جهت تشخیص هویت مطرح می‌شود. سیستم‌های تجاری موجود برای شناسایی عنبیه، نیازمند همکاری کامل فرد مورد بررسی می‌باشند. ناحیه‌بندی عنبیه در این فرآیند نقشی کلیدی دارد. در این تحقیق، هدف ناحیه‌بندی عنبیه در تصاویری است که در اخذ آنها، همکاری فرد با سیستم بسیار کم است. به این منظور یک روش ناحیه‌بندی بر مبنای استفاده از کانتورلت مطرح می‌شود. دلیل این انتخاب توانایی بیان جهتی، و عدم محدودیت آن به تشخیص لبه‌های افقی، عمودی و اریب، می‌باشد. در ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:
 
چکیده ندارد.

چکیده ندارد.
نمایه ها:
جسد |