عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 234

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

فردی که قصد سرمایه‌گذاری در سهام عادی را دارد، ابتدا لازم است ارزش ذاتی آن سهم را تعیین کرده، سپس با قیمت بازار مقایسه کند. روش برآوردی ارزشیابی قیمت به درآمد، قیمت سهام یک شرکت را به صورت محصولی از سود آن شرکت برآورد می‌کند. در سال‌های اخیر، معیار دیگری به نام نسبت PEG، به عنوان ابزار شناسايي سهام‌هاي مطلوب پدیدار شده است. نسبت PEG به صورت ضریب قیمت به سود سهم تقسیم بر نرخ رشد مورد انتظار آن تعریف می‌شود. این نسبت مبتنی بر نسبت P/E می‌باشد و چشم‌انداز رشد یک سهم را در نظر م ...

پیش بینی قیمت برای برنامه ریزان و سیاست گذاران و واحدهای اقتصادی و کشاورزی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و از همین رو مدل های گوناگونی برای پیش بینی متغیرهای اقتصادی ابداع شده است. این مطالعه قیمت انواع چوب ایران و فرآورده های وارداتی آن را پیش بینی و دقت روش های پارامتری و ناپارامتری را در پیش بینی این متغیر مقایسه می کند. روش های مورد استفاده در این مطالعه عبارت است از هموارسازی نمایی منفرد با روند، هموارسازی نمایی دوگانه با روند، الگوریتم هالت – وینترز تجمعی، الگوریتم هالت ...

قیمت گذاری کالاها و خدمات تولیدی توسط دولت از مهم ترین مباحث اقتصادی است چون هر نوع تغییر قیمت از یک طرف بر رفاه مصرف کنندگان تأثیر می گذارد و از طرف دیگر کمیت و کیفیت تولید کالاها و خدمات را متأثر می سازد. در این پایان نامه که با هدف قیمت گذاری گاز برای ایران انجام گرفته است هدف ارائه قیمتی است که دولت در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها می‌تواند آن را به صورت گزینه ای مناسب در نظر بگیرد که اولاً سعی در حداکثر کردن رفاه اقتصادی جامعه (مجموع مازاد رفاه تولید کننده و مازاد مصر ...

شرکتها برای تعیین قیمت محصولات خود،با عوامل مختلفی در ارتباط هستند،این عوامل برای هر صنعتی متفاوت هستند،و برای هر شرکتی در همان صنعت نیز دارای درجه اهمیت متفاوتی می باشند.با شناخت از این عوامل و تعیین مهم ترین آنها می توان استراتژی مناسب با این عوامل را برای سازمانها پیشنهاد نمود.شرکت هایی در زمینه قیمت گذاری موفق تر از رقبای خود عمل می کنند،که این عوامل را شناسایی و بر مبنای تغیيرات آنها،استراتژی مناسب را اتخاذ نمایند. موضوع این تحقیق اولویت بندی عوامل موثر بر تدوین استراتژ ...

قیمت گذاری کالاها و خدمات تولیدی توسط دولت از مهمترین مباحث اقتصادی است چون هر نوع تغییر قیمت از یک طرف بر رفاه مصرف کنندگان تاثیر می گذارد و از طرف دیگر کمیت و کیفیت تولید کالاها و خدمات را متاثر می سازد. از آنجائیکه 90 درصد انرژی کشور ایران توسط سه شرکت ملی نفت، گاز و برق ایران تامین می گردد، می توان اظهار داشت که این بنگاهها شرط اول بازار رقابتی که تعداد بیشمار تولید کنندگان می باشد را ندارند. از طرف دیگر هیچ یک از این شرکت ها مانند بنگاههای انحصاری بدنبال حداکثر کردن سود ...

شرکتها برای تعیین قیمت محصولات خود،با عوامل مختلفی در ارتباط هستند،این عوامل برای هر صنعتی متفاوت هستند،و برای هر شرکتی در همان صنعت نیز دارای درجه اهمیت متفاوتی می باشند.با شناخت از این عوامل و تعیین مهم ترین آنها می توان استراتژی مناسب با این عوامل را برای سازمانها پیشنهاد نمود.شرکت هایی در زمینه قیمت گذاری موفق تر از رقبای خود عمل می کنند،که این عوامل را شناسایی و بر مبنای تغیيرات آنها،استراتژی مناسب را اتخاذ نمایند. موضوع این تحقیق اولویت بندی عوامل موثر بر تدوین استراتژ ...

در این پایان نامه به معرفی صنعت برق به عنوان یک صنعت بنیادی و حیاتی برای تمامی فعالیتهای دیگریک کشور پرداخته شده ، لذا قیمتگذاری آن نیز بسیار حائز اهمیت می باشد. از آنجایی که انرژی برق دارای تقاضای متفاوت در زمانهای مختلف می باشد لذا به تناسب میزان تقاضا باید نیروگاهها نیز تامین کننده این بار باشند. برای دستیابی به این قیمت لازم است تا از روش قیمت گذاری پویا، قیمت برق در زمانهای مختلف بدست آید.لذا هدف تحقیق بررسی قیمت برق در ساعات مختلف می باشد. ضمن بیان مبانی نظری در مورد ان ...

هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر سیاست تقسیم سود بر نوسانات قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.حجم جامعه آماری 470 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران می باشد که باتوجه به محدودیت های تحقیق، تعداد 51 شرکت در طی دوره زمانی 1385 تا 1390 انتخاب شده است، و برای بررسی تغییرات قیمت سهام در این تحقیق از دو معیار نوسانات قیمت سهام پارکینسون و انحراف معیار قیمت استفاده شده است. مدل آماری به کار گرفته شده، مدل رگرسیون چند متغیره می باشد و جهت آزمون فرضیه ه ...

امروزه قراردادها متداول ترین ابزارهای مالی هستند. به همین دلیل با افزایش تقاضا برای این ابزار مالی، مساله ی قیمت گذاری قراردادها یکی از مهم ترین مسائل اقتصادی است. با گسترش مدل های تصادفی، نیاز به روش های محاسباتی تصادفی باعث ایجاد رشته ای جدید به نام مهندسی مالی شد. ارائه ی مدل بلک-شولز در سال 1973، معادلات دیفرانسیل جزئی را بیش از پیش مورد توجه افراد در زمینه ی اقتصاد قرار داد. بنابراین برای تعیین قیمت قراردادهای اختیار نیاز به راه حلی ساده ودقیق برای این معادلات دیفرانسیل ...