عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تعهدات فاقد ضمانت اجرا، تعهداتی هستند که در حقوق ما کمابیش مورد کم توجهی قانونگذار،دکترین و قضات قرار گرفته اند، با اینهمه تأثیر حقوق فطری و اخلاق در مذهب و حقوق ،ارتباط و وجوه اشتراک دین، حقوق، اخلاق ودر نتیجه اهمیت تعهدات فاقد ضمانت اجرا غیر قابل انکار است. از نظر ماهوی چهار نظریه مهم در مورد این تعهدات وجود دارد: نظریه کلاسیک، کلاسیک جدید، اخلاق و ارادی. لازم به ذکر است که برای شکل گیری تعهدات فاقد ضمانت اجرا شرایط الزامی می باشند که عبارتنداز : وجود دین قبلی (در تعهدات مب ...