عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 332

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف این تحقیق، بررسی رابطه بین رفتارهای رهبری مربیان و تعهد ورزشی بازیکنان لیگ برتر جودوی ایران بود که با روش تحقیق توصیفی – همبستگی و یه صورت میدانی انجام شد. بازیکنان 9 تیم (162n =) شامل تمامی بازیکنان حاضر در لیگ برتر جودوی ایران پرسشنامه‌های دموگرافیک، مقیاس رهبری در ورزش (چلادورای و ساله، 1978) و پرسشنامه مقیاس مدل تعهد ورزشی (اسکانلان و همکاران، 1993) را تکمیل کردند. پس از اعمال نظرات 10 نفر از اساتيد مدیریت ورزشی کشور، ثبات دروني پرسشنامه مقیاس رهبری در ورزش روی 30 آزم ...

در دنیای پر رقابت امروز که سرعت ورود رقبای جدید به بازار و ارائه خدمات متفاوت بسیار بالا است و با توجه به هزینه‌های بالای یافتن مشتریان جدید، حفظ مشتریان فعلی بسیار مهم است. یکی از عوامل ایجاد و افزایش تعهد و وفاداری مشتری، ارزش ویژه برند است. برند یکی از با ارزش‌ترین دارایی‌های هر شرکت است. برندهایی که ارزش افزوده‌ای را برای مشتریان به ارمغان می‌آورند، می‌توانند به جایگاه خاصی در ذهن مصرف‌کننده دست یابند. در این میان صنعت غذا و نوشیدنی به عنوان یک زیر بخش مهم گردشگری از اهمی ...

تعهد كاري به معناي تعهد كاركنان به حوزه‌هاي مختلف كار بوده و داراي اشكال متفاوتي است. تعهد سازماني و حرفه‌اي دو نوع از اين اشكال تعهد بوده كه در پژوهش‌هاي متعددي به پيشايندها، پسايدها، نحوه‌ي ارتقاء آنها و رابطه‌ي بين آنها توجه شده است. اين پژوهش نيز با هدف بررسي ارتباط بين اين دو نوع تعهد با يكديگر و با مجموعه‌اي از متغيرهاي پيشايند و پسايند طراحي شده است. علاوه بر آن تأثير مداخلات سازماني در افزايش متغيرهاي پژوهش مورد سنجش قرار گرفته است. قابل ذكر است كه در اين پژوهش، تعهد ...

هم پوشی معنویت و هوش در سال های اخیر، هم در تحقیقات تجربی و هم در نظریه های علمی مورد توجه قرار گرفته است. هوش را می‌توان از مقوله‌هایی دانست که بشر از دیرباز در پی شناخت و اندازه‌گیری آن بوده و به روش-های گوناگون به تقویت آن پرداخته، به طبع در سازمان‌ها نیز این موضوع مورد توجه قرار گرفته است. از طرف دیگر معنویت یکی از نیاز های درونی انسان است که در قلب ها و ذهن ها و در آیین ها، به ویژه در آیین های مذهبی وجود دارد. ازین رو موضوعی است که می‌توان آن را پارادایم جدیدی در حوزه م ...

حیات سازمان در محیط رقابتی امروزی درگرو مشتری مداری و توجه به مشتری است. در سازمان‌های خدماتی به دلیل ناملموس بودن خدمات، نحوه ارائه خدمت و برخورد کارکنان ارائه‌دهنده خدمت نقش مهمی در ارزیابی مشتری از خدمات دریافتی ایفاء می‌کنند به‌گونه‌ای که رضایت، تعهد مشتری درگرو ارزیابی او از نحوه ارائه خدمت بستگی دارد. به دلیل اهمیت مشتری مداری در سازمان‌های خدماتی، هدف این تحقیق بررسی تأثیر رفتار مشتری مداری بر رضایت، تعهد و ذهنیت مشتری، در بانک ملت است. تحقیق حاضر ازنظر هدف کاربردی ...

هدف اصلی پژوهش حاضر سنجش سطح قابلیت های یادگیری سازمانی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان می باشد. فرضیه اصلی پژوهش به این صورت است که سطح قابلیت های یادگیری شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان بیشتر از سطح متوسط می باشد. در این پژوهش پس از بررسی ادبیّات پژوهش هفت متغیر به عنوان متغیرهای اصلی قابلیت یادگیری سازمانی در نظر گرفته شدند که این متغیرها عبارتند از تعهد مدیریت، قابلیت های فردی، کار تیمی، مدیریت دانش، تفکر سیستمی، مدل های ذهنی مشترک و فرهنگ یادگیری. بر مبانی این متغیرها پرسش ...

برگزاری موفق بسیاری از رویدادهای ورزشی به وقت و تلاشی بستگی دارد که داوطلبان در آنها صرف می‌کنند. آگاهی از انگیزه‌ها، رضایتمندی و تعهد سازمانی این افراد به برگزارکنندگان رویدادهای ورزشی در جذب، مدیریت و حفظ آنها کمک می‌کند. هدف از مطالعه حاضر، بررسی ارتباط انگیزش و رضایتمندی با تعهد داوطلبان ورزشی دهمین المپیاد دانشجویی دانشگاه‌های کشور بود. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق کلیه‌ی نیروهای داوطلب شرکت-کننده در دهمین المپیاد فرهنگی ـ ورزشی دانشجویان دختر ...

امروزه بررسي تعهدات در روابط خصوصي اشخاص از جهات مختلف حائز اهميت است. همچنين مسائل مربوط به تعهدات در حقوق کشورهاي جهان، جايگاه رفيعي يافته تا آنجا که مي توان گفت هر سيستم حقوقي، مخصوصاً در مباحث مربوط به حقوق مدني، بخش عظيمي از نيروي خود را به توضيح و تشريح تعهد و مباحث پيرامون آن صرف مي نمايد. يکي از مباحث مهم و در عين حال جالب توجه که ارتباط تنگاتنگي با تعهد دارد، مبحث سقوط تعهدات است. تعهد نيز مانند هر موجود، روزي متولد شده و روزي ديگر خاتمه مي يابد، پس همانگونه که تعه ...

تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر سرمایه فرهنگی بر تعهد به نظم اجتماعی انجام شده است. متغیر وابسته که به عنوان مسأله اصلی تحقیق لحاظ شده – تعهد به نظم اجتماعی در دو بعد اصلی رفتاری و عاطفی مورد سنجش قرار گرفته است. سرمایه فرهنگی، دارای سه بعد سرمایه فرهنگی عینیت یافته، نهادی و تجسم یافته است که در تحقیق حاضر نیز این ابعاد در نظر گرفته شده است.جامعه آماری این تحقیق، شامل کلیه ساکنین 18 سال و بالاتر شهر اصفهان اعم از زن و مرد می‌باشد و حجم نمونه بر طبق فرمول کوکران، 270 نفر محاسبه ...