عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 7

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف اصلی از این تحقیق، تبیین و شناخت دقیق ضمانت اجرای تعهدات قراردادی، احکام، آثار و وجوه افتراق و اشتراک آنها در حقوق ایران، در مقایسه با سند DCFR (پیش نویس قانون مدنی اروپا، منتشره در سال 2008 میلادی)، با روش تحلیلی اسنادی، می باشد. در راستای دستیابی به این هدف، باید به این سوال اصلی پاسخ داده شود که ضمانت اجراهای تعهدات قراردادی در حقوق ایران، در مقایسه با DCFR، کدامند و این ضمانت اجراها در DCFR تا چه اندازه قابل تطبیق با حقوق ایران می باشند؟ ضمانت اجرای تعهدات قراردادی ...

پیشرفت و دگرگونی در زندگی انسان ها باعث گردیده که روابط حقوقی بین آنها که اکثر قریب به اتفاق آن منجر به تولد تعهد یا تعهدات ارادی یا غیرارادی می شود، نسبت به گذشته از یک حالت ساده و ابتدایی به یک رابطه ی پیچیده و تکامل یافته مبدل بشود. به همین دلیل دیگر نمی توان مثل گذشته با یک دید به مفاهیمی همچون تعهد، مسئولیت و قرارداد نگریست و این مفاهیم را به جای یکدیگر استعمال نمود. بنابراین وظیفه یک حقوقدان و دانشجوی حقوق این است که با بازشناسی این مفاهیم و تفکیک بین آنها به بررسی هر ی ...

مقرره ی رم 1 در خصوص تعهدات قراردادی در سال 2008 به تصویب اتحادیه اروپا رسید. این مقره در تعیین قانون حاکم در قرارداد های بین المللی در فرضی که طرفین قانون حاکم را انتخاب کنند یا در مورد آن سکوت کنند و نیز در قراردادهای خاص مواد قابل توجهی در زمینه ی قواعد حل تعارض ارائه داده است. ...

جبران خسارت، ضمانت اجرایی مهم و مستقل، در مورد تأخیر در اجرای تعهدات قراردادی محسوب می-شود. از منظر کنوانسیون بیع بین المللی کالا و اصول قراردادهای تجاری بین المللی، هدفِ جبران خسارت، قرارگرفتن زیاندیده در موقعیت اجرای قرارداد است و بر این مبنا «نظریه جبران کامل خسارت» پذیرفته شده که بر اساس آن، زیاندیده علاوه بر زیان های وارده، هرگونه نفعی که از آن محروم شده را نیز می تواند مطالبه نماید. این نظریه در حقوق ایران با توجه به قوانین فعلی که عدم النفع را غیر قابل مطالبه می‌داند، ...

حقوق تعهدات بخش مهمی از حقوق مدنی است که در واقع تمام معاملات افراد جامعه را در بر می‌گیرد. عموما هدف هر شخصی از قبول تعهد و مسئولیت در قبال شخص دیگر رسیدن به ما بازای آن (عوض) است لذا وقتی شخصی تعهدی را قبول می‌کند و به عهده می‌گیرد انتظار دارد طرف مقابل نیز به تعهد خود عمل نماید. وقتی یکی از طرفین طوعاً از اجرای عقد امتناع می‌نماید نظریه غالب در حقوق ایران بدین منوال است که اول با در خواست متعهد له، حاکم ممتنع را اجبار می‌کند تا مورد معامله را به تناسب موضوع تحویل داده یا ب ...

هدف اساسی در این پژوهش بررسی تطبیقی جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد در حقوق ایران و اصول حقوق قراردادهای اروپا می باشد و با توجه به این که از یک طرف یکی از مهم ترین مباحث حقوق در هر کشوری را قراردادها تشکیل می دهند و قراردادها بیشترین کاربرد را در عرصه روابط و تجارت بین المللی به خود اختصاص داده اند و از طرف دیگر همواره بر اجرای قرارداد و عمل به تعهدات قراردادی تأکید می شود، ولی در عمل بسیاری از قراردادها ممکن است از سوی طرفین مورد تخلف قرار گیرد.از این رو بررسی شرایط جبران خ ...

پیشرفت روز افزون زندگی تجاری و اقتصادی جهان امروز نیازمند توسعه قوانین ومقررات داخلی در زمینه ی قراردادهای خصوصی بوده تا بتواند متناسب با نیازهای این دوره و درجهت تأمین آنها گام های موفقی بردارد . رایج ترین نوع قراردادهای خصوصی در میان افراد ، عقود معوض می باشد که هدف و انگیزه ی اصلی طرفین آن علاوه بر مالکیت عوضین ،در اختیار گرفتن آنهاست . از اینرو برای طرفین« حق حبس» در نظر گرفته شده است و آنها می توانند به منظور نیل به این هدف اجرای تعهد از سوی خود را موکول به اجرای تعهد ...