عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مهمترین هدف دستگاه عدالت کیفری اصلاح و بازپروری مجرمین است برای نیل به این هدف نهادهای حقوقی زیادی در قوانین جزائی پیش‌بینی شده است از جمله آنها، نهاد تعلیق اجرای حکم است تعلیق در حقوق کیفری باعتبار زمان رسیدگی بر سه نوع است : -1 تعلیق تعقیب -2 تعلیق صدور حکم محکومیت -3 تعلیق اجرای مجازات تعلیق اجرای مجازات عبارت است از تعویق اجرای کیفر برای مدتی معین که در صورت رعایت دستورات دادگاه در این مدت و عدم ارتکاب بزه جدید محکومیت کان لم یکن تلقی می‌شود. تعلیق اجرای مجازات بر مبنای ا ...
نمایه ها:
تعلیق | 
ایران | 

«تعلیق اجرای مجازات» یکی از روش‌های تعدیل کیفر و جایگزین مناسب حبس و موثر در کاهش جمعیت کیفری می‌باشد که ساختاری کیفر‌زدا دارد. این نهاد باعث می‌گردد تا بزهکار از ترس اعمال مجازات معلق شده، از ارتکاب مجدد جرم خودداری کند. فلسفه اصلی تعلیق اجرای مجازات، اصلاح مجرمان است. در نظر مبتکر این نهاد، فلسفه اصلی این بود که وی قصد بازپروری افراد معتاد به الکل و مرتکبان جرایم خرد را داشت، اگوستیس تعلیقِ مراقبتی را در نظر داشت و وی مجرمان را تحت نظارت و مراقبت قرار می‌داد. نهاد تعلیق به ...
نمایه ها:
 
این رساله تلاشی در جهت پاسخ به این سوالات ، بررسی مشکلات قانونی و قضایی و ارائه پیشنهادها و راه‌حلهای سودمند و قابل اجراء، متناسب با شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعهء ایران اسلامی می‌باشد. مطابق با عنوان، در این رساله بصورت "تطبیقی" به بررسی تعلیق مجازات پرداخته شده است . البته این بررسی از دو جهت : یکی از جهت مطابقت مراحل مختلف قانونگذاری دربارهء یک رکن یا جزء تعلیق در یک کشور، که این امر بخصوص در مورد مراحل مختلف قانونگذاری در مورد تعلیق مجازات در ایران به نحو دقیق و کاملی انج ...
نمایه ها:
قانون | 
ایران | 

زندان به دلیل مشکلات فراوان و ناکارآمدی که دارد، نمی تواند پاسخی برای مجازات این همه جرم باشد. استفاده از جایگزین های حبس نه تنها مبرا از ایرادات مجازات حبس هستند بلکه می توانند به عنوان یک عامل مثبت در خدمت آحاد مردم قرار گیرند. جایگزین ها در تحقق اهدافشان از خود حبس موفق تر بوده و به عنوان بهترین واکنش در برابر بزهکاران می بایستی اتخاذ شوند. با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای اولین بار مبحث جایگزین های حبس، بالاخص نظام نیمه آزادی به عنوان جایگزینی برای حبس در قا ...