عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 133

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

علم ذاتا موضوعی خنثی نیست زیرا آن در صورتی دارای هویت است که در عالم به عنوان فاعل شناسایی قرار داشته باشد، یعنی وحدت و پیوستگی علم و عالم یک امر ذاتی و اولیه می باشد. از این رو علم بدون عالم وجود ندارد. با این ملاحظه هم علم سکولار امکان پذیر است و هم علم دینی، که بستگی به زمینه ها و عوامل گوناگونی دارد. لذا مسأله امکان علم دینی می تواند دارای اهمیت خاصی بوده و یکی از پرسش های مهم پیش روی ما باشد چرا که پاسخ به پرسش امکان علم دینی، نه تنها هویت جدیدی به علم تجربی مدرن داده ...

هر چند بحث سرمایه اجتماعی مبحثی نوظهور است که از دهه 1970 در ادبیات توسعه در کنار سایر سرمایه‌ها ـ فیزیکی،‌ انسانی، اقتصادی ـ مطرح شده است، امّا مفهوم آن که به روابط و پیوندهای بین انسان‌ها مربوط می‌شود و موجب همکاری متقابل بین آحاد جامعه و استحکام پایه‌های اجتماع می‌گردد درآموزه‌های دینی به ویژه دین اسلام به وفور یافت می‌شود. در این تحقیق پس از مشخص کردن آیات و روایات مرتبط به هر مولفه و شاخص با روش تحلیل متن، متون انتخاب شده از قرآن،‌ نهج‌الفصاحه و غررالحکم و دررالکلم مورد ...

هدف این پژوهش بررسی عوامل اجتماعی موثر بر تفاوت ارزش های دینی بین مادران و دختران با تأکید بر ارزش های دینی می باشد. روش پژوهش پیمایش و جامعه آماری دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی و مادرانشان است که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه‌ای تعداد 384 نفر آنها انتخاب شده اند. در رابطه با شاخص دینداری ابعاد، مناسکی، اعتقادی، پیامدی، تجربی در نظر گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد که سن بیشتر دختران 21 سال و سن بیشتر مادران 49 سال، تحصیلات بیشتر دختران لیسانس و تحصیلات مادرشان دیپلم، درآم ...

در این پژوهش روش توصیفی و از نوع زمینه‌یابی با توجه به متغیرها و شرایط تحقیق استفاده شده است و هدف از انجام آن «بررسی میزان پایبندی به ارزش‌های دینی در بین دانش‌آموزان مقطع متوسطه خلخال و عوامل مرتبط با آن» می‌باشد. در این تحقیق از نظریات چندبعدی گلاک استارک فرانسیس و کارتر (1980)، کرچ، کراچفیلد و بالاکی (1962)، اینگلهارت (1990) و مانهایم (1991) استفاده شده است و جامعه آماری دانش‌آموزان متوسطه شهر خلخال است و با یک مطالعه مقدماتی روی 30 دانش‌آموز با استفاده از نرم‌افزار آماری ...

تأثیرات عمیق مدرنیته از طریق نهادها و سازمان های گوناگون ابعاد مختلف زندگی انسان عصر مدرن را در برگرفته است. یکی از این ابعاد هویت دینی و یکی از نهادها ی مدرن، نهاد آموزش و پرورش و به ویژه دانشگاه می باشد. جامعه ایران نیز درگیر و تحت تأثیر جریان مدرنیته است. یکی از نظریه های مطرح درباره تأثیرات جامعه مدرن به ویژه از طریق نهادهای آموزشی، نظریه چندگانگی زیست جهان پیتر برگر است. در تحقیق حاضر جهت فهم و درک چگونگی تأثیر دانشگاه به عنوان یک نهاد مدرن بر هویت و عقاید دینی دانشجو ...

هدف از این پژوهش توصیف و تبیین جامعه شناختی عمومیت تقلید از مراجع دینی در بین جوانان 29-20 ساله شهر لردگان بود. در این تحقیق از روش پیمایش استفاده شده است. شیوه نمونه گیری سهمیه ای است و حجم نمونه انتخاب شده 224 نفر است. به منظور جمع آوری اطلاعات لازم پرسشنامه ای توسط محقق با 17 سوال تنظیم و در بین پاسخگویان توزیع گردید و پس از جمع آوری اطلاعات پاسخگویان با استفاده از روش ضریب فی و ضریب کرامر، آزمون t مقایسه میانگین یک جامعه، آزمون t مقایسه میانگین گروههای مستقل، و آزمون ...

اين تحقيق به بررسي رابطه بين دينداري و ميزان سرمايه اجتماعي مي‌پردازد. براي اين كار تئوري‌هاي سرمايه اجتماعي و جامعه‌شناسي دين مورد بررسي قرار گرفتند. در رابطه با تئوري‌هاي سرمايه اجتماعي از ديدگاه‌هاي جيمز كلمن، رابرت پوتنام، فرانسيس فوكوياما و پيربورديو استفاده شده است. در رابطه با تئوري‌هاي جامعه‌شناسي دين ديدگاه‌هاي ماكس‌وبر، دوركيم، بروس کوئن و ... مورد بررسي قرار گرفتند. سپس فرضيه‌هاي تحقيق، از ديدگاه‌هاي فوق استخراج شدند که به ترتيب زير مي‌باشند: 1- بين اعتقادات ديني ...

تأثير دينداري در ارتقاء روابط اجتماعي از ديدگاه قرآن موضوع مورد بررسي اين پايان‌نامه است. روابط اجتماعي از جمله مسايل مهمي است كه از ديرباز ذهن انديشمندان اجتماعي را به خود مشغول داشته است. از طرف ديگر، در قرآن نيزاشاره فراواني به اين روابط شده است. اسلام به عنوان ديني كه پاسخگوي نيازهاي ضروري روحي و جسمي انسان‌ها در تمام عصرها و مكان‌هاست نه تنها روابط سازنده اجتماعي را مورد تأييد قرار داده و امضاء كرده است بلكه با پايه‌گذاري برخي از اصول در روابط اجتماعي اهميت آن را به جامع ...

پایان نامه حاضر با عنوان« تحلیل محتوایی اشعار مجیرالدین بیلقانی» شاعر قرن ششم که در بیلقان به دنیا آمده وی معاصر سلاجقه و اتابکان آذربایجان و شاگرد خاقانی بوده و به سال 586 در تبریز وفات یافته است براساس نسخ? مصحّح شادروان دکتر محمد آبادی پس از مطالعه و فیش برداری در هفت فصل 1 ـ کلیات 2ـ ترجمه حال 3ـ تحلیل ادبی 4ـ تحلیل اجتماعی 5ـ تحلیل اخلاقی 6ـ تحلیل سیاسی 7ـ تحلیل دینی و فهرست های مطالب و مآخذ سازماندهی و تنظیم شده است. فصل اوّل در بیان مسئله و موارد دیگر آن است فصل دو ...