عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 10

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

محرومیت از حقوق اجتماعی یکی از مصادیق واکنش جامعه در برابر جرم و مجرم است. در قانون مجازات اسلامی، از مصادیق مجازات های تعزیری بازدارنده محسوب می شود؛ از حیث ماهیت عینی جزء مجازات های سالب حق بوده و به لحاظ ارتباط میان مجازات ها، گاه به عنوان مجازات اصلی ویا تبعی و یا تکمیلی پیش بینی شده است. البته این مجازات گاه در قالب اقدامات تأمینی و تربیتی نیز اعمال می شود. به‌ نظر می‌رسد مناسبترین‌ شکل‌ اِعمال‌ آن‌، دو وجه‌ اخیر (مجازات‌ تکمیلی‌ واقدام‌ تأمینی‌) باشد. محرومیت های اجتم ...

چکیده نهاد توبه از موارد سقوط مجازات‌ها در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌باشد. تأثیر توبه بر مجازات‌های حدی، تعزیری و قصاص و دیات در این قانون به طور واضح و روشن بیان شده است. بر این اساس، توبه در حق الله مسقط حد است ولی در حق الناس تأثیری ندارد. همچنین، توبه در جرایم حدی که شامل زنا، لواط، مساحقه، سرقت حدی، شرب خمر و... می‌شود، به استثنای قذف و محاربه قبل از اثبات جرم در صورت احراز اصلاح و ندامت موجب سقوط مجازات است اما بعد از اثبات جرم اگر جرم با اقرار اثبات شده باشد دا ...
نمایه ها:
توبه | 
حد | 
تعزیر | 
ندامت | 
قصاص | 

چکیده قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بر خلاف قانون مجازات 1370 که متعرض بحث توبه نشده بود و نیز بر خلاف تعزیرات 1375 که توبه را در برخی از مواد قانونی و در خصوص بعضی از جرایم از موجبات معافیت یا تخفیف مجازات میداند، در فصل یازدهم توبه را بصورت جداگانه و بعنوان حکم کلی پیش بینی و آنرا از موارد سقوط یا تخفیف مجازات تلقی کرده است.هرچند که عنوان فصل یازدهم قانون ((سقوط مجازات)) میباشد، اما مطابق ماده 115 توبه بعضا موجب تخفیف مجازات است. توبه در حقوق جزای اسلامی به عنوان یکی از مو ...
نمایه ها:
توبه | 
حد | 
تعزیر | 

جرم و جنایت از ابتدای خلقت و در تمامی اعصار وجود داشته است، از همین‌رو بشر در صدد مجازات به فرد مجرم و گرفتن انتقام از جانی برآمد. با توجه به سیر تکاملی بشر و گسترش جوامع، اشکال مقابله با جرم و شیوه‌های سزادهی نیز بتدریج تکامل یافت. حبس یا زندان نیز یکی از شیوه‌های برخورد با مجرم و استیفای حقوق فرد و جامعه است که می‌توان گفت در میان تمام ادیان و تمام فرهنگ‌ها، جایگاه خود را داشته است. این نوع مجازات در دین مبین اسلام و فقه آن، مشروعیت داشته و در موارد محدودی به‌کار برده می‌ش ...

توبه در لغت به معنای رجوع و بازگشت بوده و در اصطلاح عبارت است از رجوع به سوی خدا همراه با پشیمانی ،ترک و عدم تکرار گناه و جبران مافات. در دین مبین اسلام، توبه جایگاه ویژه ای دارد، به گونه ای که با تأمل در آیات و روایات می توان استنباط کرد، توبه یکی از عوامل سقوط مجازات است که مجرم بوسیله آن می تواند از اعمال خود پشیمان شده و در اصلاح خویش بکوشد. به اتفاق تمام مذاهب اسلامی، توبه موجب سقوط مجازات اخروی است، اما در مورد سقوط مجازات دنیوی بواسطه توبه اختلاف دارند. به عقیده فقها ...
نمایه ها:
توبه | 
حد | 
قصاص | 
تعزیر | 
توبه | 
قصاص | 
حد | 
جرم | 

نهاد تعلیق اجرای مجازات از قرن نوزدهم با هدف اصلاح و بازپروری مجرمین، بالاخص با احیای فردی کردن مجازاتها وارد نظام حقوقی اغلب کشورها گردید. در این میان نظام حقوقی کشور ما نیز از ثمرات این نهاد حقوقی غافل نبوده و ضمن پذیرش و اقتباس آن از حقوق کشورهای غربی، تغییرات شکلی و ماهوی جهت همگن سازی این نهاد حقوقی به وجود آورد. تحول و دگرگونی در این نهاد معطوف به ادوار قانونگذاری سابق نبوده، بلکه عمق این تغییرات را در قانون مجازات اسلامی 1392 نیز می توان ملاحظه نمود. از ویژگی های قانون ...
نمایه ها:
تعلیق | 
تعزیر | 
punish | 

سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یک نهاد شبه قضایی در هر سال به دهها هزار پرونده تخلفات رسیدگی می کند، لیکن تا به حال کمتربه تحلیل قوانین حاکم بر آن و نیز نحوه رسیدگی از لحاظ ماهوی و شکلی پرداخته شده است ، هدف عمده این پایان نامه پاسخگویی به سوالات مطروحه وابهامات موجود میباشد ، تا شاید این تلاش قدمی باشد هر چند کوتاه بجهت ایجاد شفافیت در وظایف ، اختیارات ، نحوه عملکرد شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در این صورت به تدریج ورود وکلای محترم دادگستری به پرونده های تعزیرات آسان تر ش ...

چکیده زندان مکانی است که اشخاص از نظر فیزیکی محدود، توقیف و معمولاً از آزادی‌های شخصی محروم می‌شوند. زندانها به طور قراردادی، سازمان‌هایی هستند که بخشی از نظام قضائی یک کشور محسوب می‌شوند و به منظور اجرای کیفر حبس، به‌عنوان یک مجازات قانونی که به صورت حکم از سوی دادگاه صادر شده‌است و به دلیل ارتکاب جرم بکار می‌روند. دردنیای معاصر مسأله محکومیت به زندان یکی از معضلات دستگاه¬های قضایی بوده و حکومت¬ها را در امور مدنی، نظام کیفری، حقوق عمومی و خصوصی با مشکلات عدیده¬ای مواج ...
نمایه ها:
زندان | 
حبس | 
تعزیر | 

هر یک از مجازاتها با توجه به نوع و میزان خود آثار و نتایج مختلفی دارد و این تاثیر در جلوههایی مختلف نمود پیدا میکند، لذا وقوف بر تعریف مجازاتها و تطبیق مصادیق آنها امری بس ضروری است. با مراجعه به مواد 14 الی 18 قانون مجازات اسلامی تعریفی از تعزیرات منصوص شرعی مشاهده نمیشود، علی رغم این امر در تبصره 2 ماده 115 ق.م.ا قانونگذار اعمال برخی از تاسیسات قانونی را در خصوص مرتکبین جرایم فوق مُجری نمیداند، توجّهاً به اینکه در قوانین ماهوی تعریفی در خصوص اینگونه جرایم وارد نیست و از طرف ...