عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پایه گذاری اقتصاد صحیح جهت برقراری رفاه عمومی و رفع فقر و محرومیت، نیل به خودکفایی و تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی و صنعتی، به نحوی که نیازهای کشور را تأمین نماید، سرآغاز وظایف تعیین شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد. کشاورزی می تواند به عنوان یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی، اساسی ترین نیازهای جامعه را تولید نماید. دولت ها در بسیاری از کشورهای جهان، به منظور تنظیم بازار و کنترل نوسانات قیمتی به ویژه در مورد محصولات کشاورزی اقدام به اجرای سیاست های تنظیم بازار ...