عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده با توجه به شرایط باروری ایران در طول سه دهه‌ی گذشته، تدوین و اجرای موفق هرگونه سیاست جمعیتی، متکی به ارتقای شناخت ما از رفتارها، ترجیحات و تمایلات فرزندآوری زوجین، عوامل موثر بر تمایلات فرزندآوری آن‌ها و شناسایی زیر گروه‌های جمعیتی دارای تمایلات فرزندآوری پایین و بسیار پایین است. هدف از این پژوهش بررسی عوامل موثر بر تمایلات فرزندآوری زنان ۴۹-۱۵ ساله‌ی ساکن شهر یزد است. به منظور دستیابی به این هدف، اطلاعات مربوط به ۴۸۳ زن حداقل یک بار ازدواج کرده که با استفاده از روش خوش ...

از گذشته بسیار دور در جامعه ایران، بی‌فرزندی امری ناپسند و وجود فرزند در خانواده، نعمت و موهبت الهی دانسته می‌شد. فرزندان منبع مهم حمایت اقتصادی، اجتماعی و عاطفی از والدین و خانواده به شمار می‌رفتند و از جنبه‌ها و ابعاد مختلف دارای ارزش بودند. پژوهش حاضر، ارزش فرزندان را در پنج مولفه سودگرا- هنجاری، عاطفی، خانوادگی، امنیت دوران پیری و مذهبی مورد مطالعه قرار می‌دهد. هدف از این پژوهش، آگاهی از چگونگی ارزیابی زنان شهر یزد از ارزش فرزندان و مولفه‌های آن می‌باشد. به منظور دستیابی ...