عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 59

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تحقیقات محدودی بر نقش تصویر و ارزش ادراک شده به عنوان متغیرهای کلیدی در بررسی رفتارهای پس از خرید مشتریتاکید داشته است.مشتری همواره کالا و یا خدمات را از شرکتی می‌خرد که اعتقاد دارد بیشترین ارزش را به او ارائه خواهد کردوتصویر رستوران به عنوان یک عنصر ضروری و مهم رضایت شناخته شده است و بنابراین این مسأله سنگ زیربنایی برای موفقیت یک رستوران می‌باشد . با توجه به اهمیت تصویر ذهنی مشتریان و ارزش ادراک شده آنان به عنوان شاخص هایی که مستقیماً به رفتارهایی در مصرف کننده همچون وفادا ...

فرض کنیم B(H) جبر عملگرهای کراندار روی فضای هیلبرت مختلط H با dim H > 1 باشد.ثابت می کنیم نگاشت پوشای φ روی B(H) حافظ تصویر ضرب ناصفر است اگر و فقط اگر یک عملگر یکانی یا پادیکانی U روی H و ثابتλ با شرط λ^2 = 1 موجود باشند که برای هر A عضو B(H) داشته باشیم φ(A) = λU^*AU نتیجه مشابهی برای نگاشت هایی که ضرب سه تایی جردن را حفظ می کنند بدست می آوریم. ...

در این پایان نامه، ابتدا تصویر متریک در یک فضای هیلبرت را معرفی می کنیم و با توجه به تعریف تصویر متریک به معرفی تصویر متریک تعمیم یافته و غیرانبساطی سانی می پردازیم که تعمیم های تصویر متریک در فضاهای مختلف باناخ می باشند. یکی از اهداف اصلی در این پایان نامه معرفی تصویر غیرانبساطی تعمیمی یافته ی سانی است که تعمیمی از تصویر متریک در یک فضای باناخ است هدف اصلی دیگر در این پایان نامه تعریف همگرایی مسکو در فضاهای باناخ ایفا می کند. به عبارت دیگر، قضایای همگرایی دنباله ای ناتهی از ...

دستگاهای چند رسانه‌ای مانند تلویزیون‌ها، تلفن‌ها، کامپیوتر‌ها و شمار زیادی از دستگاهای دیگر، رزولوشن‌های متفاوتی دارند. ازینرو، تصاویر دیجیتال نیاز دارند که برای هر پنل جدید تغییر اندازه داده شوند. روش‌های مقیاس‌گذاری یکنواخت ( مانند بیکوبیک و دو خطی) به محتوای تصویر توجهی نمی‌کنند، بنابراین، تغییر اندازه تصویر با حفظ محتوا بیشتر و بیشتر اهمیت پیدا کرده‌اند. هدف روش‌های تغییر اندازه‌ی تصویر با حفظ محتوا این است که تا جای که ممکن است محتوای تصویر را حفظ کنند. اکثر این روش‌ها ا ...

بشر از آغاز که به وسیله ی ذغال چوب و چربی حیوانات و مواد طبیعی تصاویر درون غارها را کشید، تا امروز که با استفاده از آخرین فناوریها به خلق تصاویر می پردازد، همواره تلاش داشته تا با استفاده از ابزارها و دستاوردهای علمی زمانه خویش به ابراز منویات شخصی اش بپردازند، در واقع شاید بتوان گفت مفهوم تصویر با تغییر روند تولید آثار هنری به مرور متفاوت گشته است اما خود تصویر همواره حضور داشته است. بدین ترتیب تصاویر خلق شده با دست و به کمک ابزار ساده مانند قلم مو و رنگ، حتی اگر بسیار نز ...

همان طور که بارها در کلاس های آموزش زبان مشاهده کرده ایم، زبان آموزان عموما در استفاده صحیح از زمان ها دچار مشکلات عمده هستند. به منظور حل این مشکل محقق بر آن است تاثیر استفاده از دو نوع فعالیت برون داد در یادگیری و توجه به زمان گذشته انگلیسی را مورد بررسی قرار دهد. «نظریه برون داد» که سواِین آن را اولین بار در سال 1985 مطرح کرد چارچوب نظری این تحقیق را تشکیل می دهد. همچنین در مبحث توجه به زمان گذشته به «نظریه توجه» اشمیت (1990) استناد گردیده است. محقق در انجام این تحقیق به د ...

کاهش نویز از تصاویر نویزی نقش مهمی در پردازش تصویر دارد. این مسئله در تقسیم‌بندی تصویر، تشخیص شی، تشخیص لبه و فشرده‌سازی را تحت تاثیر قرار داده است. به طورکلی، فیلتر میانه و یا فیلترهای غیرخطی برای کاهش نویز استفاده شده است اما این روش‌ها بافت طبیعی و اطلاعات مهم در تصویر مانند لبه‌ها را از بین می‌برد. در این تحقیق، برای از بین بردن نویز‌ از تصاویر نویزی، از روش ترکیبی مبتنی بر اتوماتای سلولی (CA )و منطق فازی که اتوماتای سلولی فازی (FCA ) نامیده می‌شود در دو مرحله استفاده می‌ ...

هدف این پژوهش بررسی تأثیر الگوی استقرایی تصویر- واژه بر یادگیری و یادداری لغات زبان انگلیسی دانش آموزان دختر پایه سوم راهنمایی شهرستان شوشتر در سال تحصیلی 90-91 می‌باشد. جامعه آماری این پژوهس شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه سوم راهنمایی شهرستان شوشتر بود که از میان آنها دو کلاس پایه سوم راهنمایی از یک مدرسه انتخاب شد. هر کلاس 25 نفر بود که از بین آنها یک کلاس به طور تصادفی در گروه آزمایش و یک کلاس در گروه کنترل جایگزین شدند. در این پژوهش از طرح آزمایشی دو گروه مستقل با پیش آز ...
نمایه ها:
تصویر | 
شوشتر | 
کلمه | 

در مدل های قدیمی تحلیل پوششی داده ها، واحدهای تصمیم گیرنده جداگانه و هر بار توسط یک مدل خارجی بر روی مرز کارای قوی تصویر می شوند. در این پایان نامه مدل هایی ارائه می شوند که می توانند همه ی واحد ها و یا تعداد مورد نظر از آنها را، همزمان بر روی مرز کارای قوی تصویر کند. در این مدل های فرض براینست که همه ی واحدها تحت کنترل یک واحد مدیریت مرکزی می باشند و ورودی همه ی واحدها توسط این واحد تعیین می شود تا به اهداف خود در جهت تولید خروجی و افزایش کارایی کل سیستم دست یابد. ...