عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 309

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تصویرسازی علاوه بر ویژگی های زیبا شناختی که به بسته بندی هدیه می کند، دارای قابلیت های گسترده ای درشناساندن محصول است و تاثیرات انکار ناپذیری در جلب نظر مخاطب و میزان فروش محصول دارد و بـه سـاخت تصویر و تصور ما از محصول کمک می کند. تصویرسازی می تواند با در نظر گرفتن نوع محصول و مخاطبین رفتارهای بسیار متنوع و منحصر به فردی را (چه از لحاظ مفهوم سازی در شیوه های مختلف بازار یابی و چه از لحاظ ساختار، سبک و تکنیک) در بسته بندی ایجاد نماید و بسته را به یک اثر هنری تبدیل نماید. در م ...

هدف: هدف از انجام این پژوهش مقایسه اثر سه نوع برنامه تمرین، تمرین بدنی، تمرین بدنی+ تصویرسازی شناختی و تمرین بدنی+ تصویرسازی انگیزشی بر مهارت های پرتاب آزاد، دریبل و پاس بر دختران دانشجو مبتدی می باشد. روش: روش پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی و میدانی می باشد. بدین منظور 61 نفر از دانشجویانی که واحد تربیت بدنی عمومی را انتخاب کرده بودند و از عهده پرسشنامه تصویرسازی حرکتی بر آمده بودند و تمایل به شرکت در این پژوهش داشتند، انتخاب شدند و بطور تصادفی به سه گروه تمرین بدنی(21نفر)، ت ...

انسان از هزاران سال پیش می‌دانست که می‌تواند به کمک ابزار تصویر بسیاری از مفاهیم را خوب و خوبتر انتقال دهد.تصویر را نخستین وسیله ارتباطی انسان ها دانسته‌اند.انسان همواره خواسته است دانش و معارف خود را با شواهد بصری تقویت کند. (http://www.iranartnews.com) «مهمترین دلیل برای این تمایل همان صریح و مستقیم بودن تصاویر یا پیام های بصری و در نتیجه نزدیکی و الفت آنها با تجربه‌های واقع است...(و همچنین به دلیل آنکه)تصویر هر شی نزدیک ترین چیز به واقعیت آن است و به تجربه مستقیم ما از ...

مقدمه: هدف کلی از انجام این پژوهش تعیین تاثیر تصویرسازی بینایی و حرکتی بر عملکرد و یادگیری سرویس کوتاه بدمینتون بود. مواد و روش ها در این راستا و با توجه به اهداف اختصاصی پژوهش 45 نفر از دانشجویان دختر که در رشته‌های مختلف دانشگاه‌های تربت حیدریه به تحصیل اشتغال داشتند و از عهده امتحان اولیه (پرسشنامه تجدید نظر شده تصویرسازی حرکت) برامدند به صورت نمونه در دسترس انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده دراین پژوهش شامل پرسشنامه تجدید نظر شده تصویر سازی حرکت (سهرابی و همکاران 1386) و ...

کودکان سرمایه‌های هر جامعه‌ای به شمار می‌آیند و آموزش به این گروه از افراد جامعه از اهمیت بسزایی برخوردار است. تصویر و تصویرسازی ابزار ارتباط غیر کلامی و زبان بین‌المللی تمامی کودکان جهان می‌باشد که همه آن‌ها این زبان را به خوبی متوجه می‌شوند. در این میان، تصویر کودک و به تصویر کشیده شدن آن از همه مهم‌تر می‌باشد زیرا معرف فرهنگ و شخصیت او در هر جامعه‌ای است. در این پایان‌نامه به بررسی المان‌های تصویری در تصویرسازی کتاب کودک و نوجوان گروه سنی الف و ب در 3 انتشارات مختلف کانون ...

موضوع پژوهش حاضر، بررسی شیوه های معاصر در تصویرسازی است. تصویرسازی ، به عنوان یک هنر در دوران معاصر دچار دگرگونی و تحول شده است،همچنین خوانش متن چگونه با آن چیز که در گذشته متداول بوده است، فرق کرده ومتحول شده است.هدف از این پژوهش، آشنایی با طیف وسیعی از امکانات و خلاقیت در آثار تصویرسازی است، که پیش از این صرفاً در خدمت متن (به خصوص کتاب کودک) بوده است.در این پژوهش سعی بر این است که بیننده را با مفاهیم جدید تصویری در تصویر سازی آشنا و دلیل دگرگونی تصویری در سال های اخیر ...

تحقیق حاضر با هدف تأثیر یادگیری مشاهده‌ای، تصویرسازی و ترکیبی بر اکتساب و یادداری مهارت شوت فوتبال انجام شد. جامعه آماری این پژوهش 800 دانش‌آموز پسر 13 تا 15 سال دوره راهنمایی(در اجرای مهارت شوت فوتبال مبتدی بودند) با توانایی تصویرسازی متوسط بودکه از این بین 45 نفر به عنوان نمونه تحقیق بصورت تصادفی در سه گروه 15 نفری یادگیری مشاهده ای، تصویرسازی و ترکیبی قرار گرفتند. ابزار و وسایل مورد استفاده در این تحقیق شامل پرسشنامه مشخصات فردی، پرسشنامه ارزیابی توانایی تصویرسازی حرکتی، آ ...

چکیده: تصویرسازی غیر واقع گرا و یا اصطلاحا فانتزی گونه ای نگاه هنرمندانه است که با به کار گیری عناصر خیال، جلوه هایی از جهانی متفاوت را ایجاد می کند .در واقع این جهان متفاوت، یا با تنوع در فرم ها ،فیگورها و اشکال به وجود می آید یا از طریق نوع رنگ پردازی و یا از جهت مفاهیم. پیوند این مقوله در عرصه تبلیغات به وسیله پوستر، لغت و تصویر را به گونه ای مقتصدانه و با مفهومی خاص و به یاد ماندنی در کنار هم قرار می دهد.این نکته که طراحان با تصویرسازی فانتزی (غیرواقع گرا) در پوستر، ...

تصویرسازی هدایت شده یک درمان بدنی-ذهنی می باشد که از روایت و حکایت ها برای تاثیر بر تصاویر و الگوهایی ذهنی استفاده می کند. تصویرسازی هدایت شده یک درمان مکمل می باشد که ممکن است به وسیله یک پزشک، یک ویدیو یا صدای ضبط شده یا به وسیله یک شخص هدایت شود. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر تصویرسازی هدایت شده در بازتوانی عملکردی آسیب های زانو در وزشکاران مرد بود. بدین منظور 18 ورزشکار آسیب دیده از ناحیه زانو به صورت تصادفی و مساوی در دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. ورزشکاران گروه تجربی ...