عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این تحقیق سعی بر آن است تا سازوکارهای نظارتی قانونمند بر آئین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های دولت در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، بررسی شود. در این خصوص علاوه بر برجسته نمودن نقاط قوت و ضعف سیستم کنونی، تلاش شده است تا در جهت رفع نقائص ارائه ساز و کارهای نظارتی قانونمند مطلوبتر، راهکارهایی پیشنهاد شود. نکته حائز اهمیت اینکه، با توجه به عنوان موضوع، نظارت بر آئین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌هایی مورد توجه خواهد بود که مطابق اصل 138 و 85 قانون اساسی، بعد از تصویب هیات دولت و یا هر وزی ...
    
چکیده ندارد.