عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در تلاش برای حل مسائل برنامه ریزی چندهدفه بسیاری از روش‌های ریاضی و تصادفی توسعه یافته‌اند. در واقع روش حل این مسائل به ساختار مدل مساله وابسته است. اما بسیاری از مسائل دنیای واقعی در اهداف و یا قیدها ساختار نامعین دارند که باعث می‌شود بکارگیری این روش‌ها در آنها با مشکل مواجه شود. برای حل این مشکل از سیستم‌های هوشمند و مولفه‌های هوش محاسباتی نظیر محاسبات فازی، شبکه‌های عصبی، الگوریتم‌های تکاملی و ...استفاده می‌شود. در این پایان‌نامه با ترکیب تئوری موجک‌ها و شبکه‌های عصبی برا ...

یکی از مشکلات امروزه صنایع کشور، عدم رقابت پذیری و یکی از عوامل بروز این مشکل، عدم رویکردی مشخص به منظور افزایش رقابت پذیری است. در جامعه اطلاعاتی، بنگاهها به توسعه مزیتهای رقابتی مبنی بر استفاده مناسب و متمرکز از ICT نیاز دارند، که عاملی حیاتی برای موفقیت در بازار امروزی است. این واقعیت به ویژه در رابطه با بنگاههای کوچک صنعتی امری حیاتی است، زیرا فناوریهای اطلاعات و ارتباطات منجر به بهبود رقابت در بازارهای جدید و ارتقاء ارتباطات درونی و بیرونی می گردد. بدین جهت به منظور ...