عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 540

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین خودپنداره شغلی و تیپ های شخصیتی مایرز برگز با مشکلات تصمیم گیری شغلی دانشجویان شهر تهران انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان که درسال تحصیلی 88- 1387 در دانشگاه های شهر تهران مشغول به تحصیل بودند که باروش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله‌ای 270 دانشجو برای نمونه آماری انتخاب شدند، ولی بعلت ناقص بودن، بعضی پرسشنامه های دانشجویان کنار گذاشته شد و در نهایت 217 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پژوهش حاضر، از نوع همبستگی بوده و برای ...

الگوی تصمیم‌گیری سیاست خارجی در ایران چه قبل از انقلاب اسلامی و چه پس از آن به عنوان یک سوال جدی مطرح است. پاسخ به این سوال که در گذشته چه فرد و یا افرادی و با چه الگویی دست به تصمیم در عرصه سیاست خارجی می‌زدند، می‌تواند چراغ راه امروز ما برای تبیین سیاست خارجی کنونی جمهوری اسلامی باشد. عرصه تصمیم‌سازی سیاست خارجی ایران چه در دوره پهلوی دوم و چه در جمهوری اسلامی همواره غیر شفاف بوده و الگوهای تصمیم‌گیری در هر دو دوره خصوصاً در دوره پهلوی دوم نامشخص و پر از ابهام بوده است. نوی ...

هدف از این پژوهش مقایسه دو نوع مداخله مسیر شغلی یعنی کارگاه مسیر شغلی و کارگاه بازخورد پرسشنامه رغبت های شغلی استرانگ بر خوداثرمندی تحصیلی و مشکلات تصمیم گیری مسیر شغلی دانش آموزان سال اول دبیرستان شهر اصفهان بوده است. جامعه تحقیق شامل، کلیه دانش آموزان سال اول دبیرستان مدارس دولتی اصفهان می باشد که بر اساس نمونه گیری خوشه ایی چند مرحله ایی 240 دانش آموز انتخاب و در سه گروه آزمایشی به صورت تصادفی قرار گرفتند. (80نفر در هر گروه).نتایج حاصل در متغیرهای وابسته خوداثرمندی تحصیلی ...

پژوهش حاضر به بررسی رابطه توانایی حل مسئله علمی با مهارت‌های زندگی(تفکر خلاق، حل مسئله و تصمیم‌گیری) دانشجویان دانشگاه تبریز پرداخته است. روش تحقیق حاضر روش توصیفی از نوع همبستگی می-باشد. در جمع‌آوری اطلاعات از ابزار اندازه‌گیری پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دختر و پسر در چهار گروه آموزشی عمده، علوم پایه، فنی مهندسی، کشاورزی و علوم انسانی دانشگاه تبریز ورودی‌های سال 87 و 86 می‌باشد که تعدادشان 6767 نفر می‌باشند. جهت تعیین حجم ن ...

رتبه ‌بندی ریسک های یک پروژه به‌ویژه زمانی که تعداد عوامل ریسک‌زا افزایش می‌یابد به عنوان بخشی مهم از فرایند پیچیده مدیریت ریسک محسوب می‌شود. در این تحقیق نخست ساختار جامعی از ریسک‌های اصلی پروژه های تونل‌سازی در قالب 17 دسته اصلی و 196 زیر سطح تهیه شده و سپس این ریسک ها در عملیات تونل سازی سد سیمره در جنوب غرب ایران رتبه بندی شده است. بدین منظور از روش تصمیم گیری گروهی و میانگین وزین جهت جمع آوری و تجمیع نظر خبرگان و از روش های تخصیص خطی، ELECTRE، SAW، TOPSIS، LINMAP و TAXON ...

چكيده در شرايط پيچيده و دشوار محيطي امروز، دستيابي به اهداف سازمان با تصميم گيريهاي صحيح و عقلايي مديريت ممكن است. و به جرأت مي توان گفت كه هر تصميم مديريت آثار ونتايج مالي در پي دارد، به همين جهت مديريت براي اخذ هر تصميمي به اطلاعات مالي نيازمند است. وظيفه تهيه اين اطلاعات و پردازش آنها به عهده سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري است. هدف اصلي تحقيق حاضر بررسي اين مسئله است كه آيا ويژگيهاي كيفي اطلاعات مالي بر بهبود تصميم گيريهاي مديران شركت توانير تأثير دارد. اين امر، در اين تحقيق ...

مسئله تصمیم گیری امروزه مورد تئجه بسیاری از محققین در رشته تحقیق در عملیات قرار گرفته است. یکی از شاخه های تصمیم گیری، تصمیم گیری چند شاخصه می باشد. رد این شاخه از تصمیم گیری تصمیم گیرنده از بین چند گزینه، بهترین گزینه را بر اساس چند شاخص انتخاب می کند. اما در دنیای واقعی اطلاعات موجود برای تصمیم گیری اغلب به صورت نادقیق می باشند. به همین دلیل توجه محققین در سالهای اخیر به بررسی روش های حل مسلئل تصمیم گیری چند شاخصه در محیط های نادقیق مانند محیط فازی معطوف شده است. در این پای ...

هدف از پژوهش حاضر، بررسی روابط بین سبک های رهبری (تبادلی و تحول آفرین) و تصمیم گیری (آمرانه و مشارکتی) مدیران و ادراک کارکنان از عدالت رویه ای در سازمان کل آموزش و پرورش استان فارس و نواحی چهارگانه شهر شیراز بود. روش پژوهش؛ روش توصیفی، از نوع همبستگی بود. بدین منظور 250 نفر از کارکنان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شدند و برای اطمینان از نتایج با30 نفر از کارکنان مصاحبه انجام گرفت. پرسش‌نامه‌ های مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه های سبک ره ...

در بازار که به عنوان محل تلاقی تولید‌‌کننده و مصرف‌کننده قلمداد می‌شود،‌ عوامل گوناگونی می‌‌توانند بر رفتار خرید مصرف‌کننده و چگونگی تصمیم‌گیری وی برای خرید تأثیر بگذارد. در هر جامعه با توجه به شرایط خاص آن، محیط‌های گوناگونی وجود دارند که رفتار مردم را شکل می‌دهند و در حقیقت تعیین‌کننده رفتارها و عملکردهای آنان می‌باشند. عوامل اصلی تأثیر گذار روی فرآیند جستجوی اطلاعات وبه تبع آن تصمیم‌گیری برای خرید به وفور مورد بررسی قرار گرفته‌اند که نتایج تحقیقات نشان می‌دهد این عوامل عبا ...