عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 13

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در عصر حاضر یکی از موضوعاتی که ذهن صاحب نظران و اساتید علم حقوق خصوصا حقوق خصوصی را به خود جلب کرده موضوع حق مالکیت شریکان و نحوه ی اداره ی مال مشاع است. با عنایت به اینکه قانون مدنی اداره‌ی مال مشاع را به توافق شریکان واگذار کرده و هیچ نظام ویژه ای را برای اداره ی مال مشاع پیش بینی نکرده است. این در حالی است که این امر سبب پیامدهای حقوقی نظیر نزاع میان شریکان و ذی نفعان شده است. در نهایت، با توجه به این که جای خالی مقرراتی منسجم و مبتنی بر اراده ی اکثریت در زمینه اداره ی امو ...

آنچه در این پژوهش مورد بحث واقع گردیده است بررسی یکی از موضوعات مهم حقوق مدنی است. توجه به «حق» و اعمال و اجرای آن از دیر باز مورد توجه انسانها بوده ، و جوامع بشری در پیرامون این موضوع مناقشات فراوانی را به خود دیده است. «حقوق مالی» نیز که از اقسام «حق» به شمار می رود از جمله مباحث مهم حقوق مدنی بوده و آشنایی با قلمرو اختیار و موانع پیش روی در اعمال تصرف در این نوع از حق ، دارای فواید علمی و نیز عملی فراوانی است. به ویژه آنکه تا به حال از دیدگاه مزبور ، این نوع از حقوق مورد ...

ھواپیما بھ عنوان وسیله سریع ارتباطی و شاخه هایی از ارتباطات در طول دو جنگ جھانی تحول قابل توجھی پیدا کرد و امروزه به عنوان وسیله ایی معمولی برای نقل و انتقال داخلی و بین المللی به شمار می آید از طرفی ھواپیما بھ عنوان یک وسیله سریع حمل و نقل مورد توجه مجرمین بوده است که با ارتکاب انواع جرائم با انگیزه ھای متفاوت در صدد استفاده از این وسیله، جھت اجرای اھداف شوم خود بوده اند . به علت لزوم حفظ امنیت این وسیله از جرائم متنوعی از جمله تصرف غیر قانونی ، تخریب و انھدام ، ارتکاب جرم ع ...

پیش بینی دعاوی غصب (خلع ید)، رفع تصرف عدوانی حقوقی و تصرف عدوانی کیفری از جمله تمهیدات قانونی در جهت حفظ و حمایت از اموال به شمار می رود. دعاوی مزبور که عمدتاً نتیجه واحد «ازاله ید متجاوز و اعاده مال مورد تجاوز» را در پی دارند، به دلایل مختلف حجم وسیعی از پرونده های دادگستری را به خود اختصاص می دهند؛ عدم توجه به ماهیت و شرایط اختصاصی هر دعوی و طرح دعوای نامتناسب با موضوع، یکی از عوامل موثر بر این آمار رو به رشد می باشد. در این تحقیق سعی بر آن است تا ضمن بررسی و مقایسه دعاوی غ ...

حق فسخ دارای آثاری است که ذیحق جهت دستیابی به آن آثار و نتایج، به اجرای آن مبادرت می نماید. پیش از فسخ و در مدت خیار ممکن است تصرفاتی در عوضین صورت گیرد . موضوع نوشتار حاضر نیز بررسی وضعیت این تصرفات و تأثیر آن بر روابط طرفین عقد و اشخاص ثالث می باشد. در فقه در مورد وضعیت این تصرفات و آثار آن اختلاف نظر شده است و بسته به اینکه متصرف ذوالخیار باشد یا من علیه الخیار، آثار متفاوتی قائل شده اند. با بررسی و دقت در نظرات فقها نهایتاً آنچه بدست می آید این است که اگر ذوالخیار، شخصی ب ...

به شخصی که مالی را به گرو می نهد راهن وبه شخصی که مال را به وثیقه می گیرد مرتهن می گویند راهن به مرتهن بدهکار است و از همین رو مالی را در گرو او مینهد. ممکن است ماک بخواهد مال خود را به دیگری انتقال دهد. قانون گذار این حق را به هر مالکی داده است تا در مال خود تصرفات مختلف نماید به شرطی که به حقوق مکتسب دیگران آسیبی نرساند. در غیر این صورت به موجب مفاد قاعده لاضرر ممنوع از تصرف تلقی می شود. به همین دلیل مناسب است قانون گذار حوزه جواز تصرفات راهن در مال مرهونه را تعیین کند . در ...
نمایه ها:
رهن | 
ایقاع | 
بیع | 
مرتهن | 
هبه | 

یکی از مظاهر بارز حاکمیت اراده، عقود و قراردادهاست كه بر اساس آن اشخاص انتقال اموال و تعهد به ‌انجام کار یا خدمتی را بر عهده می‌گیرند. با همه دقتي که طرفین قرارداد در هنگام انعقاد آن به‌کار مي‌برند لكن آگاهی از همه جوانب و شرایط هنگام انعقاد قرارداد برای همگان میسر نیست به ‌همین جهت بسا اتفاق می‌افتد که یکی از طرفین قرارداد در اثر عدم آگاهی از اوضاع و احوال و شرایط حاکم بر قرارداد متضرر گردد و بخواهد عقد را بوسيله يكي از خيارات قانوني، و يا خيار قراردادي فسخ نمايد. این حق را ...

یکی از حقوق پذیرفته شده در فقه و حقوق مدنی ایران حق فسخ در نتیجه‌ی یکی از خیارات است. مسئله‌ی مهمی که در مورد حق دارنده‌ی خیار مطرح می شود این است که گهگاه طرف مقابل یعنی من علیه الخیار در زمان خیار اقدام به تصرفات حقوقی می کند که با حق دارنده‌ی خیار منافات دارد، وضعیت این تصرفات به لحاظ فقهی و حقوقی مورد بحث است. در راستای مسئله ی فوق بررسی چند مطلب اساسی ضروری می‌نماید که عبارتند از: متعلق حق خیار، حکم وضعی تصرفات من علیه الخیار، قابلیت انفساخ تصرفات من علیه الخیار به وسیل ...

موضوع اين پژوهش «تحلیل فقهي - حقوقي ادارۀ مال غیر (ماده 306 قانون مدني)» مي‌باشد. براي تفسير ماده يادشده بايد به نصوص معتبر ديني و متون فقهي رجوع كرد. طبق ادلۀ معتبر، تصرف مدير مال غير با اذن شرعي است و او يكي از دارندگان ولايت مي‌باشد. براي اثبات ولايت و جواز تصرف مؤمن عادل (مدير مال غير) مي‌توان به آيۀ قيام (5/4) و آيۀ ولايت (71/9) استناد كرد، ولي آيه‌هاي شريفه: حكايت (71/18 و 77)، ضرورت (173/2 و 3/5)، احسن (152/6)، احسان (91/9) و تعاون (2/5)، دلالت بر ولايت مدير مال غير ند ...