عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

با توسعه‌ی روزافزون استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین، طراحی سیستم کنترلی مناسب برای این هواپیماها اهمیت زیادی پیدا می‌کند. کنترل هواپیما در فاز فرود با توجه به اینکه بسیاری از تصادفات در این مرحله از پرواز اتفاق می‌افتد، از حساسیت بالایی برخوردار است. این پروژه، کنترل خودکار هواپیما در صفحه‌ی طولی در فاز فرود را ارائه می‌دهد. پس از مدلسازی هواپیما با استفاده از معادلات 6 درجه آزادی و استخراج معادلات طولی خطی، کنترل کننده براساس مدل طولی خطی طراحی شده است. با انتخاب یک ساختار ...