عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 8

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این تحقیق به بررسی کاربرد N-تیوسیاناتو سوکسینیمید (NTS)، در تشکیل پیوند C-S و C-N اختصاص داده شده است. NTS ترکیبی حاوی گوگرد الکترون دوست می‌باشد، که از واکنش N-برمو سوکسینیمید (NBS) با آمونیوم تیوسیانات تهیه می‌شود. در این پروژه، روشی ملایم و موثر برای تبدیل الکل‌های نوع اول، دوم و سوم به آلکیل تیوسیانات‌ها و ایزو-تیوسیانات‌های مربوطه با تولید همزمان NTS در مخلوط واکنش و استفاده از NH4SCN به عنوان نوکلئوفیل ارائه شده است. با توجه به اهمیت تیوسیانوهیدرین‌ها به عنوان حدواسط‌ ...

یک روش برای پیوند زنی سطحی پلیمر که شامل یک منومر عاملی (poly(AGE/IDA-coDMAA) روی نانو گرافیت با استفاده از سیانوریک کلراید به عنوان عامل اتصال دهنده گزارش شده است. منومر (AGE/IDA) بوسیله واکنش آلیل گلایسیدیل اتر با ایمینو دی استیک اسید سنتز شد. نتایج جذب با استفاده از اسپکتروسکوپی مادون قرمز (FTIR)، آنالیز عنصری، آنالیز گرماسنجی (TGA)، میکروسکوپی تصویر الکترون (SEM)، تشخیص داده شد و برای پیش تغلیظ و جذب انروفلوکساسین ارزیابی شد. انروفلوکساسین یک آنتی بیوتیک فلوئوروکینولون ا ...

در بخش اول اين پايان‌نامه، پنج کمپلکس ﺁلي فلزي و پلي پيريديلي روتنيم (II) و (III) با فرمول هاي[Ru(phen-diox)2Cl2]•2H2O، [Ru(phen-diox)2(ppy)](PF6)•0.6toluene•0.4acetone، [Ru(tpy)2](PF6)2•DMF، [Ru(DMSO)2(AO)2Cl2] و [Ru(bpy)(tppz)Cl](PF6)2•acetylacetone سنتز و شناسايي شدند. همچنين خواص الکتروشيميايي، اسپکتروالکتروشيميايي و مغناطيسی آن ها با روش های مختلف مورد بررسي قرار گرفت. به منظور سنتز مشتق جديدی از ليگاند phen-dione، برای اولين بار واکنش تراکمي ليگاند phen-dione با يک دي ا ...

امروزه نقش کاتالیزورها در بهبود شرایط واکنش‌های شیمیایی در رسیدن به اهداف عالی شیمی سبز بسیار حائز اهمیت می-باشد. معماری کاتالیزورهایی با ویژگی‌های منحصر بفرد که بتوانند سنتزهایی سریعتر، پاک‌تر و با اقتصاد اتمی بالاتری را انجام دهند بسیار مورد توجه است. در این پروژه نانورآکتورهای مزوپروسی با یک بستر مناسب و قطر تقریبی 6 نانومتر برای عامل دار کردن انتخاب شده است. حفرات بستر نانورآکتورهای مزوپروسی عامل دار شده، فضای بسیار مناسبی برای توزیع واکنشگر‌ها و محصولات فراهم ‌کرده و نیز ...

در این پایان نامه، دو متد تک مرحله ای بدون بو برای تهیه تیا مایکل اداکت ها از مواد غیر تیولی معرفی ‏شده است. در پروسه اول از واکنش آلکیل هالیدها، تیواوره و مایکل اکسپتورها در محیط میسلی سدیم ‏دودسیل سولفات (‏SDS‏) تیامایکل اداکت ها تهیه شده اند. در این روش، آلکن های کنجوگه با گروههای ‏کتونی، استری، نیتریلی و آمیدی با موفقیت تیامایکل اداکت های مربوطه را با راندمان های خوب تا عالی ‏تولید کرده اند. در متد دوم، از پلی اتیلن گلیکول (‏PEG 200‎‏) به عنوان یک محیط دیگر سازگار با ‏محی ...

در این پژوهش با استفاده از کاتالیزور مغناطیسی KF/Fe3O4 N-آریل‌دار کردن برخی از هسته دوست های نیتروژنی و اکسیژنی با آریل هالیدها بررسی شده است. ابتدا با استفاده از پتاسیم فلورید متصل شده بر روی نانو ذرات مغناطیسی اکسید آهن در حضورکاتالیزگر مس یدید بدون استفاده از لیگاند های آلی در واکنش هسته دوست های نیتروژنی با یدوبنزن در حلال دی متیل فرمامید مورد بررسی قرار گرفت. محصولات N- آریله در زمان های مربوطه بازده‌های نسبتا خوبی را می دهند. ساختار محصولات گزارش شده با استفاده از ...

در میان واکنشهایی که روی مرکز سیلیکون انجام می‌گیرد آن دسته از واکنشها که شامل تشکیل پیوندهای سیلسیم-اکسیزن هستند برای تشکیل سیلیل اترها مهمند. این ترکیبات به طور گسترده برای حفاظت گروههای هیدروکسی به کار می‌روند. در اين كار پژوهشي، ابتدا از واكنش HMe2SiCl با CHBr3 در حضور فلز Mg و در حلال THF خشك، تركيب (HMe2Si)3CH سنتز شد. سپس اين تركيب با تركيبات هيدروكسي مختلف از قبيل : اتيلن-گليكول ‌مونو بوتيل اتر، تري اتيلن گليكول مونو متيل اتر، 2-كلرواتانول ، بنزيل الكل، آليل ا ...

در این پایان نامه، تهیه نانو کاتالیزور بین فازی Fe3O4@SiO2-BTU-CuIگزارش شده است. این کاتالیزور بدلیل دارا بودن اندازه ذرات در مقیاس نانو با مورفولوژی یکنواخت، قابلیت شستشوی آسان، بازیابی مغناطیسی و پایداری شیمیایی در زمان‌های طولانی، کاتالیزوری بسیار مطلوب و پرکاربرد است. ساختار این کاتالیزور بوسیله طیف سنجی فروسرخ تبدیل فوریه (FT-IR)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، آنالیز متفرق کننده انرژی پرتو ایکس (EDX)، آنالیز عنصری توسط پلاسمای جفت شده القایی (ICP)، الگوی پراش پرتو ایک ...