عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 15

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

افزایش حجم فایلهای صوتی درفضای مجازی و ارشیوها باعث شده است تا دسته بندی خودکار این فایل ها برپایه محتوا و براساس فناوری تشخیص الگو ازموضوعات داغ پژوهشی سالهای اخیر باشد با این وجود تاکنون برای دسته بندی خودکار قطعات موسیقی ایرانی برپایه دستگاه تلاش چندانی نشده است درمقاله پی شرو که براساس تحقیقی با عنوان دسته بندی خودکار نشانه های صوتی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی نگارش شده است نشان داده ایم که با استفاده ازشبکه عصبی مصنوعی میتوان دستگاه ماهور را ازسایر دستگاه ها تمیز داد ...

دانش اولیه برای ایجاد یک سیستم را معمو ً لا ا طلاعات ومعرفت افراد خبره وبا تج ربه تشکیل می دهد .به طورکلی منابع دانش عبارتند ازفرد خبره واطلاعات علمی و منطقی دقیق حوزهمورد بررسی .برای اینکه اطلاعات فردخبره رابه نحوی فرموله کرده ودر سیستم خودبکاربریم،منطق فازی رااستفاده می نماییم؛ منتهی برای کلاسه بندی و تشخیص، شبکهعصبی بسیارپرکاربردوکارساز است.لذاباادغام این دوسیستمهای عصبی _فازی متولد میشوند .این مقاله به معرفی سیستمهای عصبی _فازی Fuzzy_Neural_Network:FNN نحوهآموزش والگوریتم ...

یکی از روش های تشخیص الگو،استفاده از شبکه های عصبی می باشد.ما در این پایان نامه از شبکه GRNN برای تشخیص الگو استفاده می کنیم.GRNN یکی از انواع شبکه های برپایه شعاع و یک ابزار رگرسیون قوی می باشد. GRNN مقدار یک یا بیشتر متغیر وابسته را، با گرفتن مقدار یک یا بیشتر متغیر مستقل پیشگویی می کند. برای بهینه سازی شبکه GRNN ، می توان از الگوریتم های بهینه سازی مختلفی استفاده کرد.ما در این پایان نامه از الگوریتم رقابت استعماری برای بهینه سازی GRNN در تشخیص الگوها، استفاده می کنیم. ...

شناسایی اتوماتیک چهره انسان به عنوان یکی از فعالترین زمینه های تحقیقاتی بازشناسی الگو و بینایی کامپیوتر بدلیل کاربردهای فراوان آن در عرصه های مختلف مانند تشخیص هویت، جرم شناسی، تصدیق هویت کارتهای اعتباری، سیستمهای نظارت اتوماتیک و تعامل هوشمند انسان و کامپیوتر، با سرعت زیادی در حال توسعه می باشد. با وجود اینکه رویکردهای مختلف و متعددی برای شناسایی چهره پیشنهاد شده، همچنان مبحث عمومی شناسایی چهره به دلیل مشکلات مربوط به آن و مرتبط با تغییرات شرایط محیط (تغییرات جهت تابش نور و ...

زیست سنجی علمی است که در زمینه تشخیص هویت از ویژگی های حیاتی و مشخصات ذاتی منحصر بفرد وابسته به هر فرد استفاده می کند . این فنون بر پایه میزان شباهت و تفاوت مشخصات و مقدار همانندی این ویژگی ها بنا نهاده شده اند .در این مقاله روشی برای شناسایی افراد، مبتنی بر تصویر رگ های پشت دست ارائه شده است . این بررسی در دو مر حله صورت گرفته است : مرحله ثبت و گردآوری داده ها و مرحله تأیید .در مرحله ثبت، تعداد M تصویر دست با استفاده از روش تصویر برداری نزدیک به مادون قرمز برای افراد مختلف ب ...

از آنجاکه مصرف انرژی در بخش ساختمن کشور بیشترین سهم را به خود اختصاص می دهد و در حد 38 درصد از کل می باشد مطالعه و بررسی پارامترهای موثر بر مصرف و تقاضای انرژی ضروری است. ساختمان های ایران اعلب ساختاری قدیمی داشته و فاقد سسیستم های کنترلی و مدیریتی هستند تشخیص معایب و مشکلات تقاضا و مصرف انرژی در آنها می بایستی از طریق ممیزی انجام شود. اهداف اصلی در این پایان نامه شامل ا ولا: پیش بینی تقاضای انرژی الکتریکی واحد مسکونی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی ثانیا شناسایی الگوی ...

مغز از پیچیده ترین ارگان های موجود در طبیعت است. مطالعه و بررسی عملکرد مغز یکی از موضوعات مهم و مورد علاقه محققان بوده و می باشد. در این میان کنترل فضای پیرامون با استفاده از سیگنال های الکتروانسفالوگرام (EEG)، یکی از موضوعات جدید مورد بررسی گروه های تحقیقاتی است که تحت عنوان واسط مغز-کامپیوتر (Brain Computer Interface) شناخته شده است. در این سیستم ها هدف، کنترل محیط اطراف افراد بدون استفاده از عضلات است بدین ترتیب که محیط اطراف فرد صرفا با استفاده از اندیشه شکل گرفته در مغز ...

طبقه بندی کور مدولاسیون، روند شناسایی نوع مدولاسیون سیگنال های دریافت شده با استفاده از نمونه های سیگنال دریافتی است. تشخیص مدولاسیون یکی از بخش های اساسی هر سیستم های مخابراتی می باشد و امروزه خصوصاً در کاربردهای نظامی و تجاری بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله یک روش مبتنی برطبقه بندی سلسله مراتبی برای تشخیص انواع مختلف مدولاسیون های خطی و غیر خطی پرکاربرد در حضور کانال چند مسیره تارکننده رایلی پیشنهاد شده است. عملکرد روش طبقه بندی پیشنهادی تحت شرایط رایلی محو شون ...

ویژگی‌های مخزن نقش بسیار مهمی در ارزیابی موفقیت اقتصادی، مدیریت و توسعه مخزن ایفا می‌کنند. تخلخل و تراوایی از مهمترین خصوصیات سنگ مخزن هستند که برای مدلسازی پتروفیزیکی مخزن مورد استفاده قرار می‌گیرند. در صنعت نفت این پارامترها در آزمایشگاه و با استفاده از روش های تزریق هلیم و هوای خشک اندازه گیری می‌شوند. استفاده از روشهای آزمایشگاهی معمولاً زمانبر و پرهزینه بوده و در همه شرایط ممکن نمی‌باشد و همیشه نمی‌تواند پاسخگوی تمام نیازهای مهندسین و کارشناسان باشند. در سالهای اخیر با پ ...