عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2229

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

عفونتهای میکروبی واژن شایع بوده و باکتر ها به اندازه عوامل قارچی و تک یاخته ای در آن دخالت دارند. گار دنر لا و اژینالیس القانیسمی ات که اغلب تصور می شود ، مهمتری نقش را در ایجاد و اژینوز باکتریال ایفا نماید . این مطالعه با هدف تعیین فراوانی واژینوز باکتریال در ارتباط با گار دنر لا ‏‎(gardnerella Associated VAGINOSIS=gav)‎‏ و مقایسه معیار های تشخیص بالینی و آزمایشگاهی آن با تشخیص باکتریولوژیک انجام گردید. بررسی به صورت مقطعی اجرا و 227 نفر خانم های دارای ترشح مهبلی را شامل گ ...

یکی از علل ایجاد نازایی در زنان آسیب لوله های رحمی (عامل لوله ای) ناشی از روندهای عفونی بخصوص بعلت کلامیدیاتراکوماتیس است. لاپاراسکوپی در تشخیص اختلال لوله ای بهترین روش و در عین حال پرهزینه ترین و تهاجمی ترین روش است. استفاده از هیستروسالپنگوگرافی نیز همراه با موارد مثبت و منفی کاذب قابل توجه است. با توجه به پیشنهاد روش ELISA بعنوان روش ساده، نسبتا ارزان، دقیق و غیرتهاجمی در تشخیصی نازایی با عامل لوله ای ناشی از کلامیدیاتراکوماتیس، در این تحقیق بدنبال تعیین قدرت این روش در ت ...

تشخیص صحیح محل خطا در سیستمهای قدرت یک عامل مهم در بازیابی مجدد سیستم می باشد . همچنینلازم است علاوه بر تشخیص محل وقوع خطا ، عملکردهای هر یک از عناصر حفاظتی و کلیدهای مربوطه به طور جامع بررسی گردد، تا در هنگام بازیابی مجدد اطلاعات کافی در اختیار اپراتور قرار گیرد . تا کنون روشهای مختلفی برای تشخیص خطا ارائه گردیده است ، اما هیچکدام جنبه کاربردی نداشته و تنها یک سیستم ایده آل را مورد بررسی قرار داده ا ند . در این مقاله یک سیستم خبره برای تشخیص خطا در شبکه قدرت معرفی می گردد . ...
نمایه ها:
تشخیص | 
خطا | 

سپسیس نوزادی یعنی عفونت حتمی در یک نوزاد همراه با بیماری سیستمیک شدید که توصیف غیرعفونی برای شرایط پاتوفیزیولوژیک غیرطبیعی آن وجود نداشته یا غیر متحمل است . میزان وقوع سپسیس نوزادی در رفرنسهای مختلف متفاوت بیان شده که حدودا یک تا ده در هزار تولد زنده در کشورهای توسعه یافته میباشد. حدود 10-20 درصد تمام نوزادانی که با حالت ill مراجعه میکنند یا تشخیص بیماری آنها مبهم است با شک به سپسیس بستری و تحت درمان قرار میگیرند. مورتالیته سپسیس نوزادان با مصرف آنتی‌بیوتیکها بطور مشخص از جدو ...
نمایه ها:
سپسیس | 
نوزاد | 
تشخیص | 

آنژیوگرافی ابزار مناسبی برای تشخیص انسدادهای عروق در بیماریهای قلبی، فراهم کرده است . در این پروژه روشهایی برای ردیابی و آشکارسازی مرزهای عروق، در تصاویر آنژیوگرافی با استفاده از اطلاعات لبه، ارائه شده است . بعد از مطالعه درباره روشهای مختلف بخش‌بندی تصویر و تعیین لبه، دو روش که کارآیی مناسبی داشته‌اند، شبیه‌سازی شدند. در روش اول خواص پیوستگی رگ بصورت ریاضی فرمول‌بندی می‌شود. در این روش براساس تکنیک برون‌یابی و تجدید شکل و استفاده از فیلترهای تطبیقی، شکل‌نهایی رگ تخمین زده می ...

به منظور آشنایی با روش‌های مورد استفاده در آزمایشگاه‌های تشخیص طبی کشور و همچنین اریابی کارآیی روش‌های مورد استفاده در تشخیص انگل‌های روده‌ای طی ارسال پرسش‌نامه‌هایی به 520 آزمایشگاه تشخیص طبی در سراسر کشور (367 آزمایشگاه خصوصی و 153 آزمایشگاه دولتی) در مورد نحوه به کارگیری روش‌های مورد استفاده سوالاتی مطرح گردید و در کنار آن با بررسی 3500 نمونه مدفوع به مدت 9 ماه با استفاده از چهار روش ، به صورت هم‌زمان برای هر نمونه، به ارزیابی کارآیی هر یک از روش‌ها به صورت مجزا پرداخته شد ...
نمایه ها:
تشخیص | 
پزشکی | 

ایران به علت شرایط خاص جغرافیایی از جمله مناطق دنیاست که میزان ید مصرفی کمتر از حد متعارف است و در اغلب استانهای کشور گواتر ناشی از کمبود ید به صورت اندمیک و هیپرااندمیک وجود دارد. لذا اختلالات ناشی از کمبود ید (IDD) از مشکلات عمده بهداشتی-درمانی کشور است و آموزش بهورزان برای تشخیص دقیق گواتر از اهداف برنامه پیشگیری کمیته کشوری IDD است . برای مقایسه روشهای تشخیص گواتر بهورزان دو روش تشخیص گواتر شامل روش I تشخیص گواتر در وضعیت نرمال گردن (گواتر درجه 2 و 3) و روش II شامل تخیص گ ...
نمایه ها:
گواتر | 
تشخیص | 
پزشکی | 

دست یافتن به راهکارهای عملی جهت غربالگری سرطان پستان در سطح وسیع و گسترده و برای تمامی اقشاری که امکان دسترسی به پزشک متخصص را به دلایل اقتصادی، بعد مسافت و ... ندارند، ضروری می باشد. لذا این پژوهش جهت تعیین حساسیت و ویژگی تشخیص توده های پستان توسط بهورزان در مقایسه با پزشک متخصص صورت گرفت. مطالعه روی 2000 مراجعه کننده به خانه های بهداشت شهرستان های کرمان و زرند انجام و نتایج معاینه توسط بهورزان با نتایج معاینه توسط پزشک متخصص زنان مقایسه گردید. از مجموع 2000 خانم معاینه شده ...

به منظور بررسی کارایی پرسشنامه خود سنجی مانیک ‏‎(SRMI)‎‏ در تشخیص اختلال دو قطبی فاز مانیک، نمونه فارسی این آزمون (48 سوالی) روی 26 بیمار مبتلا به مانیک ( 10 مرد و 16 زن با میانگین سنی 12/36) و 26 بیمار غیر مانیک (13 مرد و 13 زن با میانگین سنی 20/35 ) که در بیمارستان روزبه بستری بودند، اجرا شد. بر اساس نتایج حاصل، تفاوت میانگین های دو گروه کاملا معنادار بود ‏‎t=87/4)‎‏ و ‏‎a=/0001‎‏). تحلیل سوالات نشان داد که اکثر سوالات همبستگی بین 20/0 تا 54/0 با نمره کل آزمون دارند. به علا ...