عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 41

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در تحقیق حاضر روشی موسوم به اف – ای – آر جهت طراحی و اجرای تشبیه برای تدریس مفاهیم علمی سخت و انتزاعی درس فیزیک معرفی گردید. پس از معرفی جوانب کلی این الگو، پژوهشگر بصورت نمونه دو تشبیه را با استفاده از همین الگو برای تدریس مفاهیم گرما و علت شکست نور در سالهای اول و دوم دبیرستان طراحی و اجرا نمود. برای بررسی میزان کارآمدی این الگو ، محقق چند سوال پژوهشی را مطرح نمود که با مطالعه ادبیات موضوع (فصل 2) ، روش کیفی جهت اجرای آزمون(فصل3) و تفسیر داده های حاصل از آزمون مصاحبه (فصل 4 ...

از آنجایی که تشبیه مهمترین ابزار علم بیان به شمار می‌رود، شاعران به مدد این علم توانسته‌اند، دنیای بیرونی‌ خود را با لطافتی خاص به قلم آورند. اشعار امیری فیروزکوهی نیز متأثر از احوال و اوضاع اجتماعی زمان خود است. به وضوح می‌توان گلایه از روزگار، غم، درد و پیری را در اشعار وی مشاهده کرد که با وجود سن جوانی غم و اندوه را محور اصلی اشعار خود قرار داده است. مشبه مفرد پایه و اساس ساده‌ترین تشبیهات است، لذا در اکثر متون بیشتر از این گروه مشبه استخراج می‌شود. در اشعار امیری نیز مش ...
نمایه ها:
تشبیه | 

برای شناخت هر اثر ادبی و پدید آورنده آن، می توان از ساحت های گوناگون تاریخی، اجتماعی، روان شناسی، فنی ، لغوی، علمی و اعتقادی بدان پرداخت هر کدام از این ساحت ها منجر به کشف زاویه ای از زوایای پنهان هر اثر وصاحب آن می شود که البته هر کدام شیوه خاص و گاه گوناگونی را در بررسی و تحقیق می طلبد. یکی از این شگردها، تتبع در اثر ادبی اوست.درواقع برخی از آثار می توانند صادق ترین ترسیم کننده واقعی زندگی فردی و اجتماعی پدیدآورنده آن باشد و تابلویی جاندار،متحرک و گویا از شخصیت نویسنده یا ...

موضوع پژوهش حاضربررسی فلسفه تربیتی تشبیه ها و تمثیل ها در قرآن کریم و دلالت های آنها در تربیت اخلاقی می باشد . این پزوهش در پی پاسخگویی به سوالات ذیل است : سوال اول فلسفه تربیتی( چیستی ، چرایی، ضرورت) تشبیه ها وتمثیل هادر قرآن چیست؟ سوال دوم: براساس فلسفه تربیتی تشبیه ها وتمثیل ها در قرآن چه اهداف واصولی را می توان برای تربیت اخلاقی استخراج کرد؟ برای پاسخگویی به سوالات پزوهشی از دو روش پژوهشی استفاده شده است . برای پاسخگویی به سوال اول پژوهش از روش تحلیل کیفی استفاده شده ا ...

بررسی راهکارهای ترجمه نیومارک بر روی ترجمه ادبی استعاره تشبیه و تلمیح بیست داستان کوتاه از زبان فارسی به انگلیسی ...
نمایه ها:
تلمیح | 
تشبیه | 

در باب معناشناسی صفات خداوند، نظریات مختلفی ارائه شده است كه رسالت این رساله، به بررسی و تحقیق دربارۀ آنها، و یافتن نظر برتر، اختصاص یافته است. شكی نیست كه در دورۀ نزول وحی، همۀ اعراب، از مسلمان و غیر مسلمان، متوجه فهم مفاهیم قرآن می‌شدند، مخصوصا درك و فهم صفات الهی، چنان برای آنها ملموس و قابل درك بود كه زمینۀ پرسش جدی از آنها، برای شنوندگان پیش نیامد. اما بعد از طی این دوره، با نفوذ احبار یهود و رهبانان مسیحی، و همچنین تسری فلسفۀ یونان، و ایجاد شك و شبهه در عقاید مسلمانان، ...

تشبیه، در میان شیوه های بیانی و عناصر تصویر ساز شعر فرّخی از اهمیّت شایانی برخوردار است و نمودار مهارت و خلّاقیت شاعر در عرصه صور خیال می‌باشد. علیرغم جایگاه ویژه این عنصر در اشعار شاعر، پژوهشی شایسته در رابطه با این موضوع صورت نگرفته و اظهار نظرهای مطرح شده به صورت کلی می‌باشد. بنابراین ضرورت، در این پژوهش سعی شده تا با مطالعه کامل دیوان شعر فرخی، میزان مهارت و خلّاقیت وی در عرصه شعر سبک خراسانی با استفاده از عنصر تشبیه، مورد بررسی قرار گیرد. لذا؛ ضمن بررسی تعاریف مختلف تشبی ...

چکیده در این پژوهش تلاش کرده‌ایم، تا شرحی از زندگانی میرنوروز شاعر شناخته شده لرستان را ارائه دهیم و آنگاه بر اساس منابع معتبر و قابل اعتنا صور خیال در شعر این شاعر را با تکیه بر تشبیه و مجاز (با محوریت استعاره) مورد بررسی قرار دهیم. صور خیال در شعر میرنوروز علاوه بر رنگ و حال و هوای بومی منطقه ایی به سبک و سیاق شاعران بزرگ ادب پارسی، پر از بدایع و نوآوری‌های خاص خود می‌باشد. در شعر این شاعر صورخیال بکار رفته عبارتند از: تشبیه و انواع آن و استعاره، مجاز وکنایه، اما در بخش تش ...
نمایه ها:
تشبیه | 
مجاز | 

تشبیه و استعاره همواره به عنوان عناصر پایه ای در ادبیات فارسی و در علم بیان مطرح بوده اند.زبان شناسی جدید نیز آنها را تنها به عنوان آرایه های زیبایی آفرین نمی داند و از دیدگاههای متفاوتی بررسی می نماید. در این پژوهش سعی بر آن است تا این آرایه های مهم در یک متن عرفانی – تعلیمی؛ یعنی "مرصادالعباد" اثر برجسته" نجم الدین رازی بررسی شود. پژوهش حاضر بر مبنای این فرضیه شکل گرفته است که صورخیال و به ویژه تشبیه و استعاره نقشی کلیدی در بیان رمزی عرفا دارند و این صور بیانی می توانند در ...