عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 232

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تشبيه و استعاره اصلي‌ترين عناصر صور خيال هستند كه تمامي شاعران به انحاي مختلف براي آفريدن تصاوير شعري از آن‌ها بهره جسته اند. سعدي، شاعر توانا و بلند آوازهي قرن هفتم، در به كارگيري اين صور خيال و خلق تشبيهات هنري جايگاهي والا در شعر سبك عراقي دارد. او با استفاده از روش‌هاي نوسازي تشبيه مانند به كار بردن تشبيهات تفضيلي، مضمر، مشروط و ... تشبيهات هنري زيادي در اشعار خود به كار برده است. در اين پاياننامه تشبيهات و استعارات به كار رفته در كليات سعدي مورد بررسي قرار گرفته و به صو ...

برای شناخت هر اثر ادبی و پدید آورنده آن، می توان از ساحت های گوناگون تاریخی، اجتماعی، روان شناسی، فنی ، لغوی، علمی و اعتقادی بدان پرداخت هر کدام از این ساحت ها منجر به کشف زاویه ای از زوایای پنهان هر اثر وصاحب آن می شود که البته هر کدام شیوه خاص و گاه گوناگونی را در بررسی و تحقیق می طلبد. یکی از این شگردها، تتبع در اثر ادبی اوست.درواقع برخی از آثار می توانند صادق ترین ترسیم کننده واقعی زندگی فردی و اجتماعی پدیدآورنده آن باشد و تابلویی جاندار،متحرک و گویا از شخصیت نویسنده یا ...

خیال، دورنمایه اصلی شعر است و هر گونه معنی را می توان در پرتوخیال شاعرانه بیان کرد. اگر شعر از میدان خیال و تصویر عبور نکند،چیزی جزء سخن ساده نیست. استعاره و تشبیه از شاخه های اصلی صور خیال از عوامل مهم زیبایی شناسی شعر شمرده می شوند که تاکید، تاثیر، ایجاز و برچستگی تصاویر شاعرانه را افزایش می دهند؛ امیر حسن سجزی دهلوی نیز مانند هر شاعر دیگری برای زیبا سازی شعر خود از این از این تمهیدات بهره برده است. کمتر بیتی را در دیوان غزلیات او می توان یافت که از تشبیه و استعاره بی ...

یکی از ابزارهای بیانی در بلاغت قرآن، استفاده از تشبیه و استعاره می باشد که برخی مفاهیم عالی و معنوی را در قالب تشبیه ها و استعاره ها بیان نموده است تا برای عموم مردم ، قابل فهم باشد و چه بسا یک مطلب دور ازذهن و غیر قابل هضم را با یک تشبیه واستعاره ی بسیار ساده می‌توان قابل فهم کرد، به گونه‌ای که مخاطب به راحتی پیام را دریافت کند . پژوهش حاضر، به تشبیه و استعاره در سوره های صافات، الرحمن، واقعه و قلم پرداخته است وبه روش تحلیلی ـ توصیفی، با تکیه بر منابع کتابخانه ای می باشد که ...
نمایه ها:
تشبیه | 

یکی ازمقوله های اصلی بلاغت؛علم بیان می باشد.ابتدایی ترین وساده ترین گونه در میان انواع بیانی؛تشبیه است که دیگر گونه ها ازجمله استعاره وتشخیص وحتی رمز وکنایه برمبنای آن بنا نهاده شده است.حال اگر برای بیان وجه شباهت؛دو طرف تشبیه (مشبّه ومشبّه به)را ذکر کنیم که دراین صورت با تشبیه سروکارداریم و یا از ذکر یکی از طرفین بپرهیزیم، درهر صورت با زیر ساخت تشبیهی مواجه ایم. تشبیه بین عناصر عینی وذهنی پیوند ایجاد می کند،پیوندی که به طور ظاهری و دیداری در بعضی موارد امکان ظهور ندارد.عناص ...

چکیده از آنجا که نهج البلاغه از اهمیت و جایگاه خاصی در میان مسلمانان برخوردار است لذا باید از تمام جوانب همچون علوم سیاسی ، تاریخ ، کلام ، بلاغت و ..... مورد بررسی قرار گیرد. البته گر چه در مورد نهج البلاغه پژوهش های متنوعی صورت گرفته ولی هنوز در باره بسیاری از ابعاد آن کار نشده است . از جمله این کاستی ها تلاش در جهت بررسی تشبیه تمثیل دنیا در نهج البلاغه است. در نهج البلاغه تشبیه تمثیل در قالب صنعت ادبی به کار رفته است و حضرت در خطبه ها ، نامه ها و در حکمت ها، تشبیه تمثیل ر ...
نمایه ها:
تشبیه | 

تفاوت تشبیه تمثیل با تشبیه ساده در این است که در تشبیه تمثیل وجه شبه از امور متعددی انتزاع یافته است، و از آنجا که تصور مفاهیم مرکب و ربط آنها به یکدیگر نیازمند تفکر و استدلال است، تشبیه تمثیل از ابزار های نیرومند برای تبیین و آشکار سازی مفاهیم مرکب و پیچیده و تبدیل آنها به مفاهیمی آشنا و محسوس به شمار می رود . قرآن کریم و نهج البلاغه که به اعتراف صاحب نظران از عالی ترین درجات بلاغت برخوردارند، برای به تصویر کشاندن بسیاری از معارف عمیق و دور از دسترس فهم متعارف انسان، از این ...

پژوهش حاضر با عنوان «ارتباط حصر و قصر و تشبیه مضمر تفضیلی در دیوان حافظ»، به منظور بررسی و دریافت چگونگی ارتباط این دو مقوله‌ی مهم از علم معانی و بیان در دیوان حافظ انجام گرفته است. منابع اصلی تحقیق، کتاب‌های مهم و برجسته در زمینه بلاغت و به طور اخص معانی و بیان است. علاوه بر این کتب، به دلیل اینکه این پژوهش، درباره‌ی چگونگی ارتباط یک مبحث از علم معانی با مبحثی از علم بیان در دیوان حافظ است، این دیوان نیز به عنوان منبعی اصلی مورد استفاده قرار گرفته است. نظریه‌ی اصلی تحقیق، ...

آقا شاپور تهرانی پسر خواجه خواجگی از شاعران استاد سده‌ی یازدهم و از رجال معروف هند در عهد فرمانروایی گورکانیان بود. وی از یک خاندان بزرگ و اصیل تهرانی است. در آغاز جوانی با تخلص " فریبی"شروع به شاعری کرد. اما بعد از آن که به هند رفت "شاپور" تخلص نمود.شاپور شاعر استادی است که به سنت خانوادگی تربیت ادبی کافی یافته و با اثرهای مشهور استادان سخن، چنان که از قدیم معمول بود، آشنا شده بود و چون شاعری آغاز کرد از این آشنایی های کسبی برای تایید و تحکیم استعداد فطری بهره برگرفت و از ای ...
نمایه ها:
تشبیه | 
غزل |