عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در قرن 21 برای رسیدن به توسعه پایدار ، تفکرات جدید، روش های آموزشی متنوع، رویکرد های آموزشی نو به دیدگاهی متفاوت نسبت به علم و فرهنگ نیاز داریم. یکی از بسترهای با اهمیت در این زمینه پرورش نیرو های مستعد جهت استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش است .در یک رویکرد نظام مند که به متغیر های درون داد،برون داد توجه می‌شود، می توان کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات را در مولفه های موجود در این متغیر ها مورد بررسی قرار داد. در این راستا هدف اصلی این پژوهش ارزیابی طر ...