عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یکی از مباحث اساسی و مهم‌ همه اقـتصادها، سطح نـرخ سود تسهیلات بانکی و تغییرات آن است. مطالعات انجام شده در اقتصاد‌ توسعه‌ بیانگر‌ دخیل بودن متغیرهای‌ مختلفی‌ در رشد و تـوسعه اقتصادی‌ اسـت که یکی‌ از متغیرهای مهم که اخیرا مورد توجه خـاص مـتفکران اقـتصادی قرار گرفته همان متغیر نرخ سود(تسهیلات)است. نظام بانکی به عنوان یکی از مهم ترین و اساسی ترین بخشهای اقتصاد جامعه در قالب بازارهای مالی نقش و جایگاه بسزایی را در فعالیتهای اقتصادی ایفا می نماید . یکی از عوامل موثر بر رشد و توسعه ...

بانک‌ها نقش مهمی را در توسعه نظام‌های اقتصادی بر عهده دارند. چرا که امروزه، رشد اقتصادی و بهبود سطح زندگی در هر کشوری به میزان سرمایه‌گذاری‌ها به خصوص از طریق سیستم بانکی بستگی پیدا می‌کند. شبکه بانکی با جمع آوری این منابع پراکنده و قرار دادن آن در اختیار سرمایه‌گذاران، زمینه‌های لازم برای رشد سرمایه‌گذاری‌ها و در نهایت رشد اقتصادی را فراهم می‌آورد. اعتبارات درافزایش اشتغال‌زایی، سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی و بنگاه‌های زودبازده، صنایع کوچک و افزایش ارزش افزوده بخش‌ها تأثیرات مث ...

چکیده در این پایان‌نامه تأثیر اعتبارات بانکی بر رشد اقتصادی (بدون نفت)‌ کشور با استفاده از داده‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با بهره‌گیری از روش‌های ARDL، روش دومرحله‌ای انجل-گرنجر و رویکرد جوهانسون بررسی شده است، در این راستا تست هم‌انباشتگی و ساخت مدل‌های تصحیح خطا نیز اعمال گردیده، تا از این طریق بتوان به این سوال پاسخ داد که آیا افزایش سطح تسهیلات اعطایی نظام بانکی می‌تواند رشد اقتصادی کوتاه و بلندمدت کشور را پیش‌بینی کرده و به بررسی تأثیر توسعه مالی بر بخش‌های تج ...