عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 709

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده عدم تنوع ابزارهای تأمین مالی و پایین‌تر بودن هزینه‌های تأمین مالی از بانک‌ها نسبت به بازار سرمایه باعث شده تا توجه عمده‌ شرکت‌ها به تأمین مالی از طریق بانک‌ها معطوف شود. بررسی نحوه تأثیرگذاری دریافت تسهیلات بانکی بیشتر بر عملکرد شرکت‌های سه صنعت خودرو و ساخت قطعات، فلزات اساسی و محصولات شیمیایی موضوع تحقیق حاضر است. بر همین اساس، رابطه بین اعطای تسهیلات بانکی و عملکرد شرکت‌ها مورد برازش قرار گرفت. متغیر اعطای تسهیلات بانکی با دو شاخص نسبت تسهیلات بانکی به کل بدهی ش ...

به منظور مطالعه نحوه افزایش کارایی بانکداری اسلامی در مورد تخصیص بهینه منابع مالی خود بین عقود مختلف در عرضه تسهیلات ، رفتار بانک کشاورزی در سال 1369 در زمینه مزبور مورد بررسی قرار گرفت . برای انجام این بررسی نخست یک الگوی تحلیلی تنظیم شد که در آن فرض می‌شود شعب بانک کشاورزی سعی می‌کنند با توجه به سود و ریسک هر یک از عقود، وجوه خود را در غالب عقدهای مختلف به گونه‌ای اختصاص دهند تا سود آنها حداکثر شود. با توجه به این فرض ، توابع عرضه وجوه در قالب عقود مختلف استخراج گردید. به م ...

نرخ سود بانکی از یک سو آثار مستقیم و غیرمستقیم زیادی بر شاخص‌های اقتصادی دارد و از سوی دیگر به وسیله شاخص‌های اقتصادی تحت تأثیر قرار می‌گیرد. یکی از شاخص‌های کلان اقتصادی که بر اساس تئوری‌های اقتصادی با نرخ سود بانک‌ها دارای ارتباط متقابل است، شاخص تورم می‌باشد. نرخ سود تسهیلات بانک‌ها از طریق تأثیرگذاری بر قیمت تمام شده محصولات و هزینه‌های تولید و همچنین تأثیرگذاری بر تقاضا برای سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی و تقاضای کل، می‌تواند بر روی شاخص قیمت‌ها تأثیرگذار باشد. از سوی دیگر ن ...

این پژوهش به بررسی رابطه بین تسهیلات بانکی و تصمیمات سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد و همچنین نقش تعدیل کنندگی نسبت تسهیلات بانکی بلند مدت و مالکیت دولتی را بر رابطه بین این دو متغیر بررسی می نماید. بدین منظور اطلاعات مالی مربوط به 141شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1386 لغایت 1392 جمع آوری و با استفاده از روش رگرسیون چندگانه مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که اولا رابطه منفی و معنادار بین تسهیلات ب ...

تأسیس سرمایه مورد نیاز بخش های مختلف اقتصادی در کشورهای در حال توسعه از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد. یکی از منابع مهم تأمین سرمایه (خصوصاً در ایران) برای بخش های مختلف سیستم بانکی می باشد. بانک های هر کشور می توانند با جمع آوری سرمایه های پراکنده و کوچک و در عین حال غیر مولد و تخصیص آن در بخش های مختلف، نقش مهمی را در روند رشد اقتصادی ایفاء نمایند. به همین جهت سیستم بانکی دارای نقشی حساس و خطیر در اقتصاد می باشد. زیرا از یک طرف تسهیلات بانکی می تواند با تأمین بخشی از سرما ...

هدف این مطالعه تعیین اثر متغیرهای کلان اقتصادی و ویژگی‌های خاص بانکی بر مطالبات غیرجاری در نظام بانکی ایران در محدوده زمانی 1392-1384 می باشد. از این رو ابتدا متغیرهای تأثیرگذار بر مطالبات غیرجاری به دو گروه متغیرهای کلان و متغیرهای خاص بانکی تفکیک شده است، متغیرهای کلان اقتصادی عبارتند از نرخ رشد اقتصادی، نوسانات نرخ ارز و شکاف نرخ بازده واقعی در بازار غیر رسمی از نرخ سود واقعی در بازار رسمی. متغیر های خاص بانکی نیز شامل اندازه بانک، کیفیت مدیریت و نسبت کفایت سرمایه است. برا ...

چکیده تقاضای سرمایه‌گذاری از یک سو نشان‌دهنده استانداردهای زندگی در بلندمدت است، و از سویی دیگر به‌دلیل ماهیت فرّار بودن سرمایه‌گذاری، می‌تواند نماگری از تغییرات و نوسانات کوتاه مدت اقتصادی هر جامعه‌ای باشد. یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار بر میزان سرمایه‌گذاری و تقاضای آن، نرخ سود(بهره) بانکی است. بر این اساس پژوهش هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیر تغییرات نرخ بهره (نرخ سود)تسهیلات بانکی بر متغیر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران طی سال‌های 92-1360 می‌باشد. بدین سان تحقیق ا ...

موضوع بانک و بانکداری البته به مفهوم امروزی آن، پیش از زمان معاصر در دوره اسلامی سابقه‏ای ندارد؛ لیکن در اسلام برای انواع فعالیتهای اقتصادی و مالی همواره قوانین و مقرّراتی وجود داشته و پول فلزی یا کاغذی و اسناد بهادار همچون سفته در جامعه اسلامی رایج بوده است. اسلام برخی معاملات و فعالیتهای اقتصادی و تجاری رایج میان عقلا را امضا و تأیید و برخی دیگر را ممنوع اعلام کرده است. حجم گسترده‏ای از مسائل فقهی به بیان اصول و مقرّرات مربوط به معاملات و فعالیتهای اقتصادی اختصاص یافته است؛ ...

یکی از معضل هایی که نظام بانکی کشورهای مختلف از جمله ایران با آن روبرو است، افزایش مطالبات سررسیدگذشته و معوق بانک ها نسبت به تسهیلات اعطایی در شبکه بانکی و به تبع آن، بی ثباتی های احتمالی در آینده است. بنابراین تحقیق در این زمینه و یافتن ریشه های این مشکل به منظور جلوگیری از رشد مطالبات معوق در تسهیلات اعطایی و یا وصول آن ها به صورت بالقوه و بالفعل، شرایط مطلوبی را برای نظام بانکی و همچنین دریافت کنندگان تسهیلات بانک ها فراهم خواهد ساخت. در مطالعه حاضر با استفاده از رویکرد پ ...