عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 18

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بر اساس مبانی نظری موجود، عوامل بسیاری همانند تورم، مالیات، بهره‌وری نیروی کار، تسهیلات اعتباری و رشد اقتصادی و بسیاری دیگری از متغیرها بر اشتغال موثر هستند.از آنجا که تأثیرات اجتماعی و اقتصادی اشتغال و تسهیلات اعتباری در دهه های اخیر از اهمیت بسیاری برخوردار بوده است، در این تحقیق بررسی رابطه بین تسهیلات اعتباری و اشتغال از اهمیت بسیاری برخوردار است. هدف اصلی از این مطالعه، بررسی اثر تسهیلات اعتباری بر اشتغال تعاونیهای صنعتی کشور است. بدین منظور، از تابع کشش جانشینی ثابت و ر ...

این تحقیق با هدف شناسائی عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک پارسیان انجام گرفته است. بدین منظور با استفاده از صورت های مالی مشتریانی که در فاصله سال های 1381 الی 1387 از بانک پارسیان تسهیلات دریافت نموده اند متغیر های مورد نیاز برای ورود به مدل را استخراج نمودیم . در این راستا 17 متغیر که تاثیر عمده ای در ریسک اعتباری مشتریان خواهند داشت را در مرحله اول شناسائی نمودیم . سپس با برآورد مدل و انجام آزمون های لازم در نهایت متغیر های موثر بر ریسک اعتباری مشتریان بانک پا ...

هدف اصلی حسابداری، ارائه اطلاعات لازم و مفید برای تصمیم‌گیری صحیح سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان فعلی و احتمالی و سایر اشخاص ذیعلاقه یا ذینفع در امور مالی واحد اقتصادی است . اطلاعاتی که به فرآیند حسابداری وارد و در نهایت به شکل صورتهای مالی اساسی ارائه می‌شود، هنگامی می‌تواند استفاده‌کنندگان مزبور را در تصمیم‌گیریهای منطقی و معقول یاری دهد که از خصوصیات و ویژگیهای کیفی مشخص برخوردار باشد. همانطوری که ذکر شد، یکی از استفاده‌کنندگان اصلی صورتهای مالی، اعتباردهندگان هستند و اعتبا ...
نمایه ها:
بانک | 
شرکت | 

امروزه توجه به ریسک اعتباری در صنعت بانکداری و کاهش آن به‏منظور افزایش سودآوری بانک‏ها، حائز اهمیت است. ارتباط مدیریت ریسک اعتباری و اعتبارسنجی مشتریان برای کسی پوشیده نیست. با افزایش مشتریان متقاضی تسهیلات در بانک‏ها و به تبع آن افزایش حجم داده‏های موجود از آنان، وجود ابزاری که بتواند در امر اعتبار سنجی مشتریان یاری رسان بانک‏ها باشد، ضروری است. داده‏کاوی تکنیکی جهت کشف دانش از پایگاه‏های داده می‏باشد و می‏تواند در این امر مفید واقع شود. تحقیق پیش رو به‏دنبال بیان کاربرد دا ...

تحقیق حاضر نیز به منظور بررسی عدم اخذ وثیقه کافی از گیرندگان تسهیلات اخذ شده و تاثیر آن بر میزان مطالبات معوق در شعبات بانک انصار استان آذربایجان غربی انجام گرفته است که جامعه ی آماری آن کارکنان بانک انصار استان آذربایجان غربی بوده و با توجه به تعداد 022 نفر کل کارکنان تعداد 111 پرسشنامه تکمیل شده برای تحلیل داده های منتج از پرسشنامه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید. نتایج ارتباط معنی دار مابین عدم اخذ وثیقه کافی از گیرندگان تسهیلات اخذ شده و میزان مطالبات معوق نشان میدهن ...

سیاست انقباضی سیستم بانکی در اعطای تسهیلات اعتباری، بوروکراسی اداری عدم کفاف سهمیه ارزی در نظر گرفته شده، عدم کارایی بازار سرمایه در تامین مالی واحدهای تولیدی موجب بوجود آمدن مشکلات زیادی برای واحدهای تولیدی گردیده است . در این جزوه اقدام به بررسی اثرات این‌گونه مشکلات بر هزینه‌های تولید و یا کاهش مقدار تولید و در نتیجه افزایش قیمت کالاهای تولیدی پرداخته شده است . ...

طرح مذکور شامل دو فصل می باشد فصل اول مشتمل بر 5 بخش است که درخصوص وضعیت تسهیلات اعتباری تبصره 3 که به استان باختران اختصاص داده شده است و آمارو ارقام هزینه و نوع تولید و وضعیت طرحها بحث شده است در فصل دوم اثرات اقتصادی اجتماعی طرح‌های اجرا شده از محل 3 طی سالهای 64 الی 67 مورد بررسی قرارگرفته است .و در نهایت ضمن نتیجه گیری مشکلات آن عنوان وپیشنهادات لازم و ضروری در استان عنوان شده است . ...
 
چکیده ندارد.