عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 19

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از این پژوهش مشخص کردن وضعیت افت تحصیلی هنرجویان پسرهنرستان های کاردانش شهر تهران در طی سال های تحصیلی 87-1383وبررسی عوامل موثر بر افت تحصیلی هنرجویان بوده است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده و برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه محقق ساخته ویژه هنرجویان و هنر آموزان و مصاحبه با مدیران واحدهای آموزشی استفاده گردیده است. جامعه آماری شامل کلیه هنرجویان پسر شاخه کار دانش،کلیه هنر آموزان و کلیه مدیران واحد های آموزشی بوده است که شامل 17084 نفر هنرجو،914نفر هنر آموز،و 69 نفرم ...

توزیع عادلانه امکانات و ثمرات توسعه در میان اکثریت جمعیت از خصیصه‌های مهم اقتصادی پویا و سالم است. برنامه‌ریزان جهت تحقق این امر سعی در کاهش نابرابری‌ها و عدم تعادل‌ها از طریق تدوین و اجرای برنامه‌های متعدد محرومیت‌زدایی و گسترش همه‌ی جنبه‌های مثبت توسعه‌یافتگی دارند. گام اساسی در زمینه تدوین برنامه‌های کارآمد و منطبق بر واقعیت‌ها، دستیابی به هدف برتر، عدالت اجتماعی و شناسایی شرایط موجود است. چه بسا عدم شناخت دقیق وضع موجود کلیه تلاش‌های دست‌اندرکاران امر محرومیت زدایی و کسب ...

این تحقیق با هدف ارزیابی فضاهای فیزیکی مدارس متوسطه شهر کرج با استانداردهای فضاسازی آموزشی در سال 92- 1391 انجام شده است. روش پژوهش حاضر توصیفی است. جامعه ی این پژوهش شامل کلیه مدارس دوره متوسطه شهر کرج اعم از مدارس متوسطه نظری ، فنی و حرفه ای وکاردانش بود. نمونه ی این پژوهش از بین مناطق 4 گانه آموزشی مدارس شهر کرج ، مدارس دخترانه مناطق آموزشی " 4و2 " و 7 مدرسه بودکه به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری داه ها، ترکیبی از پرسشنامه "ضوابط و معیارهای طرا ...

هدف از پژوهش حاضربررسی تاثیر فیلم آموزشی ((اختلال اتیسم)) بر میزان آگاهی و معلومات معلمین مدارس استثنایی شهر تهران می باشد.جامعه پژوهش ،معلمین مدارس استثنایی شهر تهران بوده که از این افراد تعداد 64 نفر انتخاب و32 از معلمین به عنوان نمونه های گروه کنترل و 32 نفر به عنوان گروه آزمایشی با استفاده از روش تصادفی تقسیم شدند . به هر دو گروه، پرسشنامه محقق ساخته ای که میزان آگاهی و معلومات معلمین را در خصوص اختلال اتیسم مورد ارزیابی قرار می داد ، ارائه شد . بعد از یک هفته فیلم آموزشی ...

معلم در کلاس درس به اقتضای موقعیت می‌کوشد تا با شاگردان به مشارکت و تعامل بپردازد و با فعالیت‌هایی نظیر پرسیدن سؤال، پاسخ دادن به پرسش‌ها، ترغیب شاگردان به تفکر، بازخورد اطلاعاتی به دانش آموزان، تحقیقات و پروژه‌های فردی و گروهی، ایجاد محیط بحث و تبادل نظر، سمینارها و نظایر آن محیطی تعاملی ایجاد نماید. در محیط آموزش الکترونیکی نیز نیازمند به ایجاد محیط تعاملی میان دانش-آموزان و مربیان هستیم و این امر محقق نخواهد شد، مگر اینکه از سرویس‌های شبکه اجتماعی در سیستم مدیریت آموزش ال ...

سیستم و شکل مدارس در هزاره سوم دیگر از قالب های قدیمی پیروی نمی کند. محیط مدرسه در تربیت آموزشی و حمایت اجتماعی دانش آموزان بسیار تاثیر گذار می باشد. با اینکه مدارس برای بچه ها ساخته می شوند و تنها کاربران این مکان ها هستند، هیچ گاه نقطه نظرات آنها و علایق شان در طراحی و چیدمان مدارس لحاظ نمی شوند. در این پژوهش تلاش بر این بوده است شکل فضا های آموزشی جدید معرفی نماید. معماری جدید برای نسل حال و آینده محیط های دلپذیری فراهم و خلاقیت آنها را ترغیب نماید. در معماری فضاهای آموزش ...

آموزشگاه های شبانه‌روزی شماری از آموزنده‌گان مناطق محروم و روستایی را بر اساس برنامه‌ها و اهداف از پیش گرد‌آوری شده، در خود جای داده‌‌اند که با ارزشیابی از برنامه‌ها و کارکرد‌های آموزش‌کاران و داشتن تصویری گویا از وضعیت تحصیلی و زندگی آموزنده‌گان این آموزشگاه ها‌، می‌توان به زدودن کاستی‌ها و توان افزایی نیرومندی ها در این مدارس اقدام نمود. داده بخشان این پژوهش،73 دانش‌آموز و 15 آموزش‌کار در ‌دو آموزشگاه شبانه‌روزی‌ دخترانه در استان البرز بودند. این دو آموزشگاه از میان 7 آموز ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی موانع به کارگیری الگوها و روش‌‌های تدریس فعال در رشته‌ی علوم تربیتی دانشگاه پیام نور استان کرمان از دیدگاه مدرسان در سال تحصیلی 91-1390 انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل مدرسان در رشته‌ی علوم تربیتی که 61 نفر هستند، می‌باشد. در این پژوهش، با توجه به محدود بودن جامعه آماری از روش سرشماری کامل استفاده شده است که به این ترتیب، تمامی اعضای جامعه آماری در نمونه قرار می‌گیرند. پژوهش حاضر از لحاظ نحوه جمع آوری اطلاعات در رده تحقیقات توصیفی می‌باشد. ...

امروزه «خلاقیت » و به دنبال آن «نوآوری» به عنوان رمز بقا و کلید موفقیت افراد و سازمانها تلقی می شود. با توجه به اینکه شرایط محیطی برای افراد و سازمان های امروزی بسیار پیچیده و پویا ، نامطمئن و رقابتی شده است ، نیاز به خلاقیت بیش از پیش احساس می شود. شناخت و تلاش در جهت رفع موانع موجود در مسیر خلاقیت، کمک شایانی به پرورش و بروز خلاقیت می نماید. این پژوهش با هدف بررسی موانع خلاقیت در معلمان مدارس راهنمایی شهرستان کلات نادری استان خراسان رضوی انجام گرفته است. پژوهش بر اساس هدف ...