عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

روش تزريق نفوذي با دوغاب سيمان، به طور گسترده براي آب بندي شكستگي هاي سنگ به منظور كاهش نفوذپذيري توده سنگ استفاده مي گردد. مسئله آب بندي ساختگاه سدها از ديدگاه هاي زيست محيطي، مهندسي و اقتصادي بسيار مهم است. علاوه بر اين، هزينه هاي تزريق دوغاب سيمان در برخي پروژه هاي خاص بيش از هزينه هاي عمليات خاكي و سدسازي است. بنابراين، در نظر گرفتن تاثير تزريق پذيري توده سنگ، براي بهبود روش هاي طراحي بخصوص در پروژه هاي سدسازي ضروري به نظر مي رسد. در حال حاضر، ارزيابي عمليات تزريق عمدتا ...

تزریق سیمان روشی است که به طور گسترده جهت بهبود خصوصیات مکانیکی و نیز آببندی توده سنگ استفاده میشود. کنترل نتایج عملیات تزریق در مراحل اجرای تزریق، اتمام و بهرهبرداری یکی از مسائل مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد. تاثیر عملیات تزریق سیمان معمولاً توسط نتایج آزمایشهای نفوذپذیری تائید میشود که این روش برای نشان دادن میزان تغییرات ایجاد شده در خصوصیات مکانیکی توده سنگ به صورت مقادیر کمی کافی نمیباشد. تزریق سیمان باعث کاهش نفوذپذیری و بهبود در وضعیت درزهها و در نهایت افزایش ا ...

یکی از رایج ترین شیوه های بهسازی خاک های ماسه ای، تزریق سیمان است که از طریق افزایش مقاومت برشی وسختی خاک به دلیل ایجادسیمنتاسیون در ماسه ، می تواند به طور موثری سبب افزایش توان باربری، کاهش نشست و رفع معظلات ژئوتکنیکی از جمله پدیده روانگرایی شود.ازسوی دیگر یکی از ملزومات سیمانی شدن مناسب خاکها ، استفاده از آب مناسب است تا واکنش شیمیایی مورد نظر بطور مطلوبی انجام گردد. این در حالی است که در قسمت هایی از مناطق شهری نفوذ شیرابه ناشی از نفوذ غیر مهندسی زباله ها سبب آلودگی شدید ی ...

ناپیوستگی ها مهمترین ویژگی توده سنگ برای کنترل نفوذ پذیری و مقاومت آن هستند. تزریق به عنوان یکی از روش های بهسازی زمین عمدتاً برای کاهش نفوذ پذیری و ارتقاء مقاومت سنگ استفاده می شود. در این تحقیق تأثیر ناپیوستگی های دارای جهت‌یافتگی، فراوانی و تعداد دسته های متقاطع در نفوذ پذیری و مقاومت سنگ قبل و بعد از بهسازی با تزریق دوغاب سیمان مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه های سنگ فاقد ناپیوستگی، دارای یک دسته ناپیوستگی، دو دسته ناپیوستگی، سه دسته ناپیوستگی متقاطع منفرد و سه دسته ناپی ...

یکی ازروشهای نوین اکتشافات تحت الارضی که ازلحاظ زمانی و سرعت عمل نقشی مهمی را دراجرای پروژه های مهندسی ایفا می کند که به کارگیری روشهای ژئوفیزیکی می باشند کاوشهای الکتریکی یکی ازمتنوع ترین روشهای ژءوفیزیکی است این روش کاوش ژئوفیزیکی برپایه اشکارسازی اثرهای سطحی حاصل ازعبور جریان الکتریکی درون زمین استوار است با بکارگیری روش های الکتریکی میتوان پتانسیل و میدانهای الکترومغناطیس را که بطور طبیعی درزمین وجود دارند یا بطور مصنوعی درآن ایجادمی شوند اندازه گیری نمود دراین مقاله بمنظ ...

برای چندین دهه،ساختن سدها بصورت ایمنی و اقتصادی و همچنین با سرعت بمنظور افزایش تولید انرژی توصیه می شد.مشکل بحرانی که انتظار می رود در سالهای اخیر با آن مواجه شویم،افزایش عمر و فرسوده شدن سدهای بتنی است که در گذشته ساخته شده اند.اکثر سدهای مرتفع، بصورت بتنی(وزنی،پشت بنددار و قوسی) ساخته می شوند و مصالح بدنه و پی این سازه ها با گذر زمان ودر اثر عوامل مختلفی از قبیل بارهای هیدرواستاتیکی،بارهای دینامیکی و لرزه ای،تغییرات درجه حرارت،یخ بندان و دیگر موارد فرسوده می شوند و در آنها ...