عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 103

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بمنظور استفاده از تریتیکاله بجای ذرت در تغذیه مرغان تخمگذار تجارتی پس از تخمین انرژی قابل متابولیسم تریتیکاله، با استفاده از نسبتهای جایگزینی 25 ، 50 ، 75 و 100 درصد تریتیکاله فرآیند نشده ، تریتیکاله خیسانده شده در آب و تریتیکاله فرآیند شده با آنزیم بجای ذرت ، جیره‌هائی با انرژی و پروتئین یکسان تنظیم و در یک آزمایش با طرح آماری کاملا" تصادفی و روش تجزیه فاکتوریل با 12 تیمار و 4 تکرار برای هر تیمار به 4 قطعه مرغ تخمگذار 150 روزه از هیبرید تجارتی‌های - لاین به مدت 9 هفته داده ش ...

به منظور بررسی و مقایسه همبستگی برخی خصوصیات مرفولوژیک و فیزیولوژیک شش رقم تریتیکاله، آزمایشی در قالب طرح آماری بلوک‌های کامل تصادفی با 4 تکرار در سال زراعی 1374-75 در مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی کشاورزی رامین واقع در ملاثانی در مورد اجرا گذارده شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد، در بین کلیه ارقام، رقم 43 با 510/61 گرم در متر مربع دارای حداکثر عملکرد دانه و همچنین حداکثر شاخص برداشت معادل 37/07 درصد بود. از سوی دیگر رقم ژوانیلو - 92 با 411/72 گرم در متر مربع دارای حداقل عمل ...

به منظور استفاده از تریتیکاله بر روی ذرت در تغذیه جوجه های گوشتی پس از تخمین انرژی قابل متابولیسم تریتیکاله، با استفاده از نسبت های جایگزینی 25، 50، 75 و 100 درصد تریتیکاله فرایند نشده، تریتیکاله خیسانده شده در آب (به مدت زمان 8 ساعت به نسبت وزنی برابر با آب) و تریتیکاله فرایند شده با آنزیم (آنزیم تجارتی بیوفیدپلاس به میزان 1000 قسمت در میلیون) بجای ذرت، جیره هایی با انرژی و پروتئین یکسان تنظیم و در یک آزمایش با طرح آماری کاملا تصادفی و روش تجزیه فاکتوریل با 12 تیمار و 4 تکر ...

در این تحقیق اثرات برداشت علوفه سبز بر رو ی عملکرد ارقام جو و تریتیکاله با استفاده از طرح آماری کرت های خرد شده و در سه تکرار بررسی گردید. کرت های اصلی شامل برداشت و عدم برداشت علوفه سبز به ترتیب ‏‎a1‎‏ و ‏‎a2‎‏ و کرت های فرعی شامل ارقام تریتیکاله ‏‎Mus"s"/beta"s"‎‏، ترتیکاله 4503، ترتیکاله4116 جو دشت و جو ‏‎Wb-73-19‎‏به ترتیب ‏‎b1‎‏ و ‏‎b2‎‏ بودند . نتایج اولین سال اجرای آزمایش بر اساس تجزیه واریانس و مقایسه میانگین ها به روش دانکن و به شرح ذیل می باشد . تجزیه واریان ...

تریتیکاله (Triticale spp) گیاهی است از خانواده غلات که بوسیله انسان و از تلاقی مستقیم گندم و چاودار بوجود آمده است و با داشتن دامنه وسیع سازگاری نسبت به هر یک از والدین خود می‌تواند سطح کشت قابل توجهی را داشته و بویژه در خاکهای حاشیه‌ای و غیر‌حاصل‌خیز محصولی با پروتئین بیشتر تولید کند. بنابر این تریتیکاله در زمره گیاهانی است که با داشتن پتانسیل بالای تولید نقش مهمی را می‌تواند در تأمین بخش از نیازهای غذایی انسان و دام ایفا نماید. در این تحقیق 285 لاین تریتیکاله در سه قسمت در ...

به منظور بررسی تاثیر واریته و منطقه کشت بر انرژی قابل سوخت و ساز تریتیکاله و تعیین سطح مطلوب آن در تغذیه جوجه‌های گوشتی این مطالعه در دو مرحله انجام شد. در مرحله نخست چهار آزمایش به منظور تعیین ترکیب شیمیایی و بررسی اثر واریته و منطقه کشت بر انرژی قابل سوخت و ساز ظاهری و حقیقی و اثر دو نوع مکمل آنزیمی (مخلوط زایلاناز-بتاگلوکاناز و فیتاز) بر انرژی قابل سوخت و ساز ظاهری تریتیکاله انجام شد. در آزمایش اول ترکیب شیمیایی ده نمونه تریتیکاله شامل؛ چربی خام، پروتئین خام، فیبر خام، خاک ...

تریتیکاله حاصل از نتایج موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در کنار ارقام متداول محلی جو و گندم کشت گردید ، سطح هر رقم یک هکتار در نظر گرفته شد ، میزان بذر مصرفی تریتیکاله 120-180 کیلوگرم و مقدار کودهای شیمیائی مصرفی تریتیکاله 120 کیلو و 75 کیلو P2O2 در هکتار داده شده است سایر عملیات زراعی طبق تقویم اجرائی در 5 شهرستان اجرا گردید. ...

به منظور تعیین مناسب‌ترین ترکیب مخلوط سیلاژ تریتیکاله با یونجه از نظر ارزش غذایی و کیفیت تخمیر در مقایسه با سیلاژ یونجه، آزمایشی با طرح پایه‌ی کاملا تصادفی با شش تیمار که شامل سطوح مختلف اختلاط علوفه‌ی یونجه با گیاه کامل تریتیکاله به ترتیب با نسبت های 100: 0، 90: 10، 80 : 20، 70 : 30، 60 : 40 و 50 : 50 بود با 4 تکرار و با استفاده از 24 عدد سیلوی آزمایشگاهی از جنس پی وی سی اجرا گردید. یونجه در اوایل دوره‌ی گلدهی برداشت و به مدت 24 ساعت در معرض نور آفتاب پلاسیده شد و پس از آن ...

نتیجه: بمنظور انطباق یافته تحقیقاتی در شرایط زارع و معرفی رقم جدید از علوفه حاصل از نتایج تحقیقات اصلاح و تهیه نهال بذر این طرح در سطح 3 هکتار در 3 منطقه با احداث مزارع یک دوم هکتار چاودارتر تیکاله و مصرف 100 کیلوگرم کود فسفات آمونیوم و 150 کیلوگرم کود اوره و 150 کیلوگرم بذر و با رعایت نکات توصیه شده از طرف تحقیقات در مراحل کاشت تا برداشت بمرحله اجرا درآمد نتایج حاصل از اجرای طرح مذکور بشرح زیر میباشد. تاریخ داشت عمکلرد در هکتار چاودار تریتیکاله چاودار تریتیکاله م ...