عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 14

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

يکي از ويژگيهاي بارز تريازول-پيريميدينها و پيرازول-پيريميدينها، وجود تعداد زيادي نيتروژن با جفت الکترونهاي آزاد در حلقه مي- باشند که مي تواند با فلزاتي که داراي اربيتالهاي خالي هستند کئوردينه شوند. در اين تحقيق با استفاده از واکنشهاي متوالي سنتز برخي از مشتقات تريازول-پيريميدين و ايميدازو-پيريميدين، انجام شد. در واکنش متوالي، ابتدا انواع آلدهيدها با اتيل سيانو استات در - واکنش نوناوگل شرکت، و مشتقات آکريلات ميدهد که در نهايت در واکنش با ترکيبات هتروسيکل ۳،۵ -ديآمينو- ۱،۲،۴ ...

این آزمایش به منظور بررسی تاثیر نانونقره، تریازول و تری‌سیکلازول بر مقاومت به تنش غرقابی در مرحله جوانه‌زنی و رشد گیاهچه کلزا انجام شد. این تحقیق شامل 3 آزمایش جداگانه (آزمون جوانه‌زنی در اطاق رشد، سبزشدن و محلول‌پاشی در گلخانه) بود که هر یک به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در دانشگاه تربیت مدرس اجراشد. در آزمون جوانه‌زنی در اطاق رشد تاثیر پیش‌تیمار نانونقره، 1،2،4- تریازول و تری‌سیکلازول بر جوانه‌زنی بذور کلزا در شرایط غرقابی بررسی شد که شامل 3 سطح نانونقره ...

برمبنای رابطه ساختمان و اثر (SAR) شناخته شده لیگاندهای گیرنده بنزودیازپین، مشتقات 3-(2-فنوکسی فنیل)-1و2و4- تریازول طراحی و ساخته شدند. نکته قابل توجه در اسکلت ترکیبات ساخته شده آن است که آنها علیرغم حضور گروههای فارماکوفور ضروری برای بروز اثر بر گیرنده بنزودیازپینی، فاقد اسکلت غیر قابل انعطاف ساختارهای کلاسیک لیگاندهای گیرنده بنزودیازپین می باشند. برای اثبات این نظریه، آنالیز کانفورمیشن ساختارهای طراحی شده، در برنامه MOPAC و PCMODEL انجام گرفت. Superimposition پایدارترین کانف ...

تلاش برای درمان عفونتهای میکروبی و کاهش مرگ و میر ناشی از آنها و دستیابی به ترکیبات موثر در این زمینه، از دیرباز مورد توجه بیشتر بوده و از بزرگترین و درخشانترین موفقیت‌های دانش بشری بوده است . نیاز به بهینه‌سازی برخی درمانهای موجود از یک سو و پیدایش مداوم ناشناخته‌ها از سوی دیگر، انجام بررسیهای بیشتر و تحقیقات مداوم و گسترده‌ای را در این راستا ایجاب می‌کند. هدف این رساله نیز دستیابی به ترکیبات ضدمیکروبی موثرتر و با طیف اثر گسترده‌تر می‌باشد. پیگیری این هدف با توجه به اثرات ضد ...

یکی از مهمترین عوارض جانبی بسیاری از داروها، عوارض خطرناک خونی آنها می‌باشد. عوارض خونی، زمانی خطر بیشتری می‌یابند که سلولهای بنیادین در معرض خطر قرارگیرند . شناخت اثرات خونی، بخصوص برای داروهایی که به‌تازگی، سنتز شده و وارد درمان خواهند شد، بسیار مهم است . مشتقات جدید تریازول با اثرات ضداسپرمی، براساس مطالعات پیشینه‌شناسی SAR , (Bibliography) اثرات خونی نامطلوب نخواهد داشت ولی اثبات این امر، احتیاج به آزمایشات دقیق با روشهای مناسب دارد. استفاده از روشهای In vivo برای‌بررسی ا ...

در رساله حاضر که در دو بخش اصلی مورد بررسی قرار می‌گیرد ابتدا به بررسی سنتز مشتقات هتروسیکل از گروه حلقه‌های تیازول و 1، 2، -4 تریازول و 1، 2، -3 تیا (سلنا) دیازول خواهد پرداخت و سپس جهت یافت اثرات احتمالی میکروبی روشهای کنترل میکروبی مشتقات سنتز شده و نتایج آنرا ارائه خواهد نمود. ...

گیاهان در طول رشدشان با تنش‏های محیطی متفاوت رو به رو می‏شوند. تنش دمای پایین تغییرات قابل توجهی را در فیزیولوژی و مورفولوژی گیاهان القا می‏کند. تریازول‏ها از جمله تنظیم کننده‏های رشد گیاهی هستند که می‏توانند گیاهان را از تنش‏های متفاوت مثل خشکی و تنش دمای پایین و غیره محافظت کنند. پاکلوبوترازول از خانواده این ترکیبات محسوب می‏شود. این ترکیبات حفاظت در برابر تنش را از طریق تغییر در مقادیر هورمون‏ها شامل: افزایش سیتوکینین و آبسیزیک اسید وکاهش اتیلن اعمال می‏کنند. تریازول‏ها ...
 
با توجه به آنچه که در مقالات تحقیقی مختلف راجع به اثرات داروئی تری آزولها ذکر شده است اثرات مختلفی را میتوان از این ترکیبات انتظار داشت از جمله اثرات ضد اسپرم و ضد تشنج، اثرات ضدقارچ، اثرات علف کش و اثرات ضد آفت، لذا این ترکیبات جهت انجام آزمایشات فارماکولوژی برای سازمان بین المللی گسترش علوم شیمیایی فرستاده میشود. شرح دقیق جزئیات واکنش ها و مختصری راجع به تئوری این ترکیبات در متن رساله آمده است. ...