عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 48

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف پژوهش ، بررسی علل ترک تحصیل و انگیزه بازگشت به تحصیل در نزد دانش‌آموزان است . این بررسی، به روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه از دانش‌آموزان شبانه تهران انجام گرفته است . یافته‌ها نشان می‌دهد که فقر اقتصادی و کمی درآمد خانواده، بی‌سوادی و پایین بودن سطح فرهنگ در خانواده، اختلافات والدین و یا طلاق آنها، کج‌رفتاری معلمان و آموزگاران، فوت هر یک از والدین، ازدواج زودرس نوجوانان از مهمترین عوامل ترک تحصیل دانش‌آموزان است . البته، اگر یکی از عوامل یاد شده، باعث ترک تحصیل دان ...

-1 جمع‌آوری سوابق مربوط به موضوع و مقالات ارائه شده در سمینارها بالاخص دانشگاه اصفهان -2 مشورت با اساتید دانشگاه و تهیه پرسشنامه -3 تکثیر و آماده‌سازی پرسش‌نامه‌ها جهت توزیع در سطح استان -4 کسب اطلاعات مربوط به محاسبه نرخهای قبولی ، مردودی ، ترک تحصیل ، از طریق واحد آمار اداره کل آموزش و پرورش استان کارهای بعدی که قراراست انجام شوند تفکیک اطلاعات بر مبنای جنس و منطقه آموزشی - طبقه‌بندی داده‌ها با استفاده از شیوه‌های آماری - رسم نموداری مربوطه مشخص نمودن اولویت به پاسخ‌دهندگان ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.
 
هدف تحقیق شناخت عوامل درون سیستمی و برون سیستمی موثر در ترک تحصیل دانش‌آموزان دوره راهنمایی استان مازندران است . روش تحقیق علی پس رویدادی است و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است . جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان ترک تحصیل کرده دوره راهنمائی تحصیلی در سال تحصیلی 1371-1372 استان مازندران است . حجم نمونه برابر با 15 درصد جامعه آماری است . براساس یافته‌های پژوهش میان پایه تحصیلی و برخورد معلم نسبت به ترک تحصیل دانش‌آموزان دوره راهنمایی رابطه معکوس وجود دارد. 2) میان جنسیت و تا ...

هدف کلی این تحقیق ، یافتن علل ترک تحصیل دختران در ابعاد مختلف خانوادگی ، اجتماعی و آموزشی در استان اصفهان ، می‌باشد که برای وصول به این هدف ، از روش علی استفاده شده است . جامعه مورد تحقیق ، دانش آموزان دختری که در سال تحصیلی 69 - 68 در پایه سوم راهنمایی در استان اصفهان تحصیل می‌کرده‌اند و از ابتدای مهرماه 1369 ، ترک تحصیل کرده و وارد آموزش متوسطه نشده‌اند ، می‌باشد که از میان آنان ، 220 دانش آموز که در دو منطقه فلاورجان و کوپایه ، مشغول تحصیل بوده‌اند ، انتخاب گردیده است که 1 ...

اهداف پژوهش : 1 - تعیین میزان تاثیر عوامل اجتماعی - فرهنگی بر ترک تحصیل دانش آموزان عشایر. 2 - تعیین میزان تاثیر عوامل آموزشی بر ترک تحصیل دانش آموزان عشایر. 3 - تعیین میزان تفاوت در تاثیر عوامل اجتماعی - فرهنگی در ترک تحصیل بین دختران و پسران مدارس راهنمایی عشایری. 4 - تعیین میزان تفاوت در تاثیر عوامل آموزشی در ترک تحصیل بین دختران و پسران مدارس راهنمایی عشایری. 5 - تعیین میزان تفاوت در تاثیر عوامل فرهنگی - اجتماعی با عوامل آموزشی در ترک تحصیل دانش آموزان عشایر. 6 - ارائه پ ...

عدم وجود دبیرستان در محل زندگی ، ازدواج ، فقر اقتصادی خانواده‌ها و در نتیجه اشتغال زودرس دختران ، تعصبات محلی و عقاید سرپرست خانواده‌ها در مورد تحصیل دختران ، پایین بودن سطح سواد خانواده‌ها و پرجمعیت بودن خانوار عوامل اصلی ترک تحصیل دختران در استان اصفهان می‌باشد. طلاق - فوت والدین - عدم وجود منزل مسکونی شخصی ، عدم وجود اتاق مطالعه تاثیر چندانی در ترک تحصیل دختران نداشته است . ...