عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بررسی بر روی پرونده‌های 121 نوزاد مبتلا به دیسترس تنفسی، بستری شده در طی دو سال (74-72) بعمل آمد. از کل موارد بیماری 42 مورد (7/34%) منجر به فوت و 79 مورد(3/65%) زنده گزارش شده است. بیشترین درصد مرگ و میر در نوزادان زیر 32 هفته با تعداد 20 مورد (5/16%) و کمترین درصد در نوزادان بالای 37 هفته با 4 مورد (3/3%) بود. در میان موارد فوت شده 27 مورد (2/64%) از جنس مذکر بود. از نظر نوع زایمان 56 مورد (2/46%) به طریقه سزارین و 65 مورد (7/53%) با زایمان طبیعی به دنیا آمده اند. 21 مورد ( ...