عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 460

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

زئولیتها با توجه به ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی بسیار بالا، یکی از باارزشترین کاتالیزورها در صنایع پتروشیمی به شمار می‌آیند. کاتالیزور مصرفی در فرآیند ایزومری شدن زایلنها در مجتمع پتروشیمی اصفهان از جمله کاتالیزورهای وارداتی است . در این کار پژوهشی ترکیب شیمیایی کاتالیزور بالا با استفاده از روشهای معمول در تجزیه و ساختار کاتالیزور با استفاده از روش XRD و تجزیه حرارتی تعیین شد. پس از تهیه نمونه‌ای مشابه با نمونه خارجی، ترکیب و ساختار این دو مقایسه گردید. ...

بنتونیت های معادن شیر گشت، ده محمد، چاه کم-1 و چاه کم-2 به طور سیستماتیک نمونه برداری شدند. ترکیب شیمیایی، کانی شناسی و مصارف آنها در صنعت ریخته گری مورد بررسی قرار گرفت. معدن بنتونیت ده محمد با 300000 تن ظرفیت ذخیره، بزرگترین ذخیره را دارد. ترکیب کانی شناسی شامل 75 تا 95 درصد مونت موریلونیت، 5 تا 25 درصد کریستوبالیت، صفر تا 3 درصد کلسیت و کمتر از 5/1 درصد هالیت است. اندیس ژله نمونه خام (24 ساعت) 20 تا 30 است. بنتونیت از نوع سدیم دار و برای صنعت ریخته گری مناسب است. معدن بنتو ...

منظور انتخاب ترکیب های مورد بررسی، ابتدا تاثیر عناصر آلیاژی مختلف روی استحاله فازی، رفتار پرسختی و خواص مکانیکی فولادهای مارا جینگ 18 نیکل، نیکل - منگنز دار بر اساس اطلاعات موجود در منابع و با کمک روش شبکه های عصبی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و چندین آلیاژ جهت بررسی برای رسیدن به خواص مکانیکی مطلوب طراحی خواهند شد . این آلیاژها به روش مناسب ذوب و ریخته گری شده و تحت عملیاتی حرارتی همگن کردن و آهنگری گرم قرار خواهند گرفت . سپس عملیات حرارتی آنیل محلولی انجام گرفته و در ادامه ...

نتایج نشان داد که در بین قطعه های مختلف لاشه، ترکیب شیمیایی قطعه راسته بیشترین همبستگی ها را با ترکیب نیمه راست لاشه نشان داد و به نظر می رسد شاخص مناسبی برای تعیین ترکیب شیمیایی کل لاشه در گوسفندان قزل و مهربان باشد. ...
نمایه ها:
لاشه | 
تغذیه | 

این مطالعه‌ به‌منظور مقایسه ارقام جو اصلاح شده و بومی استان گلستان از نظر ترکیبات شیمیایی، قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی، فراسنجه‌های تولید گاز و تجزیه پذیری در قالب چهار آزمایش انجام شد. نمونه‌های ارقام جو از ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد کاووس تهیه شد. نمونه‌ها در آون خشک و سپس آسیاب شدند. در آزمایش اول ترکیبات شیمیایی مغذی نمونه ها در آزمایشگاه تغذیه دام اندازه‌گیری شدند. نتایج آنالیز داده‌ها نشان داد که بین ارقام جو اصلاح شده و بومی از نظر ماده خشک، پروتئین خام و چربی خام ...

کروم سیاه یکی از پر استفاده ترین پوشش های جاذب ‏‎Selective‎‏ می باشد که در سیستم نوری-حرارتی خورشیدی بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. در تحقیق حاضر هدف بدست آوردن یک ترکیب شیمیایی برای الکترولیت حمام آبکاری پوشش مذکور می باشد، بطوریکه پوشش بدست آمده از این حمام از لحاظ متالورژیکی ، خواص نوری، اقتصادی و سهولت کاربرد، در شرایط مناسب و ایده آل قرار داشته باشد.برای برآورده شدن این هدف نقش مواد افزودنی به حمام مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت یک پوشش کروم سیاه با ضریب جذب خورشیدی ب ...

1- انجام آزمایشات مربوط به ترکیب شیمیایی لاشه 2- تجزیه و تحلیل کلیه نتایج آزمایش 3- شروع تدوین گزارش نهایی طرح 4- اخذ نتایج مربوط به ترکیب شیمیایی لاشه های بزغاله های کشتار شده 5- انجام تجزیه واریانس متغیرها و مقایسه میانگین ها 6- تدوین 3 بخش از گزارش نهایی طرح ...

این تحقیق به منظور تعیین ترکیب شیمیایی، قابلیت هضم و در نتیجه ارزش دانه گیاهان ماشک و گاودانه در جیره غذایی انجام گردید. ترکیب شیمیایی آنها به روش تجزیه تقریبی تعیین شد. میانگین درصد ماده خشک، ماده آلی، پروتئین خام، الیاف خام، چربی خام، عصاره بدون نیتروژن و خاکستر ماشک به ترتیب برابر 32/92، 42/87، 65/24، 76/7، 29/2، 72/52 و 58/12 درصد و ترکیبات فوق برای گاودانه به ترتیب برابر 34/93، 99/87، 97/22، 5/9، 34/1، 18/55 و 01/11 درصد بودند ضریب قابلیت هضم ظاهری ماده خشک و سایر مواد م ...

هدف مجموعه حاضر بررسی تاثیر ترکیب شیمیایی ورق بر میزان نیرویی است که ورق در حین عبور از بین غلتکهای کار به آنها وارد می‌کند. این نیرو بنام نیروی نورد معرف می‌باشد. الگوی ریاضی محاسبه این نیرو تنها در برگیرنده پارامترهایی است که رابطه دقیق آنها با نیروی نورد مشخص باشد. بدلیل عدم وجود رابطه ریاضی روشن مابین عناصر ترکیب شیمیایی ورق و نیروی نورد، در اغلب الگوهای ریاضی این پارامتر حذف گردیده و یا اغلب ضرایب تجربی اعمال شده است . این عامل باعث بروز خطا در نتایج الگوی ریاضی می‌شود. ...
نمایه ها:
نورد | 
فولاد | 
ورق |