عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این بررسی در دو فصل تابستان و پاییز (1380) نمونه‌های آزولا از مناطق از پیش تعیین شده در جنوب غربی (سیاه کشیم)، مرکز (هندخاله) و شرق (شیجان) تالاب تهیه گردید. استخراج ترکیبات ارگانوفسفره و ارگانوکلره از آزولا با استفاده از مخلوط حلال استن – متیلن کلراید و دستگاه سوکسیله صورت پذیرفت. جداسازی و شناسایی ترکیبات در نمونه‌های استخراج شده به ترتیب با دستگاههای GC-NPD و GC/MS نوع تله یونی و چهار قطبی انجام گرفت. مهمترین آلاینده شناسایی شده در این گیاه سم فنیتروتیون بوده که با روش ...

متدهای محاسباتی یکی از روشهایی است که امروزه همگام با روشهای تجربی در مطالعات و تحقیقات متفاوت در تمام بخشهای علوم از جمله شیمی، کاربرد فراوانی پیدا کرده است . در این پروژه از متدهای محاسباتی برای بررسی سمی یا غیرسمی بودن برخی ترکیبات ارگانوفسفره و چگونگی اثر بازدارندگی آنها بر روی آنزیم استیل‌کولین‌استراز استفاده شده است . آنزیم استیل‌کولین‌استراز یکی از ترکیبات مهم بدن موجودات زنده است و هیدرولیز استیل‌کولین را که انتقال‌دهنده عصبی در رابطهای عصبی است ، کاتالیز می‌کند. عدم ...