عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 18

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سیاه مشق نویسی یکی از قالبهای خوش نویسی است که در خط نستعلیق بیشتر رواج دارد . هرچند در متون تاریخی درباره این قالب سخنی نیامده اما دربررسی آثار مشخص شد که این قالب از دوره صفوی به ویژه عهد شاه عباس اول پدید آمده است . اوج سیاه مشق نویسی در دوره قاجار بود و میرزا غلام رضا اصفهانی مهم ترین سیاه مشق نویس دوره ناصری به شم ار می رود. رابطه شکل حروف و ترکیب یکی از مسایل مهم سیاه مشق های نستعلیق است که در آثار هر هنرمندی متفاوت است . هدف اصلی این تحقیق بررسی روابط میان شکل حرو ...

لیگاندهای شیف باز، ساختار کی‌لیت‌شونده داشته و به علت سهولت تهیه و نیز امکان تنظیم خواص الکترونی و اثرات فضایی آنها، مورد توجه قرار دارند. استخلاف‌های شیف باز، پایداری و واکنش-پذیری آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهند. این دسته از لیگاندها با تشکیل کمپلکس‌های پایدار، امکان طراحی سیستم‌های انتخابگر جدید برای یون‌های فلزی را فراهم کرده‌اند. شیف باز‌ها در زمینه‌های متفاوتی نظیر الکتروشیمی، کاتالیزگری، غیرفعال‌سازی فلزی، فرآیندهای جداسازی و شیمی محیط زیست اهمیت دارند. کمپلکس‌های شیف ...

اثر فصل بر ترکیب شیر گاوداریهای استان همدان در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفت. نمونه های شیر به صورت ماهیانه از یازده گاوداری صنعتی و نوزده مرکز جمع آوری شیر از مناطق مختلف استان همدان طی سال های 1389- 1385 جمع آوری و مورد ارزیابی قرار گرفت. میزان چربی و پروتئین شیر و همچنین سلول های سماتیک و بار میکروبی شیر اندازه گیری شد. میانگین درصد چربی شیر در استان همدان در طول این پنج سال 3/24درصد بود. بررسی درصد چربی شیر فصول مختلف در این پنج سال در فصول سرد سال، پاییز و زمستان، بی ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین راهبردهای مدیریت دانش وفرآیندتولید دانش میان اعضای هیات علمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان (هایتک) است. روش انجام پژوهش توصیفی- پیمایشی است و جامعه موردمطالعه اعضای هیات علمی این دانشگاه هستند که همه‌ی 97 عضو به‌عنوان نمونه پژوهش در نظر گرفته شدند و به‌نوعی سرشماری است؛ که به دلیل عدم دسترسی به همه‌ی اعضا 65 پرسشنامه از بین آن‌ها جمع‌آوری شد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها شامل پرسشنامه‌های محقق ساخته راهبردهای مدیریت دانش با 2 ...

کتاب کنزالاسرار مازندرانی شامل مجموعه داستان‌های عامیانه مازندرانی و نیز ترجمه چند داستان از گلستان سعدی است. این کتاب به زبان مازندرانی نوشته شده است. این کتاب را برنهارد دورن -شرق‌شناس آلمانی‌تبار روسی- با کمک میرزا محمد شفیع مازندرانی جمع آوری کرده است. در این رساله، به بررسی صرفی متن منثور این کتاب پرداخته‌ایم. «صرف» یکی از شاخه های عمده زبانشناسی است که به مطالعه و بررسی ساختار درونی واژه ها می پردازد. با بررسی صرفی زبان، کلیه امکانات واژه سازی، تغییرات صوری در سطح واژ ...

پژوهش حاضر با عنوان بررسی فرایندهای واژه‌سازی در گونه گفتاری زبان فارسی، به بررسی و تحلیل صرفی واژه‌هایی اختصاص دارد که غالبا در گونه گفتاری زبان فارسی کاربرد دارند. این پژوهش در پنج فصل تدوین شده است. فصل اول به کلیات پژوهش، بیان مسئله، طرح پرسش‌ها و فرضیه ها، و ساختار کلی پژوهش اختصاص یافته است. در فصل دوم به پیشینه تحقیق در حوزه صرف پرداخته شده است که در آن آراء و نظریه‌های برخی از زبان‌شناسان و محققان ایرانی و غیرایرانی در این خصوص معرفی شده اند. در فصل سوم مبانی نظری م ...

محدوده مورد مطالعه در شرق ایران و دربرگیرنده برگه‎های زمین‎شناسی 1:100,000 نهبندان و خونیک واقع در جنوب خراسان جنوبی است. این گزارش شامل مراحل جمع‌آوری، آماده‎سازی، تلفیق اطلاعات و نتیجه‎گیری و ارائه پیشنهادات برای بررسی کربناتها و منطقه مورد مطالعه بوده است. اطلاعات استفاده شده شامل نقشه زمین‌شناسی، داده‌های ماهواره‌ای ASTER و ساختارهای برگرفته از نقشه زمین‎شناسی کنترل شده با داده‎های ماهواره‎ای بوده‌اند. به منظور بررسی کربناتها دو طبقه بندی براساس ژنز کربناتها در آماده‎س ...

در نوشته‌ی حاضر، لغات، تعبیرات، اصطلاحات و ترکیبات دیوان فلکی شروانی را شرح داده‌ایم. به این منظور واژگان و اصطلاحات مختلف را که در دیوان فلکی از آنها استفاده شده مورد توجه قرار داده و به شرح اصطلاحات خاصی اکتفا نکرده‌ایم و اعلام تاریخی وجغرافیایی و همه‌ی اصطلاحات و تعبیرات و واژگان به کار رفته از علوم مختلف همچون طب و نجوم و اصطلاحات دینی و نیز اشاره به آیات قرآنی و داستان‌های دینی و زندگی پیامبران وهمچنین داستان‌های اساطیری و اصطلاحات عرفانی را که فلکی در سردون اشعار خود از ...

چکیده اهمیت و کاربردی بودن علم زبان شناسی نیاز دانش پژوهان به این رشته به ویژه در حوزه های ترجمه و آموزش زبان عربی را بیش از پیش برای ما نمایان می سازد. توجه به دانش زبان شناسی عربی به عنوان یک دانش بومی که از دیر باز مورد توجه زبان شناسان و دستورنویسان سنتی بوده، بیانگر این حقیقت است که زبان شناسی پیشینه زیادی در زبان عربی داشته، یافته ها و دستاوردهای آن منطبق بر واقعیت های علمی و عملی است که هم اکنون زبان شناسی جدید و معاصر جهان به وسیله ابزار و فنون پیشرفته به آنه ...