عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 151

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بمنظور تعیین مناسبترین ترکیب خاک از نظر بافت و درصد مواد غذائی جهت کاشت پاجوش خرما و جلوگیری از مرگ و میر (تلفات ) پاجوش ، این بررسی در قالب بلوکهای کامل تصادفی با 6 تیمار در چهار تکرار بمورد اجرا گذاشته شد. تیمارها از طریق آزمون LSD با شاهد (خاک مزرعه) مقایسه شدند که در سطح 1 درصد معنی‌دار شده و تیمار مخلوط خاک ماسه بادی + خاک سطح‌الارض زراعی به نسبت مساوی در کلاس A قرار گرفت و تیمار شاهد که خاک معمولی زراعی با بافت نسبتا سنگین در کلاس C قرار گرفته است . ...
نمایه ها:
پاجوش | 
خرما | 
خاک | 
ترکیب | 

از میان روش‌های تطبیق شبکه توزیع مجدد و جا داده شده بیشتر مورد توجه محققین قرار گرفته است . در روش توزیع مجدد تعداد گره‌ها ثابت است ، اما گره‌ها از مناطق با خطا یا گرادیان‌های بزرگ حرکت می‌کنند. در روش شبکه جا داده شد، بطور محلی در مناطق با خطا یا گرادیان زیاد سلول‌ها تقسیم می‌گردند و یا در واقع در این مناطق گره‌هایی اضافه می‌شوند. در این پایان‌نامه روش‌های تطبیق شبکه توزیع مجدد و جا داده شده برای حل معادلات اویلر دو بعدی در سه مسئله مدل استفاده شده است . به منظور حل معادلات ...

در این پژوهش فرایندهای واژه سازی به شیوۀ ترکیب در بوستان سعدی بررسی شده است. واژه سازی و اشکال آن (ترکیب و اشتقاق) به دستگاه ساختواژی زبان مربوط می شود. در پژوهش حاضر الگوهای واژه-سازی پس از تحقیق و بررسی و با توجه به منابع مربوط در این زمینه استخراج گردید. تعداد 1587 واژۀ مرکب براساس واژه سازی از دیدگاه نظریۀ ایکس تیره در 83 الگو و پنج گروه اسم، صفت، فعل، قید و حرف مرکب طبقه بندی شدند. نتایج حاصل از این پژوهش عبارتند از: ـ الگوهای سازندۀ واژه های مرکب استخراج و فهرست گردید ...

مطالعه ساختار و ترکیب جنگل‌ها در مدیریت اکوسیستم‌های جنگلی ضروری است. هدف از این مطالعه بررسی ساختار و ترکیب جنگل‌های رودخانه‌ای حوزه مارون بهبهان می‌باشد. بدین منظور 79 پلات 100 متر مربعی (در هر پلات یک میکروپلات 4 متر مربعی) به روش ترانسکت خطی در منطقه مورد مطالعه پیاده شد. سپس کلیه مشخصات درختان شامل؛ قطر برابر سینه، قطر یقه، ارتفاع کل، ارتفاع تاج، دو قطر عمود بر هم تاج و درصد پوشش گونه-های علفی ثبت شد. در مجموع تعداد 71 گونه گیاهی متعلق به 59 جنس و 24 تیره شناسایی شد. Tam ...

ترکیب هایپریسین (Hypericin) و یا مشتقات آن از سرشاخه های گلدار راعی ،از جمله Hypericum Perforatum L. استخراج و باعث رفع افسردگی و بهبودی زخمها می شود . در حال حاضر محقیققن این رشته پس از بررسی تحقیقات انجام شده اعلام داشته اند ، ترکیبهای مهم گیاه در درمان بیماری ایدز و یا نقرس نیز مفید است . پس از جمعآوری سرشاخه های گلدار گونه های گل راعی H. Perforatum و H. scabrum از همدان و نوشهر ، جهت استخراج هایپرسین ، از حلالهای مختلف ( اتر و اتانل) استفاده شده . مقایسه میزان هایپرسی ...
نمایه ها:
ترکیب | 
گونه | 
گیاه | 

از روش بیحسی داخل وریدی منطقه ای (IVRA) در اعمال جراحی زیر آرنج و زیر زانو استفاده می گردد. لیدوکائین شایعترین دارویی است که در این روش استفاده می شود اما بدلیل ایجاد عوارض سیستم اعصاب مرکزی و قلبی عروقی استفاده از آن با احتیاط انجام می گیرد و لذا استفاده از جایگزینهایی به جای آن مورد بررسی قرار گرفته است و این مطالعه نیز با این هدف انجام گردید و فنتانیل و پاولون بعنوان داروهای کمکی و در جهت کاهش مقدار لیدوکائین و مقایسه اثر آن با لیدوکائین تنها در روش بیحسی منطقه ای داخل وری ...

موضوع این مقاله هماهنگی ترکیب رله های جریان زیاد و دیستانس است ، که در آن چگونگی تشخیص رله های اصلی و پشتیبان و نحوه اثر تغییر نقاط بحرانی ( تغییر امپدانسی ، جریانی و زمانی ) رله اصلی روی رله های دیگر بحث و بررسی می شود ، همچنین به اثرات قطع و وصل ژنراتورها در پیدا کردن شرایط بحرانی پرداخته شده است . ضمنا انعطاف پذیری برنامه با گنجانیدن هماهنگی ترکیب رله های جریان زیاد با زمان ثابت ( علاوه بر رله های جریان زیاد با مشخصه نهائی ) با رله های دیستانس افزایش داده شده است . ...

در راستای خط مشی بررسیها و مطالعات تطبیقی در زمینه علوم اداری و استخدامی کشورهای مختلف ، در مجموعه حاضر قانون تاسیس ، ساختار و ترکیب نیروی انسانی وزارت عملیات دولتی (امور اداری) بلژیک و مواد مربوط به تشکیلات ، وظایف و واحدهای مختلف آن وزارت مورد مطالعه قرار می‌گیرد. ...

اگر نوع دام به عنوان ارزیابی برای مدیریت مرتع می‌باشد می‌توان برای رسیدن اهداف مختلف از آن استفاده کرد. در این طرح با استفاده از روشهای مدیریتی و با تعیین به سطح بهره‌برداری 25، 5، 75، درصد و ترکیب مختلف دام معینی 100 درصد 50 + 5 شتر وبز 50+5 شتر و گوسفند و 50+50 گوسفند و بز در یک طرح اسپیلیت سعی می‌شود تاثیر این سطوح مورد بهره‌برداری و انواع ترکیبات لازم مشخص گردد. ...
نمایه ها:
مرتع | 
تعلیف | 
تاغ | 
ترکیب | 
دام |