عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 295

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آموزش کشاورزی نقش بسیار مهمی در ایجاد امنیت غذایی و توسعه کشاورزی و روستایی پایدار ایفا می کند. امروزه با توجه به رشد سریع علم و تکنولوژی از یکطرف، و افزایش روزافزون جمعیت، تباهی و تخریب محیط زیست، بحرانها و تنگناهای مالی و بودجه ای، در حاشیه قرار دادن کشاورزی و زندگی روستایی، تغییر فرصتهای شغلی در کشاورزی، عدم رابطه مناسب بین تحقیق و آموزش و ترویج کشاورزی و مسایل جنسی و جمعیتی حاکم بر کشاورزی و آموزش کشاورزی از طرف دیگر؛ بازنگری و اصلاح و سازگاری برنامه های آموزشی و درسی موس ...

در برخی از کشورها سهم کارآفرینان جمعی در بین صاحبان کسب‌وکارهای جدید به طور قابل توجهی بالاتر است. کارآفرینی جمعی را می‌توان سهیم‌شدن در مالکیت کسب و کار تعریف کرد. کارآفرینی جمعی در برگیرنده تیم‌های کارآفرین و نیز سرمایه‌گذاری‌های مخاطره‌پذیر مشترک کارآفرینانه توسط اعضای یک شرکت است. تعاونی‌های کارآفرین نمونه بارز کارآفرینی جمعی هستند. به عبارت دیگر، نمونه رایج کارآفرینی جمعی در ساختار سازمان تعاونی محقق می‌شود. نمونه‌هایی بسیاری از این نوع سازمان در بخش کشاورزی، به شکل تعاو ...

بررسی نقش و مشکلات مربوط به ترویج و آموز کشاورزی در شرایط کنونی شرکت و ارائه راهکارهایی جهت اصلاح برنامه های آموزشی هدف این طرح بوده است . در این راستا ابتدا اطلاعات مربوط به ترویج و آموزش کشاورزی شرکت دخانیات را جمع آوری نموده و کلیه فعالیتهایی که صورت گرفته مورد بررسی قرار می گیرد . سپس با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه حضوری با عوامل ترویجی در سطح کل شرکت، نقاط ضعف و قوت برنامه را مورد سنجش قرار داده و نهایتا پس از نتیجه گیری به ارائه راهکارهای مناسب می پردازیم. این بررسی ش ...

این تحقیق با عنوان (بررسی نوع و میزان کارآیی روشهای تدریس متداول و مناسب آموزشهای حرفه‌ای در مراکز آموزش کشاورزی) به منظور ارائه یک برنامه اصولی و مشخص در جهت بهبود وضعیت تدریس در مراکز آموزش کشاورزی انجام گرفت . تحقیق از نوع (علی قیاسی یا پس از وقوع) بوده و دارای یازده متغیر مستقل شامل (میزان تحصیلات ، رشته تحصیلی، تعداد ساعات تدریس در هفته و تجربه تدریس مربیان، نظر مربیان در مورد نقش آشنایی آنان با فلسفه آموزش و پرورش ، همخوانی رشته تحصیلی با موضوع مورد تدریس ، شناخت از نظر ...
 
امروزه تحولات جهانی ، کشورهای در حال توسعه را با چالش تعدیل و اصلاح ساختاری سازمانهای توسعه مواجه ساخته است که در این زمینه سازمانهای ترویج مستثنی نیستند. از اینرو رویکرد غالب سازمانی در خصوص ترویج کشاورزی در این کشورها حرکت به سوی خصوصی سازی نظامهای ترویج کشاورزی و یا گسترش سهم بخش خصوصی در این زمینه است . در ایران نیز شرکتهای ترویج خصوصی برای اولین بار دراستان همدان شکل گرفت که هدف این تحقیق نیز بررسی عملکرد شرکتهای ترویج خصوصی از دیدگاه دست اندرکاران و روستائیان تحت پوشش و ...

عرصه علوم و فنون کشاورزی همواره در معرض تحولات گوناگون با پیامدهای متفاوت قرار داشته است که برخی از آنها موجد نقاط عطفی در تاریخ کشاورزی جهان بوده‌اند. بدون تردید رویکرد کنونی محققین، مسئولان و کشاورزان به توسعه کشاورزی پایدار را می‌توان یکی از آن نقاط عطف به حساب آورد. بطور کلی در کشاورزی پایدار، کشاورزان به استفاده کمتر از مواد شیمیایی در اراضی کشاورزی و استفاده بهینه از منابع طبیعی و رعایت حقوق نسلهای آینده تشویق می‌شوند یقینا کارشناسان ترویج و مروجین کشاورزی از جمله کسانی ...

سازمان کشاورزان در جلب مشارکت مردم در طرحهای توسعه کشاورزی پایدار نقش مهمی ایفا می کنند.در این تحقیق با توافق سنجی نظرات خبرگان ترویج کشور و کشاورزان از 51 ویژگی استخراج شده برای سازمان کشاورزان در ایران 36 ویژگی مورد توافق دو گروه جامعه اماری قرار گرفت . این ویژگیها در تحلیل عاملی در هفت عامل اصلی سازماندهی شدند که عاملهای : مشارکت ، اقتصادی ، ساختار ، تشکیلات جغرافیائی ، عملکرد ، سیاسی و زمینه فعالیت نامگذاری شدند.مستقل بودن ، تشکیلات استانی ، هیات مدیره انتخابی ، مشارکت در ...