عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 407

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ترمودینامیک دانشی پایه ای است که مدت های طولانی یکی از مهمترین دروس تحصیلی مهندسی در سراسر دنیا بوده است . اصول ترمودینامیک بر اساس تجربه ها و مشاهدات هر روزه ما بنا شده است و یک ذهن هوشیار نباید هیچ مشکلی در فهم آن داشته باشد. با این حال، اغلب ترمودینامیک موضوع دشواری تصور می شود و بسیاری از دانشجویان از تجربه کردن آن، به علت مشکل در درک ارتباط آن با دنیای واقعی، می ترسند و این درس را با فهمی سطحی از موضوع رها می کنند. در این مقاله روش هایی ارائه می شود که باعث می شود تجربه ...

این واقعیت انکارناپذیراست که مرکزیت ترمودینامیک کلاسیک ، براساس اجزای متجزا می‌باشد و الگوریتم‌های محاسباتی موجود، نمی‌توانند قابل کارکرد به سیستم‌های پیوسته با تعدادی اجزای بسیار زیاد باشند. در این پروژه براساس ترمودینامیک گیبسین و فرآیند حدگیری، جهت حل محاسبات تعادلی در سیستم‌های کاملا پیوسته، سه الگوریتم : -1 مینیمم‌سازی مستقیم تابع گیبس کل -2 تساوی توابع مولد پتانسیل شیمیایی -3 استفاده از نسبت توزیع تعادلی، ارائه شده است که عملا تعمیم ترمودینامیک کلاسیک به‌این گونه سیستم‌ ...

نظریه افت و خیز ترمودینامیک کلاسیک به علت در نظر نگرفتن همبستگی‌های موضعی، در حد حجمهایی از مرتبه حجم همبستگی فاقد اعتبار می‌شود. هدف این رساله معرفی نظریه ترمودینامیکی جدیدی است که با در نظر گرفتن همبستگی‌های موضعی از طریق مجموعه‌ای از سیستمهای تودرتو سعی در بهبود و گسترش نظریه کلاسیک دارد. این کار منجر به یک نظریه ترمودینامیک هموردا می‌شود که در آن، فضای حالت ترمودینامیکی سیستم، با یک مانیفلد ریمانی نمایش داده می‌شود. انحنای اسکالر این مانیفلد به نوعی نمایانگر ...

براساس یک مدل استاندارد فرمولبندی جدیدی برای ترمودینامیک عدم تعدل ارائه می‌شود که در آن نقش ثابت بولتزمان بصورت بنیادی تاکید می‌شود. هم‌ارزی این فرمولبندی با فرمولبندی کنزه‌ای متعارف نشان داده می‌شود. حده k این فرمولبندی همان توصیف کلاسیک ترمودینامیک عدم تعادلی را بدست می‌دهد. ...

هدف از انتخاب پایان‌نامه‌ای به عنوان "بررسی قوانین ترمودینامیک از دیدگاه داروسازی" بیان و بررسی مفاهیمی از ترمودینامیک است که با علوم داروئی مرتبط می‌باشد. در بخش اول پایان‌نامه، مفاهیم بنیادی و کلیدی که به کرات در قسمتهای مختلف علوم داروئی و مخصوصا داروسازی صنعتی بکار می‌روند، بحث شده است . در این بخش درباره مفاهیمی مانند گرما، قانون سوم ترمودینامیک ، دما، قانون اول ترمودینامیک ، انرژی داخلی، آنتالپی، قانون دوم ترمودینامیک و تعیین جهت خودبخودی فرآیندها، مفهوم آنت ...

در این رساله به بررسی ترمودینامیک کیهان شتابدار در حضور انرژی تاریک در گرانش انشتینی می پردازیم. در ابتدا به بررسی قانون اول ترمودینامیک در عالم انرژی تاریک تخت که توسط افق ظاهری و افق رویداد احاطه شده است می پردازیم و صحت و یا عدم بر قراری قانون دوم ترمودینامیک تعمیم یافته را در افق های مذکور مورد بررسی قرار می دهیم. بعلاوه به بررسی برقراری قانون دوم ترمودینامیک تعمیم یافته در افق ظاهری و افق رویداد عالم فریدمان-رابرتسون-والکر غیر تخت، مستقل از مدل انرژی تاریک، می پرداز ...

ترمودینامیک شیمیائی یک علم بسیار ارزنده در توجیه باندها و ساختمان ملکولی اجسام شیمیائی است ولی متاسفانه اکثرا جنبه تئوری داشته و اعداد و ارقام موجود برای توجیه سیستمهای مختلف فوق‌العاده نایاب است . بااجرای این طرح که میتوان در آن واحد یک سیستم را بررسی کرد کمک زیاد در شناخت ساختمان و نوع باند شیمیائی کرده و این تکنیک بیش از ده سالی نیست که در دنیا در حال تکمیل است . با یک کالیمتر تیتراسیون حرارت ایجاد شده از یک واکنش تعادلی را در حداقل10-12 مرحله ازواکنش اندازه گیری کرده و با ...

ما در این پروژه مدل دو سیالی را که بطور همزمان ولی مستقل از هم بتوسط لاندن و لاندائو ارائه شده بکار گرفته ایم این مدلها با هم و مشابه دارای اصولی کلی مسترک بوده اما تکنیک بکار رفته جهت بدست آوردن معادلات حرکت متفاوت هستند . از آنجائیکه روابط مورد نیاز ترموهیدرودینامیکی خواهند بود ابتدا سعی شده که این روابط در مورد تک سیال کلاسیکی در فصل اول معرفی و خواص استاتیکی و دینامیکی آن بطور اجمال بیان شود . ...

از میان نیروهای موجود در طبیعت گرانش ازهمه عمومی‌تر است. ولی ازآنجا که گرانش بسیار سخت با مکانیک کوانتومی ترکیب می‌شود، منشأ آن درسطح میکروسکوپی همچنان ناشناخته است. در سال 2010 اریک ورلینده ایده‌ی جالبی ارائه کرد، مبنی براینکه گرانش می‌تواند به صورت یک نیروی آنتروپی توضیح داده شود که به دلیل تغییر دراطلاعات مرتبط با موقعیت اجسام مادی ایجاد می‌شود. دربحث ورلینده قانون تقسیم مساوی انرژی نقشی کلیدی ایفا می‌کند. اما نظریه‌ی مکانیک آماری به ما می‌گوید که قانون تقسیم مساوی انرژی د ...