عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده ندارد.

- تدوین استاندارد ملی 22 عنوان مندرج در قرارداد در سیستمهای ترمز پنوماتیک و هیدرولیک حداکثر تا 360 صفحه A4، - تهیه منابع تدوین استانداردهای خارجی، - تهیه لیست کارخانجات سازنده محصول در کشور، - جمع‌آوری استاندارد کارخانه‌ای در صورت موجود بودن. ...

در این تحقیق، با استفاده از یک روش تحقق پذیر و استفاده از سیگنال‌های کنترلی در دسترس، چهار کنترل کننده فازی ضد قفل برای هر یک از چرخ ها، به طور مجزا طراحی و همین طور طراحی دو کنترل کننده فازی ضد لیز خوردن برای هر یک از جفت چرخ های چپ و راست، به طور مجزا انجام شده است. در آستانه قفل شدن هر چرخ، کنترل کننده‌های ضد قفل آن چرخ، از طریق پایش لحظه ای سرعت و شتاب چرخ مذکور، با قطع و وصل جریان روغن کالیپر، گشتاور ترمزی را کنترل و از قفل کردن چرخ مورد نظر جلوگیری می کند. از طرفی دیگر، ...

چکیده ندارد.