عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 190

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ترس و خشونت دو پدیده ایست که هم در تکامل شخصیت انسان و آگاهی او نسبت به وجودش نقش داشته و هم عامل رنج و آسیب اوست و انسان تا به امروز نتوانسته از آنها خلاصی یابد چرا که از نظر صاحب نظران این دو رابطه ای لاینفک با یکدیگر دارند و جزئی از ذات انسان اند. پژوهش حاضر به روش تحلیلی - توصیفی مفهوم ترس و رابطه ی آن با خشونت را از نظر مهمترین نظریه پردازان بیان می کند و سپس نظرات سارتر و تحلیل او درباره ی تاثیر این دو را در کنش های فردی و اجتماعی انسان بیان کرده و بازتاب آن ر ...

عنوان : این تحقیق با هدف بررسی علل ترس از زایمان طبیعی در بیماران مراجعه کننده به کلینیک بیمارستان خاتم الانبیاء شاهرود از سال 1391 لغایت 1392 انجام گرفت . مقدمه: در دوران بارداری یک زن از نظر روحی آمادگی پذیرش بزرگترین تغییر در دوران زندگی خود و قبول مسئولیت تولد فرزند ونگهداری از او را پیدا می کند وجود احساسات متضاد بخشی از این فرآیند طبیعی (زایمان) را تشکیل می دهند اما در برخی از زنان این احساسات منجر به ترس از زایمان می شود وگاهی حتی سبب اضطراب حین بارداری و پس از زایما ...

در این رساله به تحلیل حوزه معنایی ترس در اندیشه‌ هایدگر پرداخته، و تلاش کرده‌ایم اثبات نماییم که این حوزه معنایی در طیفی از امر نااصیل (ترس) تا امر اصیل (ترس‌آگاهی) تعریف می‌شود و رسیدن به یافتگیِ بنیادین ترس‌آگاهی در سیری تدریجی از استحاله حوزه معنایی ترس میسر است. نقطه آغازین این طیف پدیدار ترس است در مقام امر نااصیل آغازین که به‌مثابه نخستین پله به ما کمک می‌کند تا پس از گذر از مراتب میانی رعشت، دهشت و وحشت به سوی پله غایی اصالت که همان ترس‌آگاهی است حرکت نماییم. یعنی چنان ...

«ترس» از موضوعاتی است که مباحث گسترده‌ای پیرامون آن صورت گرفته است، اما اهمیت موضوع و نقش آن در امنیت و همچنین آسیب‌های فردی و اجتماعی، اقتضا دارد تا این مقوله از زوایای مختلف مورد کنکاش قرار گیرد. به‌طورکلی «ترس» حالت روانی یا هیجانی طبیعی است که در برخورد با محرکی خطرناک و تهدیدآمیز در روان انسان به وجود می‌آید و سبب صیانت ذات و حفظ سلامت آن می‌شود. چنانچه موقعیت‌های مخاطره‌آمیز درست تشخیص داده شود، ترس در بعد مثبت ظهور می‌کند که سبب آرامش و امنیت در جامعه و تکامل انسان می‌ ...
نمایه ها:
قرآن | 
ترس | 
نفاق | 
منافق | 
آسیب | 

هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر کاهش ترس دانش آموزان دختر مدارس ابتدایی شهر صنعتی البرز است . برای این منظور از بین کلیه دانش آموزان دبستان های دخترانه و پسرانه این شهر 326 نفر به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. سپس از بین دانش آموزان دختر تعداد 28 نفر به روش تصادفی ساده به منظور کار مداخله ای انتخاب شدند . تعداد 14 آزمودنی به شکل تصادفی در گروه آزمایش و 14 آزمودنی نیز در گروه کنترل قرار گرفتند . برای ارزیابی ترس در دانش آموزان از فهر ...

هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه بین ترس از موفقیت و منبع کنترل، با عملکرد ورزشی در ورزشکاران استان آذربایجان شرقی بوده است. در این بررسی مقطعی که به روش توصیفی- میدانی انجام گردید، آزمودنیهای پژوهش 200 ورزشکار، در رشته-های ورزشی(تیمی و انفرادی، زن و مرد، موفق و ناموفق) استان آذربایجان شرقی بودند که به کمک پرسشنامه‌های اطلاعات عمومی(محقق ساخته)، منبع کنترل راتر و ترس از موفقیت زاکرمن و آلیسون مورد ارزیابی قرار گرفتند. ورزشکاران موفق و ناموفق به روش نمونه‌گیری در دسترس از میان ...

هدف این پژوهش مقایسه اضطراب رقابتی و ترس از شکست در بازیکنان پست‌های مختلف فوتبال می باشد. به همین منظور 55 بازیکن فوتبال (10 دروازه‌بان، 15 مدافع، 15 میانی و 15 مهاجم) به صورت تصادفی از میان بازیکنان حاضر در لیگ دسته دوم آزادگان انتخاب شدند. روش پژوهش حاضر توصیفی علی – مقایسه‌ای است. اطلاعات از طریق دو پرسشنامه اضطراب حالتی رقابتی ماتنز 2-(SCAI) و پرسشنامه ترس از ارزیابی شکست در عملکرد کانروی (PFAI) جمع‌آوری شد. نتایج با استفاده از آزمون‌های تحلیل واریانس چند متغیری (MANOVA) ...

هدف اين پژوهش، بررسی رابطه باورهاي غيرمنطقي با رضايت زناشويي و ترس از موفقيت در زنان شاغل و غير شاغل شهر شيراز بود. اين پژوهش توصيفي از نوع همبستگي است. بدين منظور، 400 نفر مادران زبان آموزان (200 نفر شاغل و 200 نفر غير شاغل) آموزشگاه هاي زبان سبحان و پاسارگاد شهر شيراز به شيوه نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. داده ها از طريق پرسشنامه هاي باورهاي غير منطقي جونز، رضايت زناشويي انريچ و ترس از موفقيت گود جمع آوري گرديد. يافته هاي پژوهش رابطه باورهاي غير منطقي با رضايت زناشويي را ...

هدف پژوهش حاضر شناخت نقش آسیب پذیری شناختی در ایجاد ترس در دانش‌آموزان سال دوم دوره متوسطه شهرستان ملایر بود. برای این منظور از بین کُلّیه دانش‌آموزان سال دوم دوره متوسطه در سال 1387 تعداد 300 نفر با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شد. ترس و آسیب پذیری شناختی آزمودنی ها با استفاده از آزمون FSSC-R و آزمون ‍CVS اندازه گیری شد. نتایج حاصل از تحلیل واریانس دو طرفه، رگرسیون چندگانه و آزمون t نشان داد که تأثیر آسیب پذیری شناختی و هر یک از سطوح آن بر ترس، در سطح کمت ...