عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از مطالعه پیش رو بررسی تاثیر انگیختگی شنیداری و نوشتاری تحت شرایط متفاوت برنامه ریزی همزمان، همراه با ساخت طرحواره ذهنی، بر توانایی نوشتن زبان آموزان در شرایط آزمون با معیارهای پیچیدگی، صحت و روانی است. از این رو تاثیر انگیختگی شفاهی و نوشتاری، از طریق دو روش برنامه ریزی همزمان ( تحت فشار بدون ساختن طرحواره ذهنی و آزاد همراه با ساخت طرحواره ذهنی)، بر صحت، روانی و پیچیدگی متون نوشته شده توسط دانشجویان زبان انگلیسی در شرایط آزمون مورد بررسی قرار گرفت. چهل دانشجوی زبان انگل ...