عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با توجه به جايگاه والاي قرآن کريم و منزلت ويژه‌ي آن در بين مسلمانان و با نظر به اين که قرآن کريم کتاب هدايت و تبيان براي همه‌ي مردم است، همچنين با توجه به اينکه بسياري از مخاطبان اين کتاب آسماني با زبان عربي بيگانه‌اند و اگر ترجمه نباشد بهره‌ي چنداني از قرآن نخواهند برد، ضرورت دستيابي به ترجمه‌‌اي صحيح که بتواند به درستي بين مخاطب و متن پيوند ايجاد کند ضروري مي‌نمايد. نگاهي به ترجمه‌هاي قرآن کريم وجود اختلاف بين آنها را نمايان مي‌سازد، اين اختلاف در ترجمه‌هاي فارسي قرآن به ع ...