عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در پاسخ به سئوال یک تحقیق، یافته‌ها حاکی از آنست که بیش از 50 درصد دانش‌آموزان دختر و پسر دبیرستانهای تربیت‌بدنی و علوم ورزشی درباره برنامه‌های در حال اجرای این مراکز آموزشی دوره متوسط مقوله‌های خیلی زیاد و زیاد را انتخاب کرده‌اند. ولی براساس معیار مورد نظر 67 درصد نمی‌توان با قاطعیت گفت که دانش‌آموزان در خصوص برنامه‌های ارائه شده نظر مثبت دارند. بنابراین اصلاح برنامه و رفع مشکلات در متغیر و عناصر برنامه‌های درسی رشته تربیت‌بدنی و علوم‌ورزشی دوره متوسطه بیش از پیش احساس می‌شو ...

هدف اساسی از انجام تحقق حاضر" ارزشیابی کیفیت آموزشی دوره کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی منتخبی از دانشگاه‌های دولتی کشور از دیدگاه دانشجویان این رشته " می‌باشد تا از طریق آن به توصیف وضعیت موجود دوره پرداخته و با ارائه راهکارهای مناسب به بهبود کیفیت آموزشی آن کمک گردد.در این پژوهش توصیفی –تحلیلی که به روش میدانی انجام شده است،تعداد کل جامعه آماری در این تحقیق728 نفر می‌باشند. نمونه تحقیق متشکل از تمام دانشجویان کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی از9 دانشگاه و موسسه آموزش عالی ...

1 - تست‌های ارزیابی جسمانی و معاینات بالینی مسئولین در بدو ورود دانشجویان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی به طور دقیق و استاندارد شده‌ای انجام نمی‌گیرد. 2 - به نظر میرسد آموزش و تمرینات ورزشی در سال‌های مختلف رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی، در بروز و تشدید بعضی از تغییرشکل‌ها نقش اساسی دارد. 3 - به نظر می‌رسد استاندارد نمودن برنامه تمرینات ورزشی در تمامی دانشگاههای کشور با توجه به فیزیولوژی بدنی افراد ضروری می‌باشد. به عنوان مثال در ایرانی‌ها عوارض تیلت لگن و ژنوواروم درصد نسبتا" ...

پایبندی اعضای هیأت علمی تربیت بدنی به اصول اخلاق حرفه ای در تدریس و دور بودن از انحرافات سازمانی، هم از منظر توسعه فرهنگ سازمانی و هم از منظر انتقال صفات برجسته انسانی به دانشجویان و در نتیجه اشاعه آن در جامعه، بسیار حائز اهمیت است. هدف از این پژوهش پیش بینی میزان اخلاق حرفه ای در تدریس و انحراف سازمانی بر اساس ارزش های فردی در اعضای هیأت علمی تربیت بدنی بود. روش تحقیق از نوع همبستگی و از نظر هدف کاربردی بود. جامعه پژوهشی 35 نفر از اعضای هیأت علمی تربیت بدنی منطقه غرب کشور ب ...

هدف طرح آزمایشی ارایه یک مجموعه آزمون جهت گزینش داوطلبان ورود به دوره کارشناسی تربیت بدنی در بخش علمی می باشد. در ارایه چنین طرحی بر اساس مطالعات و بررسی های لازم در رابطه با عوامل جسمانی-حرکتی و مهارتی تشکیل دهنده کلیه رشته های ورزشی، عوامل مشترک در رشته های ورزشی اجتماعی، انفرادی، با وسیله و بدون وسیله تعیین و به منظور ارزشیابی این عوامل آزمونهایی پیشنهاد می گردد. ...

انتخاب رشته تحصیلی، و گرایش دانشجویان به رشته‌های تحصیلی خاص، یکی از موضوعات مورد توجه متصدیان نظام آموزش عالی است. "تربیت بدنی و علوم ورزشی" به عنوان یکی از بیست و پنج رشته پر طرفدار دانشگاهی کشور (1)، در سال‌های اخیر توجه بسیاری از فارغ‌التحصیلان سایر رشته‌ها را در مقطع کارشناسی ارشد به خود جلب کرده است. هدف پژوهش حاضر، ارزیابی عوامل مؤثر بر گرایش داوطلبین تحصیلات تکمیلی به ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد رشته "تربیت بدنی و علوم ورزشی" است. این پژوهش توصیفی و از نوع پیم ...