عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2303

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بررسی وضعیت تربیت بدنی و ورزش در مدارس دوره ابتدائی استان گیلان و ارائه پیشنهادات اصلاحی در جهت رفع مشکلات موجود می‌باشد و توصیه زیر نیز پیش‌بینی گردیده 1 - واگذاری تصدی مسئولیت تربیت بدنی به نیروهای لیسانس تربیت بدنی 2 - عزل مسئولان فوق از حالت سلیقه‌ای خارج شود 3 - مطالعه حدی در زمینه برنامه‌ریزی و تدوین کتابهای درسی در این بخش 4 - امکانات و تاسیسات ورزشی مناسب 5 - ازیاد سرانه ورزشی دانش‌آموزان 6 - در ارتباط بیشتر به توسعه امکانات ورزشی و تاکید و توجیه والدین در این زمینه 7 ...

این پژوهش به منظور بررسی دیدگاههای اساتید و طلاب علوم دینی در ارتباط با جایگاه تربیت بدنی و ورزش در مدارس علوم دینی حوزه علمیه قم انجام شده است . هدف اصلی این پژوهش ارائه نظرات ، بررسی وضعیت موجود، شناخت عوامل محدودکننده و ارائه پیشنهادات لازم جهت توسعه برنامه‌های تربیت بدنی و ورزش در مدارس علوم دینی حوزه علمیه قم تدوین شده است . جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه طلاب و اساتید عولوم دینی مدارس حوزه علمیه قم می‌باشد که در سال تحصیلی 75-76 مشغول به تحصیل یا تدریس می‌باشند. جامعه ...
نمایه ها:
ورزش | 
اسلام | 
طلبه | 

بعد از انقلاب فرهنگی ، واحدهای تربیت بدنی عمومی یک و دو جز واحدهای رسمی دانشجویان محسوب شد. اما بعد از گذشت حدود 20سال ، هنوز واحدهای تربیت بدنی عمومی جایگاه حقیقی خود را نزد دانشجویان و مسئولین دانشگاهها بدست نیاورده است.از طرفی دیگر نیاز به داشتن مردمی سالم و با نشاط برای حفظ استقلال و سربلندی کشور، توجه جدی به ورزش مدارس و دانشگاهها را می طلبد. لذا تحقیق حاضر به منظور اخذ نظرات اعضای هیات علمی و دانشجویان پسر دانشگاههای تهران در مورد بهینه سازی تربیت بدنی یک و دو انجام گرف ...

این تحقیق به بررسی و شناخت وضعیت جاری ورزش و تربیت بدنی در سراسر کشور و ارائه تصویری روشن از نقاط قوت و ضعف آن پرداخته است . روش اجرای تحقیق ارائه پرسش‌نامه به مسئولین تربیت بدنی، استانها، شهرستان‌ها و مناطق و بخش‌ها و کسب نظر آنان در خصوص سئوالات طراحی شده در راستای اهداف اختصاصی طرح بود. رئوس نتایج دریافت شده از تحقیق عبارتند از: -1 میانگین سنی مسئولین تربیت بدنی 36-40 سال بوده و سابقه خدمتی بین 6-10 سال دارند -2 اماکن وزشی ویژه زنان ورزشکار کشور کفاف درخواست آنان را ندارد ...

کتابشناسی توصیفی و تحلیلی حاضر یک منبع مرجع ردیف دوم، مجموعه های مدون و منظم از آثار به چاپ رسیده در زمینه های مختلف علوم ورزشی و تربیت بدنی از ابتدای سال 1300 الی 1380 و شامل اهداف زیر است: شناخت امکانات بالقوه سال اطلاعاتی کشور و ایجاد مقدمات طرح بانک اطلاعات جامع ورزشی، ایجاد امکان دستیابی به ذخیره اطلاعاتی و پیشینه تاریخی تربیت بدنی و ورزش در ایران ایجاد امکان دستیابی به حوزه های مختلف مرتبط با موضوع تربیت بدنی و علوم ورزشی و شناخت توان و امکانات بالقوه موجود و بهره گیری ...
نمایه ها:
ورزش | 

این طرح در سطح دانشگاه شهید چمران صورت گرفته و در سال تحصیلی 72-73 به اجرا در می‌آید. هدفی را که بطور کلی دنبال می‌کنیم ارزشیابی و کیفیت اجرای واحد تربیت بدنی (1) می‌باشد. بدین لحاظ طرح سئوالاتی بصورت پرسشنامه تلاش گردیده تا اهداف طرح که همان سئوالات ویژه شامل روش تدریس ، نحوه اجرا ، میزان فراگیری حرکات ورزشی و زمان تشکیل کلاس است ، تدوین شده است . این پرسشنامه براساس نظرات دانشجویان و مربیان دانشگاه شهید چمران تشکیل شده و در نهایت با تجزیه و تحلیل داده‌ها موقعیت این واحد درس ...

سنجش نیازهای مختلف دانش آموزان در حیطه های شناختی ، عاطفی - اجتماعی و روانی - حرکتی اساس برنامه ریزی درس تربیت بدنی و ورزش است . هدف این تحقیق ، نیاز سنجی درس تربیت بدنی و ورزش در دوره راهنمایی است بدین منظور 423 نفر از معلمان ( 43 نفر زن و 81 نفر مرد ) ، محققان ( 32 نفر زن و 85 نفر مرد ) و دانش آموزان ( 177 نفر دختر و 186 نفر پسر ) ده شهر مرکز استان و شهرستانهای توابع تهران انتخاب شدند از یک پرسشنامه محقق ساخته برای سنجش نیازهای مختلف دانش آموزان استفاده شد . برای تعیین روا ...

هدف از تحقیق حاضر، بررسی وضعیت تربیت بدنی و ورزش در مدارس دوره ابتدایی استان گیلان و ارائه پیشنهادات اصلاحی در جهت رفع مشکلات موجود است . این تحقیق از نوع توصیفی و به شکل میدانی صورت گرفته است . تحقیق بر روی 1525 نفر نمونه از جامعه آماری، شامل 250 نفر مدیر دوره ابتدایی، 700 نفر آموزگار ابتدائی، 525 نفر اولیاء دانش‌آموزان، 25 نفر معاون پرورشی و 25 نفر مسوول تربیت بدنی در سال تحصیلی 1373-1374 استان گیلان انجام گرفته است . ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه است . یافته‌ها نشان می‌د ...
نمایه ها:
ورزش | 

هدف از پژوهش حاضر مقایسه بین سطح فعالیت بدنی و وضعیت تغذیه ای و رابطه آن با وزن در دانش آموزان پسرمقطع ابتدایی سنین ۱۱- ۹ سال شهری و روستایی بود. بدین منظور۳۸۴نفر از دانش آموزان ۱۱-۹سال از دبستان های شهری و روستایی در تحقیق حاضر شرکت نمودند. نمونه گیری در دو مرحله انجام شد، در ابتدا نمونه گیری خوشه ای- تصادفی صورت گرفت و تعدادی از مدارس شهری و روستایی انتخاب شدند و سپس دانش آموزان از کلاس های چهارم ،پنجم و ششم به صورت تصادفی انتخاب و در تحقیق شرکت کردند. قد، وزن و شاخص توده ...