عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 705

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تربیت و چگونگی آن از مباحث مهم و درخور توجه در جامعه انسانی است. یکی از مباحث مهم در تربیت، دریافت معنای صحیح از تربیت است. تربیت در واقع رفع موانع و ایجاد مقتضیات برای شکوفا شدن استعدادهای انسان در جهت کمال مطلق است. اهمیّت این بحث به اندازه ای است که در آموزه های الهی و پیشوایان دین که مربیان راستین بشرند، بسیار بر این موضوع تاکید شده است؛ پیامبر( صلی الله علیه و آله) به هیچ امری دست نزد مگر قصد تربیت شخص یا گروهی را داشت و او به تمام معنا مربی است و شأن بشیربودن و نذیربودن ...

تحقیق حاضر با هدف بررسی وضعیت موجود تربیت دینی و آسیب شناسی آن از سه منظر «روش های تربیتی» و «رابطه مربی با متربی» و «محتوای آموزشی» در موسسه نخبگان میثم تمار قم به عنوان یکی از مجموعه های تربیت محور کشور، انجام شده است. جامعه تحقیق فوق شامل کلیه مربیان و متربیان موسسه، مشتمل بر 16 مربی و 114 متربی بوده است که به صورت تمام شماری مورد بررسی قرار گرفته اند. برای بررسی وضعیت موجود و آسیب شناسی تربیت دینی در این موسسه از روش توصیفی – پیمایشی استفاده شده است و ابزار جمع آوری اطلاع ...

این تحقیق با هدف کلی بررسی دیدگاه هرمنوتیک فلسفی هانس گئورگ گادامر و استلزامات تربیتی آن شکل گرفته است. محوریت تحقیق با تاکید بر فهم از منظر هرمنوتیک فلسفی و دلالت آن برای تعلیم‌و‌تربیت است. در این رساله, ابتدا نگاهی اجمالی به تاریخ هرمنوتیک و نظریه‌پردازان آن شده است و در گام بعدی هرمنوتیک فلسفی گادامر مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه روش تعلیم و تربیت، هدف، برنامه درسی, محتوای آموزش و ارزشیابی آموزشی مورد بررسی قرار گرفته است. و در نهایت امکان‌سنجی کاربست این نظریه در جا ...

تربیت فرهنگی فرزندان،دانش آموزان یا به طور کلی شهروندان با آموزه های اسلامی و علوی یکی از دغدغه های اصلی متولیان تعلیم وتربیت و اندیشمندان اسلامی و از ملزو مات سعادت فردی و اجتماعی و اخروی است که غفلت از آن می تواند خسارتهای مادی و معنویبسیاری ازجمله مشکلات رفتاری ، عاطفی، اقتصادی ، اجتماعی ، در خانواده و جامعه بوجود آورد . با توجه به این نکته ، هدف عمده یاین پژوهش ،کشف و بررسی جنبه های مختلف رفتار فرهنگی و میزان تناسب و هماهنگی آنها با ارزش های دینی جامعه اسلامی است دراین مق ...

زندگی امام علی (ع) نیز مانند سایر ائمه برای همه بشریت، پیام ها و آموزه های سازنده و زندگی ساز دارد. سیاستمداران، دانشوران، مبارزان، جوانمردان، همه و همه از گفتار و رفتار امام علی علیه السلام الگو گرفته اند. اما در این میان تعالیم تربیتی آن امام بزرگوار، ویژگی های برجسته ای دارد که برای هر انسانی سازنده و درس آموز است.لذا بررسی ابعاد و ویژگی های تربیتی سیره امام علی (ع) می تواند ما را برای رسیدن به هدف خلقت که همانا رشد و تعالی انسان می باشد، رهنمون سازد. پژوهش حاضر به بررسی ...

آثار سعدی، شاهکار بی‌نظیری است که هر خواننده و شنونده ای را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد و اگر بارها خوانده شود باز از لطافت و زیبایی‌اش ذره‌ای نخواهد کاست و روح انسان را صیقل می‌دهد و به عمق جان نفوذ می‌کند.در اندیشه شیخ اجل سعدی، گزاره‌های اخلاقی و شناساندن فضایل و رذایل و زمینه‌سازی تربیت اخلاقی و روی آوردن به اخلاق حسنه و پای‌بندی به ارزش اخلاقی به منظور رسیدن به سعادت جاودانه است. در این پژوهش سوال اساسی این است که سعدی چه راهکاری را برای تربیت اخلاقی معرفی می‌کند؟ سعدی، نق ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی تربیت اخلاقی کودکان با تأکید بر دیدگاه امام علی (ع) مورد بررسی قرار گرفت در این تحقیق ضمن ارائه تعریف مختصری از اخلاق و برداشت‌های امام علی (ع) به بررسی مبانی، اصول، روش، هدف‌ و همچنین بررسی صلاحیت حرفه‌ای معلم برای تربیت اخلاقی کودک پرداخته‌شده است. این تحقیق از جنس اسنادی است؛ روش تجزیه تحلیل اطلاعات تحلیل محتوا و نیز استنتاجی، روش گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه‌ای با استناد به پایان‌نامه‌ها، و سایت‌های اینترنتی و کتب مذهبی از جمله : نهج‌البلاغه، ...
نمایه ها:
تربیت | 
کودک.. | 

یکی از مباحث اساسی در حوزه‌ی تعلیم و تربیت، نقد روش ها و شاخص‌های مطلوب در حوزه‌های تربیتی می‌باشد. هدف اصلی این پژوهش بررسی نسبت تلقین با تربیت و تربیت دینی می‌باشد. باتوجه به نتایج پژوهش به نظر می رسد که کاربرد روش‌های متکی به عادت دادن، تحمیل کردن، دخالت کردن، شکل دادن و آموزشی بودن در فرآیند تربیت که بر اجبار و زور متوسل هستند، متهم به استفاده از روش های تلقین می‌باشند. این در حالی است که کاربرد در روش های سازنده در فرآیند تربیت، تربیت را به نوعی فرآیند دیالکتیکی و تع ...
نمایه ها:
تربیت | 
تلقین | 

این پژوهش به منظور یافتن پاسخ سوالات زیر صورت گرفته است: منظور از تربیت و تربیت اخلاقی از دیدگاه کانت و پستالونسی چیست؟ اصول و شیوه های تربیت اخلاقی از دیدگاه کانت و پستالوتسی کدامند؟ برای رسیدن به این اهداف روش تحقیق زمینه ای انتخاب گردیده است. در فصل دوم تحقیق جهت آگاهی از پیشینه نظریه های اختلاقی قبل از دوران کانت و پستالوتسی نظریه های اختلاقی زرتشت سقراط ارسطو افلاطون سگواران اپیکور روافیان و ابن مسکویه طرح و تبیین گردیده است. در فصل سوم اندیشه های تربیتی پستالوتسی تشریح ...