عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 19

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

رایج‌ترین روش‌های اندازه‌گیری مستقیم و غیر‌مستقیمِ تراکم خاک، به ترتیب چگالی ظاهری خشک و مقاومت مکانیکی خاک هستند. به‌طور مرسوم از فروسنج عمودی برای تخمین مقاومت مکانیکی خاک‌ها استفاده می‌شود. اما استفاده از این وسیله وقت‌گیر بوده و داده‌ها را در نقاط مجزا تامین می‌کند و بنابراین برای مزارع بزرگ مناسب نمی‌باشد. برای تهیه نقشه تغییر‌پذیری مکانی تراکم خاک در حال حرکت، از حسگرهای چند نوکی جهت اندازه‌گیری پیوسته مقاومت مکانیکی افقی خاک استفاده می‌شود. هدف از این پژوهش ارتقاء حسگر ...

تراکم خاک (Soil compaction) به عنوان مشکلی پیچیده و چند بعدی شامل تاثیر متقابل خاک- ماشین- گیاه- اقلیم شناخته می‌شود. یکی از روش‌های ارزیابی تراکم‌پذیری خاک، استفاده از روابط تنش فشاری- کرنش حجمی است. معمولا این روابط به صورت نسبت پوکی یا کرنش حجمی در برابر لگاریتم تنش فشاری قائم نشان داده می‌شود. این منحنی دارای دو ناحیه مجزای برگشت‌پذیر در تنش‌های پایین‌ و ناحیه تغییر شکل‌های ماندگار در تنش‌های بالاتر است. غالبا تنش مربوط به نقطه ماکزیمم انحناء به عنوان نقطه تغییر رفتار خاک ...

پنجه‌های رطوبتی که در نتیجه‌ی ایجاد جریان ناپایدار در خاک شکل می گیرند باعث زهکشی سریع-تر و عمیق‌تر آب و مواد آلاینده نسبت به جریان پایدار گشته و موجب آلودگی سریع آبهای زیرزمینی می شوند. این پژوهش شامل بررسی تأثیر چهار عامل لایه بندی، تراکم، میکروتوپوگرافی سطحی و وجود مجاری درشت بر ایجاد جریان ناپایدار در حین نفوذ آب در خاک است. این مطالعه با استفاده از یک سلول Hele- Shaw با ابعاد 100×100×4 سانتیمتر مکعب و با استفاده از سه نوع خاک دست خورده با بافتهای رسی، لوم شنی و شن لومی ص ...

تراکم خاک به فرایندی گفته می‌شود که سبب افزایش چگالی ظاهری خاک شده و موجب کاهش حجم و پیوستگی منافذ، کاهش نفوذپذیری آبی و هوایی خاک، افزایش مقاومت مکانیکی خاک و تغییر در پیکره خاک می‌شود.. در زراعت نیشکر، پدیده تراکم خاک آشکار و چشم‌گیر می‌باشد. تراکم خاک در مزارع نیشکر معمولاً به واسطه عملیات مکانیزه در جریان کشت متمرکز این محصول، به ویژه با بهره‌گیری از ماشین‌های سنگین رخ می‌دهد. . ‌از پارامترهای مهم ارزیابی تراکم‌پذیری خاک، تنش پیشـتراکمی (pcσ) و ضریب تغییرشکل‌پذیری (CD) می ...

در سال‌های اخیر افزایش دمای سطح زمین و عوارض ناشی از آن توجه پژوهشگران را به علل و عوامل موثر در این افزایش دما جلب کرده است. گازهای گلخانه‌ای به ویژه دی اکسید کربن موجود در اتمسفر به عنوان مهم‌ترین عامل در افزایش دمای سطح زمین شناخته شده است. ذخیره کربن در خاک‌های کشاورزی عامل مهمی در چرخه جهانی کربن محسوب می?شود و در تبادل با اتمسفر، میزان دی اکسید کربن آن را تحت تأثیر قرار می‌دهد. نگهداری کربن در خاک می‌تواند سهم زمین‌های کشاورزی را در انتشار گاز دی?اکسیدکربن به اتمسفر کا ...

خاک یک محیط کشت پیچیده و یک منبع تجدیدناپذیر و باارزش می‌باشد. بنابراین نیاز است تا با مدیریت مناسب از تخریب فیزیکی آن به ‌وسیله فرسایش یا تراکم جلوگیری شود. شدت، عمق و مکان پیدایش تراکم در خاک به پارامترهای ماشینی (شامل: بار محوری، فشار تماسی، فشار باد لاستیک، نوع و ابعاد لاستیک، پیکربندی چرخ (تک-چرخ، جفت-چرخ و جفت-محور)، نوع ادوات، سرعت و تعداد تردد ماشین‌ها بر سطح خاک) و ویژگی‌های خاکی (شامل: ساختمان ، بافت، کانی‌های خاک، چگالی ظاهری، رطوبت، ترکیبات معدنی، ماده آلی) بستگی ...

آلاینده‌های آلی و معدنی که از طریق فعالیت‌های صنایع تولید می‌شوند، می‌توانند مشکلات جدی را برای محیط زیست به وجود آورند. آلودگی محیط زیست در نتیجه ورود هیدروکربن‌های نفتی از جمله نگرانی‌های اخیر جوامع بشری مخصوصاً کشورهای تولید و مصرف کننده مواد نفتی است. بنابراین لزوم پالایش محیط‌های آلوده به نفت بر کسی پوشیده نیست. گیاه-پالایی یکی از روش‌های زیستی مطرح برای حذف و یا کاهش هیدروکربن‌های نفتی در خاک است که تحت تاثیر شرایط محیط از جمله خصوصیات فیزیکی خاک مانند تراکم می‌باشد. اس ...

فرسایش خاکریزها به علت لبریز شدن آب یکی از علل اصلی خرابی آنها محسوب می شود. مشخصات و درجه تراکم مورد استفاده در ساخت خاکریزها به طور قابل توجهی بر سرعت فرسایش آن ها در طی سرریز شدن آب تاثیر می‌گذارد. هدف این پژوهش بررسی تاثیر درصد رس، انرژی تراکم و میزان رطوبت بر روی فرسایش‌پذیری خاک های چسبنده می باشد. خاک های مورد آزمایش ترکیبی از ماسه با رس بنتونیت در درصد های مختلف وزنی از 10% تا 20% می باشد. نمونه ها در انرژی تراکم های متفاوت و میزان رطوبت های مختلف در قالب تراکم استاند ...

نشست تحکیمی یکی از ملاحظات مهم در پروژه های عمرانی است که به وسیله آزمایش تحکیم تعیین می‌شود. آزمایش تحکیم یک آزمایش وقت گیر و پرهزینه است که باید با دقت کافی انجام شود. تخمین نشست تحکیمی بر مبنای پارامترهای موثری که با انجام آزمایش های ساده و کم هزینه و با دقت کافی قابل تعیین باشند، همواره مورد توجه بسیاری از محققین بوده است. با توجه به این موارد، محققین مختلفی سعی کرده اند تا با استفاده از داده‌های آزمایشگاهی، فرمول‌های تجربی‌جهت تعیین پارامترهای تحکیم خاک ارائه دهند. ولی د ...