عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 92

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هوبره آسیایی (Chlamydotis macqueenii) یکی از گونه‌های باارزش مناطق بیابانی و نیمه بیابانی است که به عنوان گونه‌ای آسیب‌پذیر توسط اتحادیه جهانی حفاظت، فهرست شده‌است. در دهه اخیر جمعیت هوبره در اکثر مناطق پراکنش آن کاهش یافته است. تخریب زیستگاه مهمترین دلیل این کاهش جمعیت هوبره در مناطق زمستان گذرانی و جوجه‌آوری است. ایران از جمله کشورهایی است که سالانه پذیرای جمعیت‌های بزرگ زمستان‌گذران این گونه می‌باشد. با وجود این اطلاعات اندکی در مورد فراوانی این گونه در دشت‌های مرکزی ایران ...

تریپس گندم،Haplothrips triticiKurd.، یکی از آفات مهم گندم در استان اردبیل است. در این تحقیق تراکم جمعیت تریپس گندم و تنوع گونه‌ای دشمنان طبیعی آن روی پنج رقم گندم به نام‌های Gaspard، Cascogen، Bezostaya، MV-17 و الوند در سال‌های 1391 و 1392 در مزارع آزمایشی واقع در دشت اردبیل مطالعه شد. نمونه‏برداری‌ها در هفت مرحله رشدی گندم از مرحله چکمه‌ای شدن تا رسیدگی انجام شد. در هر نمونه‌برداری، فراوانی تریپس گندمو دشمنان طبیعی آن به ازای یک گیاه شمارش گردید. نتایج نشان داد که بیشترین و ...

شته سبز هلو،Myzus persicae Sulzer ، يکي از مهم‌ترين شته‌هاي ناقل بيماري‌هاي ويروسي در مزارع سيب زميني مي‌باشد. در اين تحقيق تغييرات فصلي جمعيت اين شته در طول فصل زراعي سال 1387 روي 10 رقم سيب زميني در اردبيل مورد بررسي قرار گرفت. از نظر تراکم جمعيت شته بين ارقام مورد بررسي اختلاف معني‌داري در سطح احتمال پنج درصد مشاهده شد، چنان که بيشترين جمعيت شته روي رقم آئوزونيا ديده شد و در ميان نه رقم ديگر هر چند تفاوت معني‌داري از نظر تراکم جمعيت شته نسبت به هم مشاهده نشد اما کمترين تعد ...

چکیده : یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار در کاهش عملکرد گندم کشور، خسارت علف‌های هرز و عدم مدیریت صحیح پیشگیری و کنترل آن‌ها می‌باشد. به منظور بررسی ساختار جوامع، تنوع گونه‌ای و میزان خسارت علف های هرز مزارع آبی استان خراسان جنوبی، جمعیت علف های هرز در 8 شهرستان مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور در هر شهرستان تعداد 30 مزرعه (کوچک، متوسط، بزرگ هر کدام 10 مزرعه) انتخاب و نمونه برداری از علف‌های هرز به روش سیستماتیک و مطابق الگوی W و با استفاده از کادر 5/0×5/0 متر مربعی انجام ...

در اين پژوهش تراکم Salsola laricina و Poa sinaica با شش روش کوادرات، ترانسکت خطي، بايت و ريپلي، نمونه برداري مربع T، فاصله مرتب و ربع نقطه اي با هدف تعيين دقت و کارايي (سرعت عمل) اين روش ها مورد بررسي قرار گرفت. همچنين برآورد سطح پوشش sinaica P. به چهار روش نقشه برداري، برخورد نقطه اي، برخورد خطي و تخمين در کوادرات انجام گرفت و سطح پوشش S. laricina به سه روش برخورد نقطه اي، برخورد خطي و تخمين در کوادرات در منطقه استپي رودشور ساوه انجام شد، نمونه برداري ها در تير ماه سال 1387 ...

جمعيت لارو ماهيان در سواحل شرق و غرب كانال خورموسي در استان خوزستان(خليج فارس) از ارديبهشت 1386 تا فروردين 1387 بررسي گرديد. نمونهبرداري به صورت ماهانه و با استفاده از تور پلانكتون با چشمه تور 300µm و به صورت مايل از نزديك بستر تا سطح آب با زاويه °45 انجام شد. در مجموع 22 خانواده از لارو ماهيان شناسايي گرديد ( Bregmacerotidae، Callionymidae، Carangidae، Clupeidae، Cepolidae، Cynoglossidae، Gobiidae، Leiognathidae، Mugilidae، Platycephalidae، Scaridae، Sciaenidae، Scatophagid ...

بندپایان متنوع‌ترین گروه جانوران هستند که بیش از 78% گونه‌های جانوری را در خود جای داده‌اند. جنگل-های شمال ایران با گونه‌های گیاهی مختلف از قبیل انجیلی، بلند مازو، لرگ و لیلکی یکی از مهمترین و طبیعی‌ترین جنگل‌های معتدل پهن‌برگ برگ‌ریز در جهان است که خاک آن به دلیل داشتن ترکیبات آلی، زیستگاه موجودات مختلف می‌باشد. این موجودات خاکزی از نظر اندازه به سه گروه ماکروفون، مزوفون و میکروفون تقسیم می‌شوند. ماکروفون موجودات بزرگ‌تر از 2 میلی‌متر از قبیل حشرات، صدپایان، موریانه‌ها، هزار ...

افزایش جمعیت شهرها و چگونگی اسکان آنها یکی از مشکلات شهرهای امروزی می باشد و با توجه به لزوم حفظ اراضی کشاورزی و طبیعی و همچنین کاهش هزینه های شهری، مسئله توزیع مطلوب تراکم جمعیتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. توزیع مطلوب تراکم باعث توزیع مناسب جمعیت در سطح شهر می شود و از مشکلات ناشی از توزیع نامطلوب تراکم می کاهد و امکان استفاده بهینه از شرایط موجود را فراهم می نماید. لازمه این توزیع مطلوب بهره گیری از تمام امکانات و ظرفیتهای مناطق شهری می باشد که شامل ترافیک، تاسیسات، گرا ...

تراکم ساختمانی از دهه های اخیر به‌عنوان ابزار کنترل ارتفاع ساختمان مورد توجه برنامه ریزان شهری بوده است. در تعریف تراکم ساختمانی می توان گفت نسبت زیربنای کل به مساحت زمین. از اوایل دهه 70 و با قطع شدن کمک های دولتی به شهرداری های کلان‌شهرهای کشور، فروش تراکم به‌عنوان یکی از راه های کسب درآمد توسط مدیران شهری مورد استقبال قرار گرفت. فروش تراکم درواقع مجوز استفاده بیش‌ازحد مجاز فضاست. با توجه به گسترش افقی شهرها و کمبود زمین در محدوده شهرها، افزایش تراکم و ساخت در ارتفاع منطقی ...