عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 121

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تراکتور یکی از پرکاربردترین ماشین‌های کشاورزی است، بنابراین لزوم توجه به این وسیله از جنبه‌های مختلف ضروری است. استفاده مکرر از پدال ترمز و کلاچ و توجه مضاعف به فرمان تراکتور در زمین‌های خرده مالکی کشاورزی و همچنین شرایط نامناسب کاری سبب می‌شود راننده تراکتور در وضعیت نسبتاً نامناسبی از نظر سلامت شغلی قرار گیرد. در این مطالعه میانگین تعداد کلاچ‌گیری راننده تراکتور در شرایط مناسب کاری در زمینی به مساحت یک هکتار 25 بار به دست آمد. میانگین نیروی مورد نیاز برای کلاچ‌گیری تراکتور ...

با توجه به عدم استفاده از تراکتور در شیبهای عرضی کوهیپایه هاوزسینهای شیب تند بعلت عدم تعادل و از طرفی نیاز به کار تراکتور در کوهپایه‌ها بمنظور حفظ آب و خاک و آبخیزداری، سیستم خاصی طراحی شده است تا نامیزانی تراکتور را در کوهپایه‌ها متعادل نماید و بدین ترتیب با تغییرات خیلی کم بر روی تراکتور بتوان قابلیت شیب رو بودن تراکتور رات افزایش داد. امکان بهینه نمودن کار تراکتور در شیبهای بالای 10 درجه تا 15 درجه با تغییر در مکانیزم محورهای جلو و عقب تراکتور عمدا امکان بهره‌برداری تراکتو ...
نمایه ها:
حفاظت | 
آب | 
جنگل | 
خاک | 
مرتع | 

به منظور مشخص کردن حداقل هزینه های مالکیت و همچنین تعیین بهترین زمان برای جایگزینی تراکتورها، مطالعه ای طراحی و به مورد اجرا گذاشته شد. هدف از این مطالعه، استنتاج روشی جهت برآورد هزینه های تعمیر و نگهداری تراکتور و همچنین هزینه استهلاک آن بر حسب ساعتهای مورد استفاده بوده است. بدین منظور تعداد 56 تراکتور از یک مجتمع زراعی واقع در جنوب شرقی انگلیس انتخاب شد. از اطلاعات مربوط به ساعات کارکرد ماهانه و هزینه های تعمیر و نگهداری تراکتورها، تابع هزینه تعمیر و نگهداری تعیین شد و منحن ...

درراستای استفاده بهینه از تراکتور در بخش کشاورزی سوال اساسی مطرح شده این است که :کدام تراکتور (ازنظر نوع ،تیپ ،اندازه موتور،سن) دردست چه‌کسی این ،سواد،کلاسهای آموزشی ،تجربه و...) درچه‌شرایطی ازخاک (درصد شیب ،نوع خاک و...) با چه هزینه و درآمدی کارمی‌کنند و بهترین نوع تراکتور و بهترین نوع استفاده‌کننده از تراکتور (راننده) و بهترین شرایط خاکی با معیار حداقل هزینه و حداکثر درآمد چیستند؟بااین زمینه ذهنی کلیه تراکتورهای واگذاری ازطرف بنگاه توسعه ماشینهای کشاورزی تاسال 64 شناسایی و ...

به منظور بررسی وضعیت کاربرد تراکتور در استان کرمان، آًمارو اطلاعات لازم شامل سطح زیرکشت، تعداد و توان انواع ماشین آلات مورد استفاده د رکشاورزی منطقه، هزینه ها و درآًمدای استفاده از تراکتور، ساعات کارکرد به تفکیک انواع مختلف فعالیتهای زراعی، با مراجعه به آمارنامه ها و مصاحبه با بهره برداران جمع آوری شده است. این آمار در محاسبه شاخص اسب بخار در هکتار، سطح مکانیزاسیون نرخ بازده داخلی و ارزش خالص حال سرمایه ؛ذاری در خرید و به کارگیری دو نوع عمده تراکتور مسی فرگوسن و رومانی (یونیو ...

یکی از مشخصه‌های عملکردی مهم تراکتورها، بیشینه نیروی کشش مالبندی آنها می‌باشد، که اغلب برای مقایسه و ارزیابی تراکتورها بکار می‌رود. به همین منظور آزمونهایی جهت تعیین بیشینه نیروی کشش مالبندی تراکتورهای متداول در منطقه، روی سطوح مختلف خاک و نیز سطح بتونی اجرا شد. آزمونهای مزرعه‌ای در قالب فاکتوریل بر پایه طرح بلوکهای کامل تصادفی انجام گرفت . این آزمونها شامل دو فاکتور بود. فاکتور اول سطوح مختلف خاک کشاورزی بود که بترتیب عبارت از خاک شخم نخورده، شخم خورده و دیسک خورده بودند که ...

آمار چندین سال گذشته استانهای مورد نظر را از ادارات هواشناسی تهیه کردهو با تحلیلی آماری ، روزهای خشک ، نیمه‌ابری و تمام ابری برای سال بعد پیش‌بینی خواهد شد. نتایج به صورت یک بانک اطلاعاتی کامپیوتری ثبت میگردد و نیز به ادارات کشاورزی اطلاع داده میشود تا در اختیار روستائیان قرار گیرد. با استفاده از آمار فوق‌الذکر اندازه مناسب تراکتور وماشینهای کشاورزی تعیین می‌شود. ماشینهای بزرگ برای مناطق با روزهای کاری کم و کوچک برای نواحی با روزهای کاری زیاد. ...

از توان تراکتور به سه صورت می‌توان استفاده نمود که عبارتند از: توان کششی، توان هیدرولیکی و توان دورانی یا چرخشی. منبع توان هیدرولیکی پمپ می‌باشد یا به عبارت دیگر پمپ قلب سیستم هیدرولیک تراکتور را تشکیل می‌دهد. درستی کار آن بایستی قبل از نصب پمپ نو وری تراکتور، یا بعد از تعمیر آن مورد بررسی قرار گیرد. برای بررسی عملکرد آن یک دستگاه آزمون لازم است . دستگاه آزمونی که طراحی و روش ساخت آن در این پایان‌نامه ارائه شده است دارای سه بخش مکانیکی، هیدرولیکی و الکتریکی می‌باشد. بخش مکانی ...
نمایه ها:
پمپ | 
طراحی | 

رانندگي با تراكتور سبب ايجاد تنش‌هاي زياد روحي و جسمي به راننده‌ مي‌شود. اگر صندلي راننده راحت نباشد عملكرد كاري او نامناسب خواهد بود و احتمال وقوع تصادفات بيشتر مي‌شود. از آنجا كه طراحي استاندارد صندلي نه تنها باعث افزايش راحتي براي كاربران شده بلكه مي‌تواند به كاهش مشكلات جسمي در رانندگان تراكتور نيز كمك كند. مطالعه حاضر، جهت تعيين زواياي مناسب صندلي تراکتور براي دست‌يابي به پوسچر مناسب راننده به روش اجزاي محدود انجام گرفت. هدف از اين پژوهش مقايسه زواياي مختلف صندلي راننده ...